Teisės aktų naujienos

Pakeistos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. VE-48, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22477, įsigalioja 2022-11-05)
<< Atgal