Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Nuo 2023-01-01 didinami valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1559, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25030, įsigalioja 2023-01-01)
<< Atgal