Teisės aktų naujienos

Pakeistas 1-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“

Nuostatos taikomos finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. 1K-66, TAR 2023-02-23, Identifikacinis kodas 2023-03246, įsigalioja 2023-02-24)
<< Atgal