Teisės aktų naujienos

Viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas nuo 2023-01-01

Nauja Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo redakcija

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-238, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27603, įsigalioja 2023-01-01)
<< Atgal