Teisės aktų naujienos

Priimtos įstatymų pataisos, kuriomis suteikta papildoma teisinė apsauga sveikatos priežiūros specialistams

Nuo 2025-01-01 gali būti atsisakyta teikti sveikatos priežiūros paslaugą pacientui tuo atveju, jeigu pacientas nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemina asmens sveikatos priežiūros specialisto garbę ir orumą ir tai trukdo teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai nederamą ir nepagarbų elgesį lemia paciento sveikatos būklė ir (arba) kai jam teikiama būtinoji medicinos pagalba

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2614, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08906, įsigalioja 2025-01-01)
<< Atgal