Aktualu

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Pakeitimai susiję su 2025-05-01 įsigaliojančiu Atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymu

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2517, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06304, įsigalioja 2025-05-01)
<< Atgal