Aktualu

Patvirtintos Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijos

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma –biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijų patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. 1V-52, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00463, įsigalioja 2024-01-13)
<< Atgal