Aktualu

Aktualu biudžetinėms įstaigoms

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2341, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25599, įsigalioja 2024-01-01)
<< Atgal