Aktualu

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Leista PVM atskaita perkant elektromobilius, kurių vertė neviršija 50000 eurų (įskaitant PVM)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1484, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23023, įsigalioja 2023-01-01)

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įsigalioja 2023-01-01.

Leista PVM atskaita perkant M1 klasės elektromobilius, kurių vertė neviršija 50000 eurų (įskaitant PVM).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS

Įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 3 punktas išdėstytas taip:

(2. Negali būti atskaitomas: )

„3) pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi M1 klasės elektromobiliams, jeigu M1 klasės elektromobilio vertė neviršija 50 000 eurų (įskaitant PVM), ir nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms;“.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1484, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23023, įsigalioja 2023-01-01)


<< Atgal