Teisės aktų naujienos

Pakeistas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. D1-17, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00619, įsigalioja 2024-02-01)
<< Atgal