Teisės aktų naujienos

Nauja galimybė – mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) deklaracijos pildymas telefonu

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės

Numatyta galimybė, kad konsultacijos telefonu metu mokesčių administratoriaus atstovas užpildytų deklaraciją pagal žodžiu mokesčių mokėtojo pateiktus duomenis

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. VA-54, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12507, įsigalioja 2024-07-05)

Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės (toliau  – Taisyklės).

Įsigalioja 2024-07-05.

Taisyklėse numatyta galimybė mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) deklaraciją užpildyti telefonu. Konsultacijos telefonu metu mokesčių administratoriaus atstovas gali užpildyti deklaraciją pagal žodžiu mokesčių mokėtojo pateiktus duomenis.

Taisyklių 3 punktas papildytas šiomis nuostatomis:

„Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Konsultacijų taisyklės), nustatyta tvarka konsultavimo telefonu atlikus mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) autentifikavimą, deklaraciją pagal mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) VMI konsultavimo telefonu pateiktą informaciją (duomenis) gali užpildyti mokesčių administratoriaus atstovas Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (toliau – EDS), kai VMI tokia paslauga teikiama. Informacija apie deklaracijas, kurios gali būti užpildytos, teikiant šią paslaugą, skelbiama VMI interneto svetainėje. Telefoninis pokalbis įrašomas ir teisė perklausyti pokalbio įrašą ir (ar) gauti telefoninio pokalbio įrašo kopiją įgyvendinama Konsultacijų taisyklėse nustatyta tvarka. Kai tokios paslaugos teikiamos, tokiu būdu užpildyta ir pateikta deklaracija laikoma pateikta elektroniniu būdu.“

Dar papildyta:

„Deklaracija laikoma pateikta elektroniniu būdu ir tuo atveju, kai mokesčių administratoriaus atstovas EDS užpildo deklaraciją pagal mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), atvykusio į VMI, pateiktą informaciją, kai VMI tokia paslauga teikiama. Informacija apie deklaracijas, kurios gali būti užpildytos, teikiant šią paslaugą, skelbiama VMI interneto svetainėje. Tokiu būdu deklaracija gali būti užpildoma tik tada, kai yra nustatoma mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) asmens tapatybė pagal jo pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį ar tapatybę nustatantį dokumentą. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) atstovas, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį ar tapatybę nustatantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, suteikiantį teisę pateikti deklaraciją. Atstovavimą liudijančio dokumento pateikti nereikia, kai mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) atstovas yra VMI informacinėse sistemose įtrauktas kaip tam mokesčių mokėtojui atstovaujantis asmuo, turintis teisę pateikti deklaraciją.“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. VA-54, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12507, įsigalioja 2024-07-05)


<< Atgal