Įdomu, naudinga

Griežtinamos priemonės pamokų lankomumui užtikrinti

Patvirtintas Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Nustatyta, kad dėl ligos ar apsilankymo pas gydytoją tėvai gali pateisinti ne daugiau nei 5 mokymosi dienas per kalendorinį mėnesį

Jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrins vaiko pareigos mokytis, gali būti informuojama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-29 Nr. V-1112, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16978, įsigalioja 2023-09-01)
<< Atgal