Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 6

2022 m. vasario 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. vasario 2 d. – vasario 8 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties taikymo sustabdymo
(2022-02-04 Nr. (22.35E)3-711, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02101, įsigalioja 2022-02-04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 73, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01864, įsigalioja 2022-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 28 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 74, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01865, įsigalioja 2022-02-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 75, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01866, įsigalioja 2022-02-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą
(2022-02-02 Nr. 83, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02040, įsigalioja 2022-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 85, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02152, įsigalioja 2022-02-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 87, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02051, įsigalioja 2022-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 88, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02062, įsigalioja 2022-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 89, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02103, įsigalioja 2022-02-05)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 1K-33, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02064, įsigalioja 2022-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-82 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. A1-75, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01807, įsigalioja 2022-02-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-005-02-06-01 „Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems“ aprašo patvirtinimo
(2022-02-04 Nr. A1-76, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02069, įsigalioja 2022-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti patvirtinimo
(2022-02-04 Nr. A1-77, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02070, įsigalioja 2022-02-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 4-586 „Dėl Licencijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. 4-175, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01945, įsigalioja 2022-02-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2022-02-03 Nr. 4-178, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01947, įsigalioja 2022-02-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 4-188/A1-83, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02088, įsigalioja 2022-02-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. D1-32, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02130, įsigalioja 2022-02-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. D1-474 „Dėl 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. D1-33, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02155, įsigalioja 2022-02-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo blanko formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. D1-34,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02201, įsigalioja 2022-02-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos keitimo
(2022-02-08 Nr. D1-35,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02237, įsigalioja 2022-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo patvirtinimo
(2022-02-01 Nr. V-153, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01775, įsigalioja 2022-02-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-1255 „Dėl Slaugos ir akušerijos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-169, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01909, įsigalioja 2022-02-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo 2022 metų neįgaliųjų sporto organizacijų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti
(2022-02-07 Nr. V-193, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02125, įsigalioja 2022-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosio s situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. V-212, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01836, įsigalioja 2022-02-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-238, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01971, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-240, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01973, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-242, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01975, įsigalioja 2022-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-245, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01977, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-246, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01978, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. V-250, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02055, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. V-251, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02057, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosio s situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 14 d. sprendimo Nr. V-73 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. V-257, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02079, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. V-259, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02123, įsigalioja 2022-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. V-282,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02238, įsigalioja 2022-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-215, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01907, įsigalioja 2022-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-217, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01923, įsigalioja 2022-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-03 Nr. V-225, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01939, įsigalioja 2022-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-230, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01944, įsigalioja 2022-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-2721 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-237, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01948, įsigalioja 2022-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. Vv-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-239, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01972, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-241, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01974, įsigalioja 2022-02-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-03 Nr. V-243, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01976, įsigalioja 2022-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. V-274, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02157, įsigalioja 2022-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. V-280,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02236, įsigalioja 2022-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. V-281,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02239, įsigalioja 2022-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. V-285,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02241, įsigalioja 2022-02-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 1-64, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02093, įsigalioja 2022-02-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-875 „Dėl Valstybės projektų planavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. ĮV-145, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02034, įsigalioja 2022-02-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-99 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. ĮV-149, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02080, įsigalioja 2022-02-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. ĮV-150, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02081, įsigalioja 2022-02-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-530 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CVPA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. ĮV-151, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02082, įsigalioja 2022-02-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. ĮV-152, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02084, įsigalioja 2022-02-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 3D-69, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01918, įsigalioja 2022-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 3D-71, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01777, įsigalioja 2022-02-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. 3D-74, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01910, įsigalioja 2022-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paraiškų pagal žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės ,,Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2022
(2022-02-03 Nr. 3D-75, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01915, įsigalioja 2022-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-375 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. 3D-77, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01933, įsigalioja 2022-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 3D-82, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02086, įsigalioja 2022-02-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 1V-73, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01780, įsigalioja 2022-02-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 1V-74, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01782, įsigalioja 2022-02-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų veiksmų plano formos patvirtinimo
(2022-02-01 Nr. 1V-75, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01785, įsigalioja 2022-02-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafiko patvirtinimo
(2022-02-01 Nr. 1V-76, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01786, įsigalioja 2022-02-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. VA-14, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02138, įsigalioja 2022-02-08)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. V-37, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01913, įsigalioja 2022-02-04)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-40, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01914, įsigalioja 2022-02-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1B-688 „Dėl Elektroninio eksporto manifesto privalomojo naudojimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-03 Nr. 1B-71, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01951, įsigalioja 2022-02-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. V-36, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01917, įsigalioja 2022-02-04)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1-10 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų ir uomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-23 Nr. 1-222,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02203, įsigalioja 2022-02-09)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2022 metų vartojimo ginčo naginėjimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(2022-02-02 Nr. 1-39, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02048, įsigalioja 2022-02-05)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-42 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ženklinimo mažareikšmiškumo taikymo, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. 1-46,  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02200, įsigalioja 2022-02-09)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-04 Nr. 1-60, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02094, įsigalioja 2022-02-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl Tipinės pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 1K-48, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02068, įsigalioja 2022-02-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kateterizavimo būdu implantuojamiems biologiniams aortos ir plaučių arterijos vožtuvams bei jų implantavimo sistemoms įsigyti skyrimo
(2022-02-04 Nr. 1K-49, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02072, įsigalioja 2022-02-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1K-371 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo išlaidų įtakos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 1K-50, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02100, įsigalioja 2022-02-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 1K-217 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. 1K-53, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02151, įsigalioja 2022-02-08)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-04 Nr. 1V-17, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02127, įsigalioja 2022-05-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 2021/8-17 ,,Dėl formų, parengtų sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo 2021-2027 m. programos finansinės paramos lėšų, skirtų projektams papildomos veiklos sąnaudoms finansuoti, priežiūrai, tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 2022/8-27, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02135, įsigalioja 2022-02-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-03 Nr. B1-72, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01963, įsigalioja 2022-02-04)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-02-04 Nr. T1-15, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02091, įsigalioja 2022-02-05)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-02 Nr. T1-352, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01844, įsigalioja 2022-02-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-900 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2022 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. VE-82 (1.3 E), TAR 2022-02-02, kodas 2022-01806, įsigalioja 2022-02-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-02-08 Nr. VE-92 (1.3 E),  TAR 2022-02-08, kodas 2022-02227, įsigalioja 2022-02-09)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl leidimų naudoti angliavandenilių išteklius plotų nustatymo
(2022-02-03 Nr. 1-38, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01919, įsigalioja 2022-02-04)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jungtinės programos „Eurostars 3“ dalyvavimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-02-02 Nr. 2V-20, TAR 2022-02-02, kodas 2022-01841, įsigalioja 2022-02-03)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano ir 2022 metų programos sąmatos patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. N-3, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01921, įsigalioja 2022-02-04)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl lingvistikos krypties studijų akreditavimo
(2022-02-01 Nr. SV6-4, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01908, įsigalioja 2022-02-04)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-04 Nr. 2-31, TAR 2022-02-04, kodas 2022-02039, įsigalioja 2022-02-05)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 6P-80-(1.1) „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 6P-21-(1.1.E), TAR 2022-02-04, kodas 2022-02049, įsigalioja 2022-02-05)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. I-207 „Dėl Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. I-55, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02147, įsigalioja 2022-02-15)


<< Atgal