Teisės aktų naujienos

Pakeista Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodika

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-177 „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. A1-300, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07674, įsigalioja 2024-04-27)
<< Atgal