Įdomu, naudinga

Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas

Vyresnio amžiaus vairuotojams nustatytas retesnis sveikatos tikrinimo periodiškumas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. V-1178, TAR 2023-11-15, kodas 2023-21992, įsigalioja 2023-11-20)
<< Atgal