Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-17 Nr. 1S-98, TAR 2023-08-17, kodas 2023-16304, įsigalioja 2023-08-18)
<< Atgal