Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024-02-08 įsakymas Nr. 1S-19 „Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1S-19 „Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. 1S-30, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03752, įsigalioja 2024-03-01)
<< Atgal