Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 47

2020 m. lapkričio 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. lapkričio 11 d. – lapkričio 17 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19, 23, 24, 24-1 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3344, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23926, įsigalioja 2021-01-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 107 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3345, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23930, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 9-2, 12, 13, 40, 57, 64, 71, 71-1, 75, 78, 78-1, 79, 84, 85, 90, 116, 117, 120 straipsnių, XII skyriaus penktojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-3, 9-3, 13-2, 14-1, 34-1, 53-1 straipsniais ir XII skyriaus šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju skirsniais įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3346, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23933, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo Nr. IX-2183 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3347, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23934, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 6 ir 7 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 17 straipsniu ir priedu įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3348, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23805, įsigalioja 2020-11-20)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3360, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23807, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3361, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23809, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 38 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3370, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23937, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3371, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23938, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3372, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23939, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo Nr. IX-1789 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3373, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23940, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo Nr. X-980 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3374, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23941, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3375, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23942, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3376, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23943, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 32-1, 33, 35-1, 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3380, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24013, įsigalioja 2021-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-04 Nr. 1244, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23651, įsigalioja 2020-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1245, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23627, įsigalioja 2020-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1254, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23772, įsigalioja 2020-12-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1256, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23775, įsigalioja 2020-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 554 „Dėl Lietuvos valstybės pirmumo teisės įsigyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią įmonę, jos akcijas, nekilnojamąjį turtą ir (arba) jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1258, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23798, įsigalioja 2020-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1264, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23804, įsigalioja 2020-11-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymą“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-11 Nr. 1267, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23963, įsigalioja 2020-11-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1269, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23965, įsigalioja 2020-11-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių plano patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. 1270, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23968, įsigalioja 2020-11-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1271, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23969, įsigalioja 2020-11-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Žemės ūkio bendrovių turto vertinimo (perkainojimo) metodikos“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-11 Nr. 1273, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24024, įsigalioja 2020-11-17)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. 1K-357, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23640, įsigalioja 2020-11-12)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. 1K-361, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23905, įsigalioja 2020-11-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-60 „Dėl Finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 1K-365, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24132, įsigalioja 2020-12-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. 1K-367, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24147, įsigalioja 2020-11-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. A1-686 „Dėl Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-23 Nr. A1-1036, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24088, įsigalioja 2020-11-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.6-K-01 patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. A1-1095, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23753, įsigalioja 2020-11-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. A1-1101, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23755, įsigalioja 2020-11-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-11-13 Nr. A1-1104, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23879, įsigalioja 2020-11-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. A1-1105, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23873, įsigalioja 2020-11-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. A1-1113, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24086, įsigalioja 2020-11-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. A1-1114, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24087, įsigalioja 2020-11-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. A1-1116, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24103, įsigalioja 2020-11-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Kompensavimo kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą iš užsienio valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. 4-1001, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23626, įsigalioja 2020-11-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 4-466 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 4-1016, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23985, įsigalioja 2020-11-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4-338 „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Duomenų apie laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių ir laisvųjų ekonominių zonų įmonių veiklą bei jų veiklos rezultatus sąrašo formos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2020-11-16 Nr. 4-1017, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24020, įsigalioja 2020-11-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-612 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 4-1022, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23993, įsigalioja 2020-11-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. D1-682, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23677, įsigalioja 2021-03-01)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-163 „Dėl tręšimo sąlygų 2020 metais nustatymo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. D1-685/3D-778, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23936, įsigalioja 2020-11-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1010 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. D1-686, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23978, įsigalioja 2020-11-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. D1-689, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23980, įsigalioja 2020-11-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. D1-690, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23979, įsigalioja 2020-11-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. D1-696, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24151, įsigalioja 2021-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. D1-697, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24156, įsigalioja 2020-11-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-1726, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23678, įsigalioja 2020-11-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, kurioms 2020 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ priedo 9.8 papunktį, sąrašų patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. V-1730, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23685, įsigalioja 2020-11-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. V-1733/A1-1103, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23796, įsigalioja 2020-11-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. V-1736, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23774, įsigalioja 2020-11-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. V-1744, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23838, įsigalioja 2020-11-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1024 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. V-1758, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23893, įsigalioja 2020-11-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Fizikos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-16 Nr. V-1767, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23973, įsigalioja 2020-11-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. V-1774, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24113, įsigalioja 2020-11-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Chemijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. V-1780, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24141, įsigalioja 2020-11-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-266 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. V-1782, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24148, įsigalioja 2020-11-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo tvarkos aprašas
(2020-11-11 Nr. V-2586, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23698, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-2592, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23710, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-2593, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23712, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-2594, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23713, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-2595, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23714, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-2596, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23715, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-2597, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23716, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. V-2613, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23925, įsigalioja 2020-11-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. V-2615, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23944, įsigalioja 2020-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. V-997 „Dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų „Koronos karštojoje linijoje 1808“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. V-2625, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24027, įsigalioja 2020-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-19 Nr. V-2300, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23844, įsigalioja 2020-11-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V- 2575, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23706, įsigalioja 2020-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. V-2604, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23839, įsigalioja 2020-11-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. V-2610, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23917, įsigalioja 2020-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. V-2611, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23922, įsigalioja 2020-11-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. V-2612, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23924, įsigalioja 2020-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.3 priedo įgyvendinimo
(2020-11-16 Nr. V-2616/B1-885, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24120, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. V-2618, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23966, įsigalioja 2020-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-803 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. V-2630, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24114, įsigalioja 2020-11-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. V-2631, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24115, įsigalioja 2020-11-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos personalinės sudėties, veiklos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. V-2632, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24116, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos ir profesinės kvalifikacijos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. V-2633, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24117, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos personalinės sudėties, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. V-2634, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24118, įsigalioja 2021-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro leidimų užsieniečiams išimtiniu atveju atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. 1R-377, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23884, įsigalioja 2020-11-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. 3-690, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23824, įsigalioja 2020-11-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. 3-691, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23837, įsigalioja 2020-11-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-11-13 Nr. ĮV-1368, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24008, įsigalioja 2020-11-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų plano tvirtinimo
(2020-11-16 Nr. ĮV-1374, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24010, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Eksporto skatinimo priemonių finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 3D-769, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23667, įsigalioja 2020-11-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 3D-770, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23668, įsigalioja 2020-11-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. 3D-773, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23759, įsigalioja 2020-11-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. 3D-776, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23919, įsigalioja 2020-11-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. 3D-777, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23921, įsigalioja 2020-11-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 3D-779, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23989, įsigalioja 2021-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-298 ,,Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 3D-780, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23971, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 3D-781, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23972, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 ,,Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 3D-785, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23991, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo
(2020-11-16 Nr. 3D-786, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23992, įsigalioja 2021-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01.:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo
(2020-11-16 Nr. 3D-789, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23994, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo
(2020-11-16 Nr. 3D-790, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23995, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo
(2020-11-16 Nr. 3D-791, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23996, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo
(2020-11-16 Nr. 3D-792, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23997, įsigalioja 2020-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 3d-78 „Dėl Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą, produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-17 Nr. 3D-795, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24145, įsigalioja 2020-11-18)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl specialiosios tranzito schemos tranzitiniais traukiniais vykdymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu
(2020-06-26 Nr. V-151, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23769, įsigalioja 2020-11-13)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-151 „Dėl specialiosios tranzito schemos tranzitiniais traukiniais vykdymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. V-187, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23785, įsigalioja 2020-11-13)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Specialiosios tranzito schemos vykdymo tranzitiniais traukiniais karantino laikotarpiu
(2020-11-13 Nr. V-332, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23896, įsigalioja 2020-11-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. 1V-1163, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23689, įsigalioja 2020-11-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1V-1164, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23695, įsigalioja 2020-11-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 1V-1172, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23960, įsigalioja 2021-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 1V-1177, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24006, įsigalioja 2020-11-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1043 „Dėl Koeficientų lėšoms mokymo priemonėms ir praktinio mokymo medžiagoms apskaičiuoti vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoms nustatymo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. 1V-1179, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24136, įsigalioja 2020-11-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinės priemonės Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. 1V-1180, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24138, įsigalioja 2020-11-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. VA-79, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23977, įsigalioja 2020-11-17)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl laikino konsultacijų ir informacijos teikimo pokalbių neįrašančiais telefonais valstybės lygio ekstremalios situacijos metu
(2020-11-17 Nr. VA-80, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24123, įsigalioja 2020-11-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. VA-81, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24143, įsigalioja 2020-11-18)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. VE-88, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23811, įsigalioja 2020-11-13)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. V-586, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23692, įsigalioja 2020-11-12)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-518 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-588, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23694, įsigalioja 2020-11-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1B-14 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto sudarymo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 1B-913, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24135, įsigalioja 2020-11-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-446, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23690, įsigalioja 2020-11-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. V-447, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23872, įsigalioja 2020-11-14)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-101 „Dėl Savigalbos grupės metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. V-448, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23988, įsigalioja 2020-11-17)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1-541, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23693, įsigalioja 2021-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 ,,Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. 1-546, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23910, įsigalioja 2020-11-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl laikino uždraudimo įvežti audines į Lietuvos Respubliką iš šalių, kuriose esančiuose audinių ūkiuose nustatyta koronaviruso infekcija (COVID-19 liga)
(2020-11-11 Nr. B1-865, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23686, įsigalioja 2020-11-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) prevencijos priemonių taikymo audinių ūkiuose
(2020-11-12 Nr. B1-867, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23840, įsigalioja 2020-11-13)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl laukinių gyvūnų ženklinimo
(2020-11-13 Nr. B1-884, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-24021, įsigalioja 2021-01-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-47 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. (1.1E)-1V-462, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23779, įsigalioja 2020-11-13)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-10 Nr. 03-165, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23661, įsigalioja 2020-11-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo
(2020-11-10 Nr. 03-166, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23662, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 03-167, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23663, įsigalioja 2020-11-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. 03-168, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23664, įsigalioja 2020-11-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 03-3 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2021 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 03-172, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24084, įsigalioja 2020-11-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 1K-132 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos kompensuoti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis darbo užmokesčio padidinimo sąnaudas formos ir teritorinės ligonių kasos suvestinės ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 1K-335, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23754, įsigalioja 2020-11-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-16 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurioms taikomos atskiros teisės aktų nustatytos skyrimo sąlygos, įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. 1K-337, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23835, įsigalioja 2020-11-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. Nr. 1K-164 „Dėl kompensacinių priedų už brangiuosius tyrimus ir procedūras mokėjimo ataskaitos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-11-12 Nr. 1K-338, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23836, įsigalioja 2020-11-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. 1K-340, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24121, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. 1K-341, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24128, įsigalioja 2020-11-18)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. 2-237, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23705, įsigalioja 2020-11-12)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl lobistinės veiklos dokumentų formų patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. KS-142, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23881, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl prašymų įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, formų patvirtinimo
(2020-10-21 Nr. KS-143, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23882, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2021 metų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodikos derinimo
(2020-11-11 Nr. O3E-1112, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23718, įsigalioja 2020-11-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties patvirtinimo
(2020-11-12 Nr. O3E-1121, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23828, įsigalioja 2020-11-13)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V-23, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23806, įsigalioja 2020-11-13)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-13 „Dėl Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-10 Nr. V-24, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23808, įsigalioja 2020-11-13)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, Paraiškos biomedicininiam tyrimui, Biomedicininio tyrimo etinio vertinimo anketos pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-25, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23810, įsigalioja 2020-11-13)

Bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Biomedicininio tyrimo protokolo ir jo santraukos pavyzdinės formos ir tyrėjo gyvenimo aprašymo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. V-26, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23812, įsigalioja 2020-11-13)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-11 Nr. VKE-506, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23675, įsigalioja 2020-11-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 2BE-134 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. 2BE-362, TAR, 2020-11-12, kodas 2020-23756, įsigalioja 2020-11-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-22 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos rizikų valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-13 Nr. 2BE-364, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23903, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-233 „Dėl Locmanų stažuočių, egzaminavimo ir kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atitinkantys asmenys įgyja teisę vesti tam tikrų dydžių laivus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 2BE-369, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23967, įsigalioja 2020-11-17)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2020-11-16 Nr. V-71, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23990, įsigalioja 2020-11-17)

Ekspertų komisijos sprendimas
Dėl Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti 2020 m. spalio 19 d. sprendimo 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“ pakeitimo
(2020-11-17 Nr. 5-IN-2, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24112, įsigalioja 2020-11-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programos patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. 5-V-922, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23674, įsigalioja 2021-01-01)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 6P-67-(1.1) „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ bendradarbiavimo komiteto pogrupio programos sričiai Nr. 21 „Teismų sistemos efektyvumas ir veiksmingumas, teisinės valstybės stiprinimas“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. 6P-153-(1.1), TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24111, įsigalioja 2020-11-18)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl pinigų plovimo nusikalstamų veikų (BK 189, 216 straipsniai) ikiteisminio tyrimo patvirtinimo
(2020-11-16 Nr. I-358, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23984, įsigalioja 2020-11-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinės ataskaitos APR-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-11 Nr. DĮ-281, TAR, 2020-11-11, kodas 2020-23682, įsigalioja 2020-11-12)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus Įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. DĮ-247/1B-1078 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. DĮ-282/1B-903, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23871, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. DĮ-219 „Dėl Medaus ir kmynų supirkimo statistinės ataskaitos ŽŪS-09 (metinės) ir Gyvulių ir paukščių supirkimo bei skerdimo statistinės ataskaitos ŽŪS-12 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-12 Nr. DĮ-284, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23911, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kaimo turizmo sodybų statistinio tyrimo anketos TUR-11 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-13 Nr. DĮ-286, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23912, įsigalioja 2020-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-13 Nr. DĮ-287, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23914, įsigalioja 2020-11-14)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovės (įmonės) pagrindinių finansinių rodiklių statistinės ataskaitos F-18 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-11-17 Nr. DĮ-288, TAR, 2020-11-17, kodas 2020-24124, įsigalioja 2021-01-04)


<< Atgal