Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas

Nustatyta terminuota išimtis dėl nepatikimų tiekėjų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 37 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2531, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07264, įsigalioja 2024-05-01)
<< Atgal