Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 44

2020 m. spalio 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. spalio 21 d. – spalio 27 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 5, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 39-1 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3332, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22201, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3333, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21839, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3334, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22303, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-15 Nr. XIII-3335, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22202, įsigalioja 2020-10-27)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-20 Nr. XIII-3336, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22203, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-20 Nr. XIII-3337, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22205, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-20 Nr. XIII-3338, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22206, įsigalioja 2021-02-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1125, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21785, įsigalioja 2020-10-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1150, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21819, įsigalioja 2020-10-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo
(2020-10-21 Nr. 1159, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21945, įsigalioja 2020-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1160, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21947, įsigalioja 2020-10-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1161, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21948, įsigalioja 2020-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasi įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1170, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22058, įsigalioja 2020-10-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1173, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22218, įsigalioja 2020-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1175, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22225, įsigalioja 2020-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1176, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22227, įsigalioja 2020-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 1177, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22229, įsigalioja 2020-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. 1178, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22262, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1181, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22270, įsigalioja 2020-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl įgaliojimų patvirtinti pažymėjimų formas ir jų išdavimo tvarkas suteikimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1183, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22275, įsigalioja 2020-10-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. 1K-337, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21931, įsigalioja 2021-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. 1K-338, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21932, įsigalioja 2021-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1K-342, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21983, įsigalioja 2020-10-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-397 „Dėl Oficialiosios statistikos 2020 metų programos i dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. 1K-344, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22105, įsigalioja 2020-10-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. A1-1008, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21787, įsigalioja 2020-10-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-494 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. A1-1011, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21800, įsigalioja 2020-10-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. A1-1012, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21849, įsigalioja 2020-10-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. A1-1015, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21851, įsigalioja 2020-10-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-770 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. pmif-1.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. A1-1024, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21936, įsigalioja 2020-10-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. A1-889 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. A1-1027, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21937, įsigalioja 2020-10-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. A1-1034, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22104, įsigalioja 2020-10-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 4-921, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22176, įsigalioja 2020-10-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 4-672 „Dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 4-925, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22177, įsigalioja 2020-10-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-564 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 4-935, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22178, įsigalioja 2020-10-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-10-26 Nr. 4-938, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22179, įsigalioja 2020-10-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-10-26 Nr. 4-939, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22180, įsigalioja 2020-10-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos steigimo, topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų ir topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-10-22 Nr. D1-643, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21942, įsigalioja 2020-10-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-805 „Dėl Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. D1-644, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21973, įsigalioja 2020-10-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. D1-645, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21975, įsigalioja 2020-03-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. D1-69 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2020-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. D1-650, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22308, įsigalioja 2020-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-945 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.2-ESFA-V-710 priemonės „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. V-1616, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21930, įsigalioja 2020-10-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl paramos teikimo Baltarusijos Respublikos piliečių studijoms“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-1623, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22035, įsigalioja 2020-10-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-1628, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22067, įsigalioja 2020-10-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-1509 „Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 2020–2021 mokslo metais įsteigtos specialiosios klasės, skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, reorganizavus specialiąsias mokyklas, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-1629, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22068, įsigalioja 2020-10-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-445 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-1644, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22199, įsigalioja 2020-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. V-2324, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21855, įsigalioja 2020-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. V-1991 „Dėl greitųjų testų naudojimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ištyrimui“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2340, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21989, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2341, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21990, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2342, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21991, įsigalioja 2020-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2343, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21992, įsigalioja 2020-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2344, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21993, įsigalioja 2020-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2345, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21994, įsigalioja 2020-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl karatino sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo
(2020-10-23 Nr. V-2347, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21996, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2355, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22116, įsigalioja 2020-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo
(2020-10-23 Nr. V-2356, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22115, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. V-2377, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22260, įsigalioja 2020-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1237 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-2299, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22194, įsigalioja 2020-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. V-2303, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21778, įsigalioja 2020-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. V-2305, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21780, įsigalioja 2020-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. V-2319, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21796, įsigalioja 2020-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. V-2328, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21952, įsigalioja 2020-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. V-2329, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21953, įsigalioja 2020-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-22 Nr. V-2330, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21956, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. V-2331, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21957, įsigalioja 2020-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2348, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-21997, įsigalioja 2020-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2350, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22096, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2351, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22097, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2352, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22100, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2354, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22113, įsigalioja 2020-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-2357, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22114, įsigalioja 2020-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų prevencinėms programoms vykdyti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2363, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22244, įsigalioja 2020-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-26 Nr. V-2364, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22245, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2365, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22246, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2366, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22247, įsigalioja 2020-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2367, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22248, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2368, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22249, įsigalioja 2020-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, skubiosios medicinos pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2369, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22250, įsigalioja 2020-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2370, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22251, įsigalioja 2020-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2371, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22252, įsigalioja 2020-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. V-2372, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22253, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. V-2374, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22271, įsigalioja 2020-10-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 1R-340, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21962, įsigalioja 2020-10-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1R-296 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atliekamų viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. 1R-346, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22284, įsigalioja 2020-10-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-403(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 3-632, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21926, įsigalioja 2020-10-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-527 priemonės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 3-633, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21927, įsigalioja 2020-10-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-392(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 3-634, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21928, įsigalioja 2020-10-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 3-322(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 3-635, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21929, įsigalioja 2020-10-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras, atestavimo tvarkos patvirtinimo
(2020-10-22 Nr. 3-639, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21934, įsigalioja 2020-10-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-209 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 3-642, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22200, įsigalioja 2020-10-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 3-644, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22221, įsigalioja 2020-11-01)

Energetikos ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pritarimų branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. 1-345/V-2322/22.3-200, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21961, įsigalioja 2020-10-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ kvietimo Nr. 1 rezervinių projektų sąrašo patvirtinimo
(2020-10-26 Nr. 1-348, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22232, įsigalioja 2020-10-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. ĮV-1300, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22170, įsigalioja 2020-10-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. ĮV-1304, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22183, įsigalioja 2020-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. 3D-714, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21776, įsigalioja 2020-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. 3D-715, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21759, įsigalioja 2020-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 3D-716, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21777, įsigalioja 2020-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 3D-717, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21838, įsigalioja 2020-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. 3D-718, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21844, įsigalioja 2020-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3D-121 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 3D-720, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21847, įsigalioja 2020-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-26 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2020 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 3D-722, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21965, įsigalioja 2020-10-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 3D-723, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21966, įsigalioja 2020-10-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. 3D-726, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22075, įsigalioja 2020-10-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-539 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 3D-729, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22134, įsigalioja 2020-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 3D-730, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22135, įsigalioja 2020-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 3D-731, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22136, įsigalioja 2020-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-714 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 3D-732, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22137, įsigalioja 2020-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-26 Nr. 3D-734, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22182, įsigalioja 2020-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-27 Nr. 3D-735, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22298, įsigalioja 2020-10-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-10-27 Nr. 3D-737, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22299, įsigalioja 2020-10-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. 3D-742, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22304, įsigalioja 2020-10-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. 3D-743, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22306, įsigalioja 2020-10-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 1V-1086, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22133, įsigalioja 2020-10-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-27 Nr. 1V-1095, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22282, įsigalioja 2020-10-28)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-516/V-688 „Dėl Karių ir krašto apsaugos sistemos darbuotojų, vykdančių žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, fiziologinių mitybos normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. V-846/V-2337, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22174, įsigalioja 2020-10-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1024 „Dėl Reikalavimų atlyginti žalą, teikiamų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl karinių pajėgų statuso pagrindu, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. V-850, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22204, įsigalioja 2020-10-27)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. VA-73, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22060, įsigalioja 2020-10-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl Administracinės paslaugos Nr.07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas“ teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. EV-290, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21986, įsigalioja 2020-10-23)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 27V-112 „Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 27V-126, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21925, įsigalioja 2020-10-23)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr. V-411, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21783, įsigalioja 2020-10-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-169 „Dėl Sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. NVE-190 (1.3 E), TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21814, įsigalioja 2020-10-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl su Priežiūros tarnybos pavadinimo ir struktūros pasikeitimu susijusių sąvokų vartojimo Lietuvos banko valdybos nutarimuose
(2020-10-22 Nr. 03-149, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22208, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 03-150, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22209, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 03-151, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22210, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-102 „Dėl Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti finansinių priemonių arba jas pasirašyti, siūlyti ir (arba) teikti draudimo ir (arba) finansines paslaugas, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 03-152, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22211, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 03-27 „Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 03-153, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22212, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 03-168 „Dėl Laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 03-154, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22213, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2021 metams patvirtinimo
(2020-10-22 Nr. 03-155, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22214, įsigalioja 2020-10-27)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 11V-24 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. 11V-214, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22066, įsigalioja 2020-10-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-20 Nr. 1K-301, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21791, įsigalioja 2020-10-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1K-73 „Dėl Skubios konsultacinės ir specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų teikimo ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. 1K-304, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21792, įsigalioja 2020-10-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 1K-307, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21960, įsigalioja 2020-10-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-373 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo mažareikšme tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 1K-308, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21985, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 1K-309, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21987, įsigalioja 2020-10-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. 1K-310, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22099, įsigalioja 2020-10-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-191 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. 1K-311, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22101, įsigalioja 2020-10-24)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1V-176, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21760, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-14 Nr. 1V-177, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21761, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-22 Nr. 2BE-340, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21978, įsigalioja 2020-10-23)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-10-23 Nr. 2V-203 (1.4), TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22138, įsigalioja 2020-10-27)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2020-10-21 Nr. V-83, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22056, įsigalioja 2020-10-24)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl Projekto netiesioginių išlaidų perskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2020-10-23 Nr. DR-20-2-2020-45, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22062, įsigalioja 2020-10-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 metams koregavimo
(2020-10-23 Nr. O3E-1010, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22107, įsigalioja 2020-10-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. B1-806, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22139, įsigalioja 2020-10-27)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prieigos suteikimo elektroninėms pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymoms, perėmimo deklaracijoms, važtos dokumentams pildyti ir informacijai apie žuvininkystės produktų atsekamumą pateikti žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo
2019-05-16 Nr. V1-70, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21981, įsigalioja 2020-10-23)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V1-173 „Dėl popierinių žvejybos žurnalų, žvejybos produktų iškrovimo bei perkrovimo deklaracijų ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalo išdavimo bei duomenų pateikimo tvarkos“ pakeitimo
2019-06-18 Nr. V1-76, TAR, 2020-10-22, kodas 2020-21982, įsigalioja 2020-10-23)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. Nr. T1-25 įsakymo „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. T1-101, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21781, įsigalioja 2020-11-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. T1-3 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. T1-102, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21782, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 22.3-7 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. 22.3-205, TAR, 2020-10-23, kodas 2020-22059, įsigalioja 2020-10-24)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimo kontrolinių klausimyno formų patvirtinimo
(2020-10-27 Nr. 22.3-207, TAR, 2020-10-27, kodas 2020-22278, įsigalioja 2021-01-01)


<< Atgal