Teisės aktų naujienos

Pakeistas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. D1-17, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00619, įsigalioja 2024-02-01)

Aplinkos ministro įsakymu pakeistas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas.

Įsigalioja 2024-02-01. Dalis nuostatų įsigalioja 2024-07-01.

Svarbiausi Aprašo pakeitimai:

Svarbiausius Aprašo pakeitimus paaiškino Viešųjų pirkimų tarnyba šiame pranešime.

Visi aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. D1-17, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00619, įsigalioja 2024-02-01)


<< Atgal