Teisės aktų naujienos

Pakeistos Valstybės biudžetui priskirtų lėšų pervedimo į valstybės iždą taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-180 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. 1K-337, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19094, įsigalioja 2023-09-30)
<< Atgal