Teisės aktų naujienos

Komandiruotės (verslo subjektams)

Pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 559, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14690, įsigalioja 2023-08-31)
<< Atgal