Teisės aktų naujienos

Pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymų ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. V-35, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05306, įsigalioja 2024-03-26)
<< Atgal