Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Nustatytos papildomos PVM lengvatos

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1551, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24640, įsigalioja 2023-01-01)
<< Atgal