Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 4

2022 m. sausio 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. sausio 19 d. – sausio 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 2, 22, 23, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-891, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00748, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-892, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00749, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 11, 19, 23, 26, 35, 53, 62, 98-1, 124, 125, 133, 140-3 straipsnių, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-893, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00750, įsigalioja 2022-01-20)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 15, 73 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-894, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00751, įsigalioja 2022-03-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 23 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-895, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00752, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-896, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00753, įsigalioja 2022-01-20)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 307, 589 straipsnių pakeitimo ir 306 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-897, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00754, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-898, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00756, įsigalioja 2022-01-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos (iš dalies pakeistas 2018 m. vasario 17 d.)
(1974-11-18, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01117)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 432 „Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 45, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00845, įsigalioja 2022-01-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1264 „Dėl Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 46, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00848, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 50, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00879, įsigalioja 2022-01-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 51, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00880, įsigalioja 2022-01-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 52, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00881, įsigalioja 2022-01-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 53, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00882, įsigalioja 2022-01-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 54, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00884, įsigalioja 2022-01-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. liepos 7 d. įsakymo Nr.1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-24 Nr. 1K-13, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01044, įsigalioja 2022-01-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų akredituotai pagalbai teikti 2022 metais, paskirstymo pagalbos tarnyboms
(2022-01-21 Nr. A1-41, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00955, įsigalioja 2022-01-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-559 „Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. A1-42, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00956, įsigalioja 2022-01-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. A1-435 „Dėl Socialinės apsaugos srities investicijų projektų planavimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. A1-44, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00958, įsigalioja 2022-01-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-24 Nr. A1-50, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01032, įsigalioja 2022-01-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-01-24 Nr. A1-52, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01034, įsigalioja 2022-01-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. 4-105, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00860, įsigalioja 2022-01-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. 4-90, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00844, įsigalioja 2022-01-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 4-1006 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. 4-97, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00855, įsigalioja 2022-01-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-667 „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-20 Nr. 4-99, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00856, įsigalioja 2022-01-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. D1-10, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00730, įsigalioja 2022-01-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. D1-11, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00747, įsigalioja 2022-01-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. D1-12, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00769, įsigalioja 2022-01-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. D1-13, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00843, įsigalioja 2022-01-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydžio 2022 metams patvirtinimo
(2022-01-20 Nr. D1-14, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00846, įsigalioja 2022-01-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo
(2022-01-24 Nr. D1-15, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01031, įsigalioja 2022-01-25)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-110, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01102, įsigalioja 2022-01-26)

Švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-118, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01127, įsigalioja 2022-01-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-800 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. V-94, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00758, įsigalioja 2022-01-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonei Nr. 13.1.1-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“
(2022-01-19 Nr. V-95, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00771, įsigalioja 2022-01-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-CPVA-K-703 priemonei „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“
(2022-01-19 Nr. V-96, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00772, įsigalioja 2022-01-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonei „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“
(2022-01-19 Nr. V-97, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00773, įsigalioja 2022-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. V-107, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00776, įsigalioja 2022-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo
(2022-01-20 Nr. V-119, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00925, įsigalioja 2022-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. V-122, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00948, įsigalioja 2022-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. V-2712 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijų epidemiologinę kontrolę“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-19 Nr. V-99, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00732, įsigalioja 2022-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. V-108, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00787, įsigalioja 2022-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. V-128, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00965, įsigalioja 2022-01-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. V-129, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-01000, įsigalioja 2022-01-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. V-130, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-01001, įsigalioja 2022-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. V-131, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-01002, įsigalioja 2022-01-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo
(2022-01-24 Nr. V-144, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01045, įsigalioja 2022-01-25)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-146, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01084, įsigalioja 2022-01-26)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-147, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01083, įsigalioja 2022-01-26)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-148, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01085, įsigalioja 2022-01-26)

Sveikatos apsaugos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. Įsakymo Nr. V-713 „Dėl Krūties piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V-150, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01086, įsigalioja 2022-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-18 Nr. V-96, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00731, įsigalioja 2022-01-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. 3-42, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00894, įsigalioja 2022-02-24)

Kultūros  ministro įsakymas
Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-25 Nr. ĮV-68, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01114, įsigalioja 2022-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 3D-14, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00733, įsigalioja 2022-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-842 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 3D-15, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00734, įsigalioja 2022-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-138 „Dėl Tarpautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo nuo 2020 metų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 3D-16, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00735, įsigalioja 2022-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-692 „Dėl Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 3D-17, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00840, įsigalioja 2022-01-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-137 „Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo nuo 2020 metų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 3D-18, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00736, įsigalioja 2022-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 ,,Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 3D-20, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00737, įsigalioja 2022-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 3D-21, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00841, įsigalioja 2022-01-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-911 „Dėl Techninių tarnybų skyrimo ir jų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. 3D-27, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00891, įsigalioja 2022-01-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. 3D-28, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00949, įsigalioja 2022-01-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-24 Nr. 3D-30, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01037, įsigalioja 2022-01-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-24 Nr. 3D-31, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01051, įsigalioja 2022-01-25)

Žemės ūkio  ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. 3D-38, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01116, įsigalioja 2022-01-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl Priimančiosios šalies paramos galimybių katalogo rengimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-19 Nr. V-51, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00757, įsigalioja 2022-01-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2022-01-25 Nr. VA-11, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01126, įsigalioja 2022-01-26)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 „Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. VA-9, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00745, įsigalioja 2022-01-20)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-01-20 Nr. 1S-20, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00867, įsigalioja 2022-01-21)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patirtų ginčo nagrinėjimo išlaidų dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo
(2022-01-19 Nr. 1-20, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00740, įsigalioja 2022-01-20)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Produktų grupių rizikos vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. 1-24, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00968, įsigalioja 2022-01-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-41 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ūkio subjektų priežiūros nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. 1-25, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00969, įsigalioja 2022-01-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ūkio subjektų priežiūros rizikos vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. 1-26, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00971, įsigalioja 2022-01-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojo prašymo formos patvirtinimo
(2022-01-21 Nr. 1-27, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00978, įsigalioja 2022-01-22)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. 1-37, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00893, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 1K-18, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00760, įsigalioja 2022-01-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. 1K-23, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00966, įsigalioja 2022-01-22)

Valstybinė ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, medicininių intervencijų klasifikacijos, kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2022-01-25 Nr. 1K-25, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01103, įsigalioja 2022-01-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. B1-40, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00963, įsigalioja 2022-01-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. B1-43, TAR, 2022-01-21, kodas 2022-00973, įsigalioja 2022-01-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2022-01-19 Nr. O3E-61, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00786, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2022-01-24 Nr. 4LKT-2(1.3 E), TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01033, įsigalioja 2022-01-25)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formos patvirtinimo
(2022-01-21 Nr. T1-26, TAR, 2022-01-24, kodas 2022-01020, įsigalioja 2022-01-25)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-900 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2022 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. VE-40 (1.3 E), TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00765, įsigalioja 2022-01-20)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-20 Nr. 2-22, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00849, įsigalioja 2022-01-21)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. I-37, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00770, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (metinės) ir Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (sutrumpintos metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-01-19 Nr. DĮ-20, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00868, įsigalioja 2022-01-21)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-20 Nr. DĮ-21, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00889, įsigalioja 2022-01-21)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-01-25 Nr. DĮ-30, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01108, įsigalioja 2022-01-26)


<< Atgal