Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 36

2020 m. rugsėjo 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 1 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl Kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą, hidraulinį uolienų ardymą, jo metu panaudotų medžiagų sudėtį ir kiekį tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 923, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17884, įsigalioja 2020-08-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR. plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 925, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17898, įsigalioja 2020-08-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 927, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17909, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 933, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17915, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 934, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17917, įsigalioja 2020-08-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 941, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17991, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 942, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17992, įsigalioja 2020-08-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 943, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17993, įsigalioja 2020-08-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 944, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18194, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-19 Nr. 945, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18195, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 946, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18203, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 947, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18204, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 948, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18205, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 949, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18206, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 950, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18207, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 951, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18208, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 845 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 952, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18216, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 954, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18284, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Strateginės komunikacijos nacionalinio saugumo srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-26 Nr. 955, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18285, įsigalioja 2020-09-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 1K-273 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo“ pakeitimo
(2020-07-21 Nr. 1K-253, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17978, įsigalioja 2020-08-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1K-145 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-26 Nr. 1K-255, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17886, įsigalioja 2020-08-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-17 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. 1K-288, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18286, įsigalioja 2020-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-08-26 Nr. A1-777, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17873, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-26 Nr. A1-778, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17874, įsigalioja 2020-08-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. A1-780, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17876, įsigalioja 2020-08-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. A1-782, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17963, įsigalioja 2020-08-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. A1-498 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Statistinės veiklos ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. A1-787, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17966, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-227 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. A1-794, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18276, įsigalioja 2020-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-737 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 4-713, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17875, įsigalioja 2020-08-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 4-539 „Dėl Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 4-732, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18179, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. D1-502, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18196, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. D1-504, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18218, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. D1-505, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18229, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl Reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. D1-508, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18291, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. D1-512, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18353, įsigalioja 2020-09-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. D1-514, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18389, įsigalioja 2020-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1287, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17879, įsigalioja 2020-08-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-662 „Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. V-1292, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17918, įsigalioja 2020-08-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. V-1294, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18017, įsigalioja 2020-08-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. V-869 „Dėl Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. V-1303, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18219, įsigalioja 2020-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo     
(2020-09-01 Nr. V-1308, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18354, įsigalioja 2020-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1038 „Dėl IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. V-1309, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18355, įsigalioja 2020-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-1134 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. V-1310, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18356, įsigalioja 2020-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. V-1314, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18373, įsigalioja 2020-09-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1918, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17890, įsigalioja 2020-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1919, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17889, įsigalioja 2020-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. V-1365 „Dėl serologinių imunologinių tyrimų, taikomų igG, igM ir (ar) iga klasės antikūnams prieš SARS-CoV-2 nustatyti, naudojimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1920, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17888, įsigalioja 2020-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1921, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17893, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1922, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17887, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V-1921 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. V-1931, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17950, įsigalioja 2020-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V-1922 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. V-1932, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17949, įsigalioja 2020-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui
(2020-08-27 Nr. V-1933, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17951, įsigalioja 2020-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. V-1936, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18022, įsigalioja 2020-08-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. V-1907 „Dėl pavedimo teikti informaciją“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. V-1937, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18021, įsigalioja 2020-08-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-08-28 Nr. V-1938, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18028, įsigalioja 2020-08-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. V-1942, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18232, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rupjūčio 28 d. sprendimo Nr. V-1938 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. V-1943, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18231, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-08-24 Nr. V-1903, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17858, įsigalioja 2020-08-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1917, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17868, įsigalioja 2020-08-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. V-1927, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17942, įsigalioja 2020-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-699 „Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. V-1934, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18277, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Duomenų apie į Lietuvos rinką pateiktas dantų amalgamas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-28 Nr. V-1935, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18278, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. V-1939, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18029, įsigalioja 2020-08-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. V-1940, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18279, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. V-1941, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18280, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl greitųjų testų perdavimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui
(2020-08-31 Nr. V-1944, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18290, įsigalioja 2020-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. 1R-277, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17899, įsigalioja 2020-10-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl atlyginimo už naudojimąsi antstolių informacinėje sistemoje ir juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo
(2020-08-27 Nr. 1R-278, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17900, įsigalioja 2020-10-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, metu išdavimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-26 Nr. 3-483, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17862, įsigalioja 2020-08-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2020-08-28 Nr. 3-488, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18016, įsigalioja 2020-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Tvarkos, nustatančios, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose keliuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą, aprašo patvirtinimo
(2020-08-31 Nr. 3-493, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18210, įsigalioja 2020-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3-300 „Dėl Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 3-494, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18234, įsigalioja 2020-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 3-495, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18236, įsigalioja 2020-09-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energetikos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-27 Nr. 1-264, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17894, įsigalioja 2020-08-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 1-268, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18330, įsigalioja 2020-09-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 1-269, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18329, įsigalioja 2020-09-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 1-270, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18328, įsigalioja 2020-09-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 1-271, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18327, įsigalioja 2020-09-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-01 Nr. 1-272, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18388, įsigalioja 2020-09-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-1005 „Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-25 Nr. ĮV-1088, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18169, įsigalioja 2020-09-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. ĮV-1093, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18170, įsigalioja 2020-09-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. ĮV-1103, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18171, įsigalioja 2020-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 464 „Dėl kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 3D-625, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17878, įsigalioja 2020-08-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 3D-626, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18233, įsigalioja 2020-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose
(2020-08-28 Nr. 1V-865, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18018, įsigalioja 2020-08-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl regiono plėtros tarybos pavyzdinės steigimo sutarties formos ir pavyzdinių nuostatų patvirtinimo
(2020-08-28 Nr. 1V-867, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18023, įsigalioja 2020-08-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-343 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. 1V-871, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18026, įsigalioja 2020-08-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 1V-875, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18189, įsigalioja 2020-09-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. EV-231, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18180, įsigalioja 2020-09-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. 27V-94, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17897, įsigalioja 2020-08-28)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. KS-104 „Dėl Privačių interesų registro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. KS-109, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18229, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl laikinos aptarnavimo Lietuvos banko kasose tvarkos“ pakeitimo
(2020-08-28 Nr. 03-116, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-18019, įsigalioja 2020-08-29)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. 1-390, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17904, įsigalioja 2020-09-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2020-08-28 Nr. 1B-679, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18283, įsigalioja 2020-09-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. A1-413, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17855, įsigalioja 2020-08-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Grynaveislių veislinių ūkinių gyvūnų, už kurių genetinės kokybės įvertinimą gali būti mokama valstybės pagalba, skaičių 2020 metams patvirtinimo
(2020-08-25 Nr. B1-606, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17866, įsigalioja 2020-08-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. B1-612, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17983, įsigalioja 2020-08-29)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą atestaicjos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. BV-300, TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18390, įsigalioja 2020-09-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-08-31 Nr. O3E-762, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18209, įsigalioja 2020-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. O3E-763, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18211, įsigalioja 2020-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių kokybės lygių vertinimo
(2020-08-31 Nr. O3E-765, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18213, įsigalioja 2020-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. O3E-436 „Dėl UAB „Intergas“ teikiamų paslaugų minimalių kokybės lygių nustatymo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. O3E-766, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18214, įsigalioja 2020-09-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. I-219 „Dėl Rekomendacijų dėl turto tyrimo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-27 Nr. I-270, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17940, įsigalioja 2020-08-28)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Nukentėjusiojo teisių išaiškinimo protokolo priedo formos patvirtinimo
(2020-08-27 Nr. I-271, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17941, įsigalioja 2020-08-28)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-27 Nr. I-272, TAR, 2020-08-28, kodas 2020-17952, įsigalioja 2020-09-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. 2V-161 (1.4), TAR, 2020-09-01, kodas 2020-18385, įsigalioja 2020-09-02)

Kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2020-08-31 Nr. 4LKT-10(1.3E), TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18266, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. KRF-45(1.15) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-31 Nr. KRF-68(1.15E), TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18265, įsigalioja 2020-09-01)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl laimėtų prizų dydžių vertės nustatymo
(2020-08-25 Nr. 2-218, TAR, 2020-08-26, kodas 2020-17843, įsigalioja 2020-08-27)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. v-682 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių PPOT 16 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-28 Nr. V-124, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18088, įsigalioja 2020-09-01)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-128 „Dėl Tvarkos, numatančios, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą, aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios
(2020-08-28 Nr. V-125, TAR, 2020-08-31, kodas 2020-18089, įsigalioja 2020-09-01)


<< Atgal