Teisės aktų naujienos

Pakeistos Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklės

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-652 (1.3 E) „Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. VE-915 (1.3 E), TAR 2022-12-15, kodas 2022-25616, įsigalioja 2023-01-02)
<< Atgal