Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 20

2021 m. gegužės 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gegužės 12 d. – gegužės 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. 327, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10673, įsigalioja 2021-05-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. 328, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10674, įsigalioja 2021-05-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. 330, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10707, įsigalioja 2021-05-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-05-05 Nr. 341, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10795, įsigalioja 2021-05-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2021-05-13 Nr. A1-371, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10686, įsigalioja 2021-05-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-13 Nr. A1-373, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10687, įsigalioja 2021-05-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.7-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. A1-378, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10767, įsigalioja 2021-05-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. A1-381, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10923, įsigalioja 2021-05-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Paraiškos dėl stambaus projekto investicijų sutarties sudarymo formos patvirtinimo
(2021-05-17 Nr. 4-444, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10913, įsigalioja 2021-05-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. 4-451, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10965, įsigalioja 2021-05-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 4-138 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. 4-455, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10998, įsigalioja 2021-05-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. D1-246, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10669, įsigalioja 2021-05-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(2021-05-12 Nr. D1-287, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10981, įsigalioja 2021-05-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. D1-289, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10545, įsigalioja 2021-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-175 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. D1-291, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10546, įsigalioja 2021-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2021-05-14 Nr. D1-294, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10856, įsigalioja 2021-05-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Gyvulininkystės ir žuvininkystės studijų krypčių aprašo patvirtinimo
(2021-05-14 Nr. V-773, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10763, įsigalioja 2021-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymo būtinų sąlygų
(2021-05-14 Nr. V-1089, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10785, įsigalioja 2021-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1100, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10806, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1101, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10807, įsigalioja 2021-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1103, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10808, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1105, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10829, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. V-1121, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10970, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. V-1131, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10979, įsigalioja 2021-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. V-1132, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10980, įsigalioja 2021-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. V-1074, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10535, įsigalioja 2021-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. V-1070, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10521, įsigalioja 2021-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. V-1076, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10543, įsigalioja 2021-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1077 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 167:2019 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ pakeitimo
(2021-05-13 Nr. V-1082, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10660, įsigalioja 2021-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 157:2019 „Biomedicinos technologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-13 Nr. V-1086, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10672, įsigalioja 2021-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-13 Nr. V-1087, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10723, įsigalioja 2021-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1091, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10786, įsigalioja 2021-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V-535 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1093, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10787, įsigalioja 2021-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-133 „Dėl Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1094, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10789, įsigalioja 2021-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. V-1098, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10803, įsigalioja 2021-05-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. V-1111, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10858, įsigalioja 2021-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių asmenų grupių nustatymo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. V-1112, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10862, įsigalioja 2021-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. V-1115, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10968, įsigalioja 2021-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. V-1116, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10969, įsigalioja 2021-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros akupunktūros paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2021-05-18 Nr. V-1124, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10972, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. V-1125, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10973, įsigalioja 2021-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1471 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. V-1128, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10976, įsigalioja 2021-05-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-14 Nr. 1R-161, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10797, įsigalioja 2021-05-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. 1R-165, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10813, įsigalioja 2021-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-13 Nr. 3-274, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10671, įsigalioja 2021-05-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-379(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonės „LRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. 3-278, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10850, įsigalioja 2021-05-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 169 „Dėl Keleivinio-automobilinio kelto dienyno ir Keleivinio-automobilinio kelto mašinų dienyno pavyzdžių bei šių dienynų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-17 Nr. 3-280, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10855, įsigalioja 2021-05-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-15 Nr. ĮV-613, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10876, įsigalioja 2021-05-18)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 3D-672/D1-678 „Dėl Žuvininkystės tarybos sudarymo ir Žuvininkystės tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-06 Nr. 3D-308/D1-277, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10531, įsigalioja 2021-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. 3D-316, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10565, įsigalioja 2021-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. 3D-318, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10552, įsigalioja 2021-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-594 „Dėl pasėlių ir augalų didžiausiųjų draudimo įmokų įkainių 2016–2020 m. nustatymo” pakeitimo
(2021-05-13 Nr. 3D-320, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10685, įsigalioja 2021-05-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. 3D-324, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10770, įsigalioja 2021-05-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-630 „Dėl Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. 3D-328, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10914, įsigalioja 2021-05-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-18 Nr. 3D-330, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10986, įsigalioja 2021-05-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-437 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2021-05-14 Nr. 1V-410, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10825, įsigalioja 2021-05-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1V-235 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. 1V-422, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10929, įsigalioja 2021-05-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „MilInvest“ schemos patvirtinimo
(2021-05-17 Nr. V-349, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10864, įsigalioja 2021-05-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl Kvietimo „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2021-05-13 Nr. 2021/20-2-20, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10756, įsigalioja 2021-05-15)

Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių organizuojant ir atliekant patikrinimus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-12 Nr. 2V-30, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10812, įsigalioja 2021-05-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1B-116 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. 1B-310, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10527, įsigalioja 2021-05-13)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomojo nurodymo formos patvirtinimo
(2021-05-18 Nr. 1P-109-(1.3 E.), TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10974, įsigalioja 2021-05-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. B1-381, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10773, įsigalioja 2021-05-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo
(2021-05-11 Nr. B1-382, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10524, įsigalioja 2021-05-13)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. BV-34 „Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje priežiūros vykdymo planas“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-05-11 Nr. BV-152, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10520, įsigalioja 2021-05-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklių patvirtinimo
(2021-05-17 Nr. O3E-578, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10866, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-13 Nr. O3E-580, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10868, įsigalioja 2021-05-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. O3E-736 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 22, 23 ir 24 punktuose nustatytų funkcijų pavedimo vykdyti“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. O3E-582, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10869, įsigalioja 2021-05-18)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. T1-954 „Dėl Duomenų apie naudojamas medicinos priemones (prietaisus) registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-12 Nr. T1-1369, TAR, 2021-05-14, kodas 2021-10757, įsigalioja 2021-05-26)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimo sutarties formos patvirtinimo
(2021-05-11 Nr. V1-31, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10539, įsigalioja 2021-05-13)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V1-26 „Dėl Prašymo skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje ir sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos patvirtinimo” pakeitimo
(2021-05-17 Nr. V1-32, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10880, įsigalioja 2021-05-18)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinio registratoriaus sprendimų ir išvadų formų patvirtinimo
(2021-05-12 Nr. VE-279 (1.3 E), TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10573, įsigalioja 2021-05-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-12 Nr. 2BE-133, TAR, 2021-05-12, kodas 2021-10542, įsigalioja 2021-05-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 2BE-75 „Dėl Prašymų geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijai gauti vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-13 Nr. 2BE-134, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10700, įsigalioja 2021-05-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 2BE-290 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijoje vidiniais informacijos teikimo kanalais gautų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. 2BE-136, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10894, įsigalioja 2021-05-18)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. DIE-304, TAR, 2021-05-18, kodas 2021-10962, įsigalioja 2021-05-19)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-17 Nr. V-167, TAR, 2021-05-17, kodas 2021-10896, įsigalioja 2021-05-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-29 (metinės) ir Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-29 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-05-12 Nr. DĮ-139, TAR, 2021-05-13, kodas 2021-10575, įsigalioja 2021-05-14)


<< Atgal