Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. 1S-19, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02055, įsigalioja 2023-02-04)
<< Atgal