Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 50

2021 m. gruodžio 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. gruodžio 8 d. – gruodžio 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-717, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25446, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 27-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-718, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25447, įsigalioja 2022-03-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. XIV-743, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25775, įsigalioja 2022-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis memorandumas
Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo (konsoliduota 2021-10-21 versija)
(2021-10-21, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25666, įsigalioja 2021-10-21)

Tarptautinis memorandumas
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo (konsoliduota 2020-02-11 versija)
2020-02-11, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25667, įsigalioja 2020-02-11)

Tarptautinis memorandumas
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo (konsoliduota 2021-10-21 versija)
(2021-10-21, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25668, įsigalioja 2021-10-21)

Tarptautinis standartas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2022 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
(2021-09-14, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25700, įsigalioja 2022-01-01)

Tarptautinis memorandumas
Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo (konsoliduota 2020-02-11 versija)
(2020-02-11, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25735, įsigalioja 2020-02-11)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-12-13 Nr. (22.35E)3-7774, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25696, įsigalioja 2021-12-13)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl klaidų ištaisymo tarptautinės sutarties tekste
(2021-12-14 Nr. (22.35E)3-7819, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25779, įsigalioja 2021-12-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1034, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25502, įsigalioja 2021-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1038, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25514, įsigalioja 2021-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1041, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25535, įsigalioja 2021-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1045, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25552, įsigalioja 2021-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1046, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25554, įsigalioja 2021-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1057, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25707, įsigalioja 2021-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1058, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25708, įsigalioja 2021-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo
(2021-12-08 Nr. 1061, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25772, įsigalioja 2021-12-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1062, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25773, įsigalioja 2021-12-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1K-377, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25436, įsigalioja 2021-12-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. 1K-380, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25505, įsigalioja 2021-12-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-060 „Dėl Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. 1K-384, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25722, įsigalioja 2021-12-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-264 „Dėl Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. 1K-385, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25724, įsigalioja 2021-12-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2021-12-13 Nr. 1K-387, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25725, įsigalioja 2021-12-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. 1K-388, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25726, įsigalioja 2021-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. A1-887, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25556, įsigalioja 2022-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. A1-888, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25568, įsigalioja 2021-12-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. A1-891, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25674, įsigalioja 2021-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.3-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. A1-893, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25675, įsigalioja 2021-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. A1-895, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25778, įsigalioja 2021-12-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. A1-900, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25776, įsigalioja 2021-12-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. A1-902, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25777, įsigalioja 2021-12-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 4-92 „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriaus paskyrimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 4-1281, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25440, įsigalioja 2021-12-09)

Aplinkos ministro, Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-07 Nr. D1-711/1B-915/B1-956, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25458, įsigalioja 2021-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-792 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. D1-715, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25432, įsigalioja 2021-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-438 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonės „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. D1-716, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25433, įsigalioja 2021-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. D1-718, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25442, įsigalioja 2021-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. D1-720, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25529, įsigalioja 2021-12-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. D1-721, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25530, įsigalioja 2021-12-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-314 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. D1-722, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25531, įsigalioja 2021-12-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-338 „Dėl 04.3.1-FM-F-002 priemonės „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. D1-723, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25533, įsigalioja 2021-12-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. D1-729, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25690, įsigalioja 2022-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. D1-732, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25767, įsigalioja 2021-12-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-175 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. D1-734, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25769, įsigalioja 2021-12-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. D1-736, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25789, įsigalioja 2021-12-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-2139 „Dėl 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, ir 2022 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. V-2207, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25425, įsigalioja 2021-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. V-2209, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25426, įsigalioja 2021-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-1975 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. V-2211, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25427, įsigalioja 2021-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. V-2215, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25428, įsigalioja 2021-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-1267 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2224, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25680, įsigalioja 2021-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2229, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25682, įsigalioja 2021-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-1147 „Dėl Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2231, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25683, įsigalioja 2021-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1038 „Dėl IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2235, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25684, įsigalioja 2021-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų galutinio valstybės finansuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų skaičiaus patvirtinimo
(2021-12-13 Nr. V-2238, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25685, įsigalioja 2021-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-2787, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25594, įsigalioja 2021-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo bei informacijos skelbimo
(2021-12-10 Nr. V-2792, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25596, įsigalioja 2021-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. V-2712 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-CoV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-2802, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25613, įsigalioja 2021-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl savivaldybių visuomenės sveikatos biurų dalyvavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrime“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-2803, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25614, įsigalioja 2021-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. V-2783, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25541, įsigalioja 2021-12-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-2790, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25595, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-2801, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25612, įsigalioja 2021-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-2806, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25615, įsigalioja 2021-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2002 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 433/233 „Dėl Antstolių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-559/240 „Dėl Notarų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-556/1R-181 „Dėl Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
(2021-12-10 Nr. V-2808/1R-420, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25622, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2021 metais
(2021-12-10 Nr. V-2810, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25616, įsigalioja 2021-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-2814, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25621, įsigalioja 2021-12-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio ) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. V-2818, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25644, įsigalioja 2022-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Skundų dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sprendimų nagrinėjimo apeliacinės komisijos sudarymo ir Skundų dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sprendimų nagrinėjimo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2821, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25677, įsigalioja 2021-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2833, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25762, įsigalioja 2021-12-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-678 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 88:2005 „Nemedicininės paskirties atvirųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-2836, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25763, įsigalioja 2022-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. V-2839, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25770, įsigalioja 2021-12-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 3-554, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25421, įsigalioja 2021-12-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“
(2021-12-14 Nr. 1-344, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25768, įsigalioja 2021-12-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-25 „Dėl Kultūros centrų statistinių duomenų teikimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. ĮV-1396, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25528, įsigalioja 2021-12-10)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl skaitymo skatinimo 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-12-14 Nr. ĮV-1416/V-2244, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25771, įsigalioja 2021-12-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo
(2021-12-09 Nr. 3D-797, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25537, įsigalioja 2021-12-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. 1V-891, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25695, įsigalioja 2021-12-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. 1V-892, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25697, įsigalioja 2021-12-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. 1V-893, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25698, įsigalioja 2021-12-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-85 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos paslaugų teikimo gyventojams telefonu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. VA-85, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25709, įsigalioja 2021-12-14)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo draudėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. V-614, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25456, įsigalioja 2021-12-09)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-13 Nr. V-623, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25731, įsigalioja 2021-12-14)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. 27V-129, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25619, įsigalioja 2021-12-11)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo
(2021-11-24 Nr. KS-332, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25523, įsigalioja 2021-12-10)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl lobistinės veiklos dokumentų formų patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. KS-337, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25524, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos, Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos, Asmens, kuriam daryta įtaka dėl teisėkūros, deklaracijos, Metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos formų patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. KS-338, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25525, įsigalioja 2022-01-01)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, veiklos dokumentų formų patvirtinimo
(2021-12-01 Nr. KS-339, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25526, įsigalioja 2022-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2022 metais grafiko patvirtinimo
(2021-12-14 Nr. 1-777, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25796, įsigalioja 2021-12-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų kompensavimo skyriaus rengiamų ataskaitų formų patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. 1K-373, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25618, įsigalioja 2022-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Geodezininko kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. 1P-281-(1.3 E.), TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25637, įsigalioja 2021-12-10)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Matininkų kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo
(2021-12-13 Nr. 1P-282-(1.3 E.), TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25669, įsigalioja 2021-12-14)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-06 Nr. 1V-188, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25671, įsigalioja 2021-12-14)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio registracijos numerio derinio sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo registruojamoms transporto priemonėms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. 1V-506, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25643, įsigalioja 2021-12-14)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir aprašymo patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. AD1-430, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25699, įsigalioja 2021-12-14)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškų aplinkosauginiams leidimams išduoti ar pakeisti vertinimo pagrindinių kriterijų aprašo patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. AV-311, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25692, įsigalioja 2021-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-30 Nr. B1-934, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25460, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.6 priedo įgyvendinimo
(2021-12-03 Nr. B1-949/V-2770, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25457, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. B1-884 „Dėl audinių laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-COV-2 virusu“ pakeitimo
(2021-12-03 Nr. B1-954, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25504, įsigalioja 2021-12-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. B1-897 „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-07 Nr. B1-965, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25450, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl draudimo laikinai įvežti gyvus karpius
(2021-12-14 Nr. B1-981, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25793, įsigalioja 2021-12-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. B1-982, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25787, įsigalioja 2021-12-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. O3E-1654, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25635, įsigalioja 2021-12-11)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. T1-3368, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25606, įsigalioja 2021-12-11)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės reikšmės objektų pasirengimo tęsti veiklą, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, radiacinės saugos rekomendacijų patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. V-119, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25509, įsigalioja 2021-12-10)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2021-12-09 Nr. V1-240, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25527, įsigalioja 2021-12-10)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-09 Nr. V1-94, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25570, įsigalioja 2021-12-10)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-09 Nr. V-498, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25553, įsigalioja 2021-12-10)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skundų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. V-62, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25651, įsigalioja 2021-12-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu išimčių suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. 2BE-336, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25438, įsigalioja 2021-12-09)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą steigimo ir nuostatų patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. ĮV-50, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25703, įsigalioja 2021-12-14)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. V-109, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25676, įsigalioja 2021-12-14)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. I-318 „Dėl Rekomendacijų dėl prokurorų specializacijos baudžiamajame procese ir ikiteisminių tyrimų paskirstymo prokurorams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. I-305, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25604, įsigalioja 2021-12-11)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 4-231 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-12-09 Nr. 4-416, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25510, įsigalioja 2021-12-10)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. XIV-733 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nuostatų įgyvendinimo
(2021-12-13 Nr. 4-418, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25679, įsigalioja 2021-12-14)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministetrijos 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 4-393 „Dėl Visuomenės informavimo priemonių atstovų vykimo į pasienio ruožą prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, kuriame galioja nepaprastoji padėtis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-14 Nr. 4-424, TAR, 2021-12-14, kodas 2021-25782, įsigalioja 2021-12-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinės ataskaitos TKR-01 (savaitinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. DĮ-321, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25437, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinės ataskaitos KA-13 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. DĮ-322, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25445, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinės ataskaitos APR-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. DĮ-324, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25500, įsigalioja 2021-12-10)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Metalų laužo statistinės ataskaitos MI-05 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. DĮ-326, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25512, įsigalioja 2021-12-10)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vietos vienetų statistinių duomenų atnaujinimo statistinės ataskaitos Ū-03 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-09 Nr. DĮ-327, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25605, įsigalioja 2021-12-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinės anketos KA-10 (pusmetinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-10 Nr. DĮ-330, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25624, įsigalioja 2022-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Karaimų tautybės gyventojų statistinio tyrimo anketos KTG-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-12-13 Nr. DĮ-333, TAR, 2021-12-13, kodas 2021-25723, įsigalioja 2021-12-14)


<< Atgal