Teisės aktų naujienos

Pakeistas pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Nuspręsta laikinai iš valstybės biudžeto kompensuoti 9 proc. PVM už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti ir šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125-3, 125-4 straipsniais ir 125-3, 125-4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-09-27 Nr. XIV-1427, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19804, įsigalioja 2022-09-30)
<< Atgal