Teisės aktų naujienos

Viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas nuo 2023-01-01

Nauja Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo redakcija

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-238, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27603, įsigalioja 2023-01-01)

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ

Tarp pokyčių ir mažos vertės pirkimų ribų padidinimas.

Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mažos vertės pirkimu laikomas supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58000 Eur 70000 Eur  be PVM, o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145000 Eur 174000 Eur be PVM, ir šio įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nurodytas pirkimas.

Taip pat atsisakyta pareigos, kuri turėjo įsigalioti nuo 2023-01-01, skelbti mažos vertės pirkimų suvestinę.

Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimas
Apie mažos vertės pirkimų planus ir suvestinę
(2023-01-04)

Dažniausiai užduodami klausimai ir Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymai apie mažos vertės pirkimus:
(visus klausimus ir atsakymus galima rasti šiame VPT pranešime)

„3. Kaip turi būti suprantama mažos vertės neskelbiamos pirkimo riba, ar 14 999,99 Eur be PVM ir mažiau, ar lygiai 15 000 be PVM ir mažiau?
Atsakymas. Lygiai 15 000 Eur be PVM ir mažiau.“

„7. Ar tipinės sutarties sąlygos bus privalomos mažos vertės pirkimams?
Atsakymas. Ne, nebus privalomos.“

„13. Ar  teisingai suprantame, kad nuo 2023 m. vadovaujantis VPĮ atliekant mažos vertės pirkimus, pirkimus pagal dinaminę pirkimo sistemą, atnaujintą varžymąsi pagal preliminariąsias sutartis, nei vienas komisijos (jeigu ji sudaroma) narys gali neturėti viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo?
Atsakymas. Taip, teisingai.“

„14. Ar teisingai suprantame, kad nuo 2023 m. vadovaujantis PĮ atliekant mažos vertės pirkimus nei vienas komisijos (jeigu ji sudaroma) narys gali neturėti viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo?
Atsakymas. Taip, teisingai.“

Toliau – „TEISĖS AKTŲ GIDO“ PAAIŠKINIMAI

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Įsigalioja 2023-01-01.

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

– mažos vertės pirkimų, kurie gali būti atliekami neskelbiamos apklausos būdu, riba padidinta iki 15000 Eur be PVM (anksčiau buvo 10000 Eur be PVM);
– nurodyta, kad pirkimų organizavimo tvarką perkančioji organizacija nustato savo patvirtintame pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše (anksčiau buvo – vidaus dokumentuose, o kokiuose vidaus dokumentuose, nebuvo nustatyta);
– papildyti atvejai, kada pirkimas gali būti atliekamas neskelbiamos apklausos būdu (nauji 24.2.23–24.2.28 punktai;
– patikslinti reikalavimai perkančiosioms organizacijoms veikiančioms gynybos srityje, valdančioms ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ar veikiančioms srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi ar yra įrašytoms į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą;
– paminėti reikalavimai dėl nacionalinio saugumo (jei tokie buvo taikyti).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Visi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-238, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27603, įsigalioja 2023-01-01)


<< Atgal