Teisės aktų naujienos

Pakeistas Maisto tvarkymo įstatymas

Siekiama mažinti maisto švaistymą ir skatinti maisto perdavimą labdarai ir (ar) paramai

Visos mažmeninės prekybos įmonės įpareigotos su vienu ar keliais paramos gavėjais sudaryti sutartis, kuriose būtų nustatoma pasiūlymo perduoti labdarai ir (ar) paramai skirtą maistą teikimo ir tokio maisto perdavimo tvarka ir sąlygos

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9, 12-2 straipsnių ir ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2506, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05467, įsigalioja 2024-11-01)
<< Atgal