Aktualu

Patvirtintos Elektroninio kvito (e. kvitas) naudojimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Elektroninio kvito naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2024-03-29 Nr. VA-33, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05742, įsigalioja 2024-07-01)
<< Atgal