Aktualu

Pakeistos Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos

Aktualu biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, švietimo įstaigų vadovaujantiems darbuotojams

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 12, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00162, įsigalioja 2024-01-05)
<< Atgal