Teisės aktų naujienos

Apskaitos dokumentų teikimas viešojo sektoriaus subjektams

Pusmečiui atidėtas reikalavimas teikti tik elektronines sąskaitas faktūras pagal žodžiu sudaromas sutartis viešojo sektoriaus subjektams (ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 947, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23959, įsigalioja 2023-12-12)
<< Atgal