Teisės aktų naujienos

Pakeistas  13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nematerialusis turtas“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 1K-146, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07303, įsigalioja 2024-05-01)
<< Atgal