Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 21

2020 m. gegužės 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gegužės 13 d. – gegužės 19 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2882, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10371, įsigalioja 2020-05-15)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2885, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10373, įsigalioja 2020-05-15)

Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2886, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10375, įsigalioja 2020-05-15)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2900, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10395, įsigalioja 2020-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 475, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10267, įsigalioja 2020-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 476, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10182, įsigalioja 2020-05-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 483, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10348, įsigalioja 2020-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 484, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10349, įsigalioja 2020-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1264 „Dėl Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 485, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10350, įsigalioja 2020-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 494, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10452, įsigalioja 2020-05-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 515 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 495, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10453, įsigalioja 2020-05-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo
(2020-05-13 Nr. 498, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10614, įsigalioja 2020-05-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-178 „Dėl Laikinųjų pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. A1-403, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10184, įsigalioja 2020-05-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. A1-404, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10185, įsigalioja 2020-05-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. A1-410, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10333, įsigalioja 2020-05-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. A1-411, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10434, įsigalioja 2020-05-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. A1-419, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10578, įsigalioja 2020-05-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. A1-422, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10607, įsigalioja 2020-05-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-230 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 4-305, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10181, įsigalioja 2020-05-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-05-13 Nr. 4-306, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10183, įsigalioja 2020-05-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 4-308, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10268, įsigalioja 2020-05-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014– 2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. D1-282, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10472, įsigalioja 2020-05-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. D1-284, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10367, įsigalioja 2020-05-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-610 „Dėl Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. D1-290, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10589, įsigalioja 2020-05-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. V-719, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10368, įsigalioja 2020-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-727, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10442, įsigalioja 2020-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-734 priemonės „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-728, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10500, įsigalioja 2020-05-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-732, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10501, įsigalioja 2020-05-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1407 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. V-735, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10534, įsigalioja 2020-05-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-706 priemonės „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-05-18 Nr. V-738, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10535, įsigalioja 2020-05-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo
(2020-05-18 Nr. V-739, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10536, įsigalioja 2020-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-272 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. V-740, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10554, įsigalioja 2020-05-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo
(2020-05-18 Nr. V-741, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10555, įsigalioja 2020-05-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-742, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10579, įsigalioja 2020-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-1117, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10214, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1137, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10242, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms
(2020-05-13 Nr. V-1141, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10318, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose
(2020-05-13 Nr. V-1142, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10319, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1143, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10320, įsigalioja 2020-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-495 „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-13 Nr. V-1145, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10321, įsigalioja 2020-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1150, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10322, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-970 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1152, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10324, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų
(2020-05-13 Nr. V-1153, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10325, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-972 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1154, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10326, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. V-1084 „Dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1155, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10327, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. V-1159, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10403, įsigalioja 2020-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-14 Nr. V-1162, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10404, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1018 ,,Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. V-1163, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10406, įsigalioja 2020-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. V-1164, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10401, įsigalioja 2020-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos
(2020-05-14 Nr. V-1165, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10402, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-973 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. V-1166, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10407, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1183, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10485, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose
(2020-05-15 Nr. V-1184, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10486, įsigalioja 2020-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu
(2020-05-15 Nr. V-1189, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10503, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1165 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1190, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10504, įsigalioja 2020-05-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. V-1194, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10553, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms“ pakeitimo“
(2020-05-18 Nr. V-1195, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10552, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-1212, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10600, įsigalioja 2020-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-1215, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10622, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-1216, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10623, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. V-472 „Dėl tam tikrų receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir pardavimo gyventojams“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-1217, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10624, įsigalioja 2020-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1134, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10265, įsigalioja 2020-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1140, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10362, įsigalioja 2020-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1151, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10323, įsigalioja 2020-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. V-1158, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10483, įsigalioja 2020-05-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1172, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10488, įsigalioja 2020-05-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-431 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1176, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10518, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-732 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų, pageidaujančių būti medicinos priemonių (prietaisų) notifikuotosiomis įstaigomis, paskyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1177, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10519, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-433 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 679 „Dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1178, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10520, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-566 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1179, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10521, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-567 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl Duomenų apie IIa, IIb, III klasės ir pagal užsakymą gaminamas aktyviąsias implantuojamąsias medicinos priemones (prietaisus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1180, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10522, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-511 „Dėl Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1181, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10537, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1185/A1-415, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10538, įsigalioja 2020-05-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-65 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. 1R-133, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10470, įsigalioja 2020-08-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Politinių partijų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir Religinių bendruomenių ar bendrijų Teisingumo ministro įsakymasi teikiamų dokumentų sąrašų patvirtinimo
(2020-05-18 Nr. 1R-137, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10544, įsigalioja 2020-05-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 3-315, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10257, įsigalioja 2020-05-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3-173(1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. 3-319, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10328, įsigalioja 2020-05-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3-9 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3-328, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10511, įsigalioja 2020-05-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3-389 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3-329, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10528, įsigalioja 2020-05-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3-330, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10529, įsigalioja 2020-05-19)

Susisiekimo ministro įsakymas įsakymas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse
(2020-05-19 Nr. 3-331, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10594, įsigalioja 2020-05-20)

Susisiekimo ministro įsakymas įsakymas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti
(2020-05-19 Nr. 3-332, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10595, įsigalioja 2020-05-20)

Susisiekimo ministro įsakymas įsakymas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas
(2020-05-19 Nr. 3-333, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10597, įsigalioja 2020-05-20)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo
(2020-05-18 Nr. 1-123, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10612, įsigalioja 2020-05-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-792 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. ĮV-633, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10619, įsigalioja 2020-05-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 3D-366, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10262, įsigalioja 2020-05-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 3D-367, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10263, įsigalioja 2020-05-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 3D-368, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10264, įsigalioja 2020-05-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-773 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisyklių, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. 3D-369, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10364, įsigalioja 2020-05-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. 3D-370, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10365, įsigalioja 2020-05-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. 3D-374, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10502, įsigalioja 2020-05-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2015 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3D-376, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10558, įsigalioja 2020-05-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-632 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3D-377, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10559, įsigalioja 2020-05-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3D-444 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2016 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3D-378, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10560, įsigalioja 2020-05-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3D-379, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10561, įsigalioja 2020-05-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-285 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 3D-380, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10562, įsigalioja 2020-05-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-823 „Dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 1V-466, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10258, įsigalioja 2020-05-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. 1V-472, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10489, įsigalioja 2020-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
2017-06-30 Nr. 1V-476, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10496, įsigalioja 2020-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 1V-477, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10540, įsigalioja 2020-05-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1V-15 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų nuostatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. 1V-478, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10581, įsigalioja 2020-05-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. 1V-487, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10598, įsigalioja 2020-05-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. 1V-489, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10608, įsigalioja 2020-05-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. 1V-79, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10226, įsigalioja 2020-05-25)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. VA-36/1B-340, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10236, įsigalioja 2020-05-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. VA-37, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10443, įsigalioja 2020-05-16)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. VA-74 „Dėl Finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. VA-38, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10444, įsigalioja 2020-05-16)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. VA-160 „Dėl Mokesčių administratoriaus, bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės ir bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriaus, sprendimų, susijusių piniginių prievolių vykdymu, priėmimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. VA-39, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10446, įsigalioja 2020-05-16)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-200, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10260, įsigalioja 2020-05-14)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. V-210, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10549, įsigalioja 2020-05-19)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. EV-131, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10261, įsigalioja 2020-05-14)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. VE-46, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10480, įsigalioja 2020-06-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-159, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10253, įsigalioja 2020-05-14)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-17 „Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. 1-107, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10499, įsigalioja 2020-05-16)

Etikos kodeksas
Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas
(2016-02-29, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10556, įsigalioja 2020-05-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. 03-64, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10457, įsigalioja 2020-05-18)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato blanko 2021 metais
(2020-05-19 Nr. 11V-93, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10613, įsigalioja 2020-05-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. 1-231, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10339, įsigalioja 2020-05-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1K-144, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10240, įsigalioja 2020-05-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 1K-149, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10397, įsigalioja 2020-05-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. 1K-151, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10398, įsigalioja 2020-05-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2000 m. spalio 26 d. tvirtinimo žyma patvirtintų Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ nuostatų pakeitimo
(2020-05-14 Nr. 1K-153, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10399, įsigalioja 2020-05-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. 1K-155, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10615, įsigalioja 2020-05-20)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. 1P-140-(1.3 E.), TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10237, įsigalioja 2020-05-14)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 2017/8-143 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų pirkimų, vykdomų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 2020/8-154, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10580, įsigalioja 2020-05-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2020 metams perskaičiavimo
(2020-05-15 Nr. O3E-400, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10441, įsigalioja 2020-05-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Vartotojų informavimo apie elektros energijos rinkos liberalizavimą ir jo procesą plano derinimo
(2020-05-15 Nr. O3E-405, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10462, įsigalioja 2020-05-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-233 „Dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. O3E-406, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10463, įsigalioja 2020-05-16)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-126 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-254, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10225, įsigalioja 2020-05-14)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-255, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10243, įsigalioja 2020-05-14)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2020-05-14 Nr. V1-67, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10541, įsigalioja 2020-05-19)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019-06-03 įsakymo Nr. V1-26 „Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V1-26 „Dėl prašymo skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje ir sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. V1-17, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10548, įsigalioja 2020-05-19)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-05-18 Nr. (1.9E)1V-524, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10557, įsigalioja 2020-08-20)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 2B-119 „Dėl Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikato išdavimo, pratęsimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. 2BE-166, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10550, įsigalioja 2020-05-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūros aprašo patvirtinimo
(2020-05-19 Nr. 2BE-168, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10582, įsigalioja 2020-05-20)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-18 Nr. T1-31, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10539, įsigalioja 2020-05-19)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-215 „Dėl Prašymų leisti laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą padavimo ir sprendimo dėl pretendentų į prokurorus egzamino priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. I-113, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10436, įsigalioja 2020-05-16)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. I-54 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, siuntimų pasitikrinti sveikatą užpildymo, registravimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo
(2020-05-12 Nr. I-114, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10439, įsigalioja 2020-05-16)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. I-53 „Dėl Prokuroro/asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, siuntimo pasitikrinti sveikatą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. I-115, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10438, įsigalioja 2020-05-16)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-07 Nr. V-29, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10606, įsigalioja 2020-05-20)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės atėmimo bausmę (suėmimą) laisvės atėmimo vietų įstaigose ir asmenų, atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju), elgesio per pasimatymą taisyklių patvirtinimo
(2020-05-15 Nr. V-136, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10448, įsigalioja 2020-05-16)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-28 Nr. V-512, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10584, įsigalioja 2020-05-20)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-574, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10585, įsigalioja 2020-05-20)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.6-2020 „Branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo metinė ataskaita“ patvirtinimo
(2020-05-18 Nr. 22.3-94, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10542, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. 22.3-99, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10625, įsigalioja 2020-11-01)


<< Atgal