Teisės aktų naujienos

Nustatytos 2023 m. Intrastato ribos

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 m. Intrastato ribų nustatymo
(2022-10-27 Nr. DĮ-242, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21737, įsigalioja 2022-10-28)
<< Atgal