Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 40

2022 m. spalio 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. spalio 5 d. – spalio 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-09-29 Nr. XIV-1434, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20263, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-09-29 Nr. XIV-1436, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20331, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-09-29 Nr. XIV-1437, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20332, įsigalioja 2023-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-10-06 Nr. (22.35E)3-6217, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20434, įsigalioja 2022-10-06)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2022-10-05 Nr. 980, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20405, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir 2021 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
(2022-10-05 Nr. 981, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20428, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Garantinio fondo 2021 metų ataskaitų rinkinio ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2021 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2022-10-05 Nr. 986, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20439, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-05 Nr. 987, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20441, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-05 Nr. 989, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20443, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 990, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20444, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 992, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20456, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 994, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20483, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 995, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20484, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Valstybės tarnybos departamento statuso ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 996, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20485, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 997, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20486, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos statuso ir pavadinimo pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 998, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20487, įsigalioja 2023-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 1000, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20492, įsigalioja 2022-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 1005, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20573, įsigalioja 2022-10-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
(2022-10-07 Nr. 1014, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20590, įsigalioja 2022-10-08)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (1994 m. gruodžio 22 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-10-06 Nr.  KT123-N11/2022, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20493, įsigalioja 2022-10-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. A1-665, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20269, įsigalioja 2022-10-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. A1-667, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20431, įsigalioja 2022-10-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. A1-670, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20532, įsigalioja 2022-10-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. A1-673, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20578, įsigalioja 2022-10-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. A1-678, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20631, įsigalioja 2022-10-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-311 „Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. A1-679, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20630, įsigalioja 2022-10-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. 4-1031, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20584, įsigalioja 2022-10-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 4-969 „Dėl Priemonės „Lietuviškos kilmės gaminių persertifikavimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. 4-1037, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20622, įsigalioja 2022-10-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 81-2006 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. D1-322, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20324, įsigalioja 2022-10-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/741 dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų įgyvendinimo
(2022-10-11 Nr. D1-325, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20677, įsigalioja 2022-10-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų sumedžiojimo per 2022–2023 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(2022-10-11 Nr. D1-328, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20687, įsigalioja 2022-10-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. D1-329, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20699, įsigalioja 2022-10-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. V-1574, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20339, įsigalioja 2022-10-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2023 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2023 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, ir savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 2021–2022 mokslo metais įsteigtos specialiosios klasės, skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, reorganizavus specialiąsias mokyklas, kurioms 2023 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. V-1577, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20416, įsigalioja 2022-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2023 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. V-1579, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20417, įsigalioja 2022-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savivaldybių ligoninių mokyklų (ligoninių klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2023 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. V-1582, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20419, įsigalioja 2022-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. V-1583, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20420, įsigalioja 2022-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-1202 „Dėl strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo 2022 metams“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. V-1588, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20421, įsigalioja 2022-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. V-1595, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20422, įsigalioja 2022-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų veiklos aprašo patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. V-1597, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20424, įsigalioja 2022-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1116 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklo įsteigimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. V-1600, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20619, įsigalioja 2022-10-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-321 „Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2022 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. V-1602, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20620, įsigalioja 2022-10-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. V-1526, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20414, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl atsiskaitymo su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis už pacientams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) suteiktas stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies
(2022-10-06 Nr. V-1528, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20553, įsigalioja 2022-10-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. V-1529, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20393, įsigalioja 2023-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. V-1531, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20446, įsigalioja 2022-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-1349 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės stebėsenos (monitoringo) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. V-1532, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20571, įsigalioja 2022-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. V-1533, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20534, įsigalioja 2022-10-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. V-1535, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20554, įsigalioja 2022-10-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. V-1539, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20628, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1438 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. V-1540, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20651, įsigalioja 2022-10-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. V-1541, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20650, įsigalioja 2022-10-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1R-304 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apdovanojimo garbės ženklu „Už nuopelnus teisingumui“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. 1R-341, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20695, įsigalioja 2022-10-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Kandidatų į rinkimų komisijų narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-11 Nr. 1R-343, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20700, įsigalioja 2022-10-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 1-286, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20574, įsigalioja 2022-10-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1-7 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurių bendras plotas yra 250 kv. metrų ar didesnis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. 1-288, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20498, įsigalioja 2022-10-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-567 „Dėl premijų už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. ĮV-818, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20691, įsigalioja 2022-10-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. ĮV-819, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20692, įsigalioja 2022-10-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 3D-591, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20271, įsigalioja 2022-10-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-167 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos “ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 3D-592, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20272, įsigalioja 2022-10-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-263 „Dėl Augalo paso išdavimo ir keitimo reikalavimų aprašo, Fitosanitarinių tikrinimų, siekiant Lietuvos Respublikos teritoriją ar jos dalį pripažinti saugoma zona, atlikimo reikalavimų aprašo ir Tam tikrų augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų vežimo saugoma zona reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 3D-594, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20274, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 3D-434 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 3D-597, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20282, įsigalioja 2022-10-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-377 „Dėl Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. 3D-599, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20473, įsigalioja 2022-10-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Pirminio žvejybos produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. 3D-600, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20474, įsigalioja 2023-01-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-374 „Dėl studijų programų, susijusių su žemės ūkio sektoriumi, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-10-07 Nr. 3D-601, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20542, įsigalioja 2022-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. 3D-602, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20587, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. 3D-604, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20633, įsigalioja 2022-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl dalies išmokų už 2022 m. išmokėjimo avansu
(2022-10-10 Nr. 3D-605, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20642, įsigalioja 2022-10-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-693 „Dėl Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. V-800, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20283, įsigalioja 2022-10-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. VA-77, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20582, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. VA-78, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20617, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. VA-79, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20645, įsigalioja 2022-10-11)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. V-377, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20334, įsigalioja 2022-10-06)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų reikalavimų, kylančių iš išmokų permokų ar regreso teisės, atsisakymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. V-378, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20333, įsigalioja 2022-10-06)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo NR. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. EV-231, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20337, įsigalioja 2022-10-06)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo NR. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. EV-232, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20338, įsigalioja 2022-10-06)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. VE-42, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20297, įsigalioja 2022-10-06)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. VE-43, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20490, įsigalioja 2023-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-900 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2022 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. VE-745 (1.3 E), TAR 2022-10-10, kodas 2022-20644, įsigalioja 2022-10-11)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydžio 2023 metais nustatymo
(2022-09-30 Nr. 03-142, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20618, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo.
(2022-09-30 Nr. 03-145, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20313, įsigalioja 2022-10-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. 1K-292, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20413, įsigalioja 2022-10-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl susitarimo dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų apmokėjimo prie Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties formos patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. 1K-293, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20436, įsigalioja 2022-10-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-367 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. 1K-294, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20471, įsigalioja 2022-10-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. 1K-297, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20556, įsigalioja 2022-10-08)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-16 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių užsakymų tvirtinimo neautomatiniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. 1K-298, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20615, įsigalioja 2022-10-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. 1K-299, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20627, įsigalioja 2022-10-11)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Archyvinės geodezinės ir kartografinės medžiagos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-07 Nr. 1P-238-(1.3 E.), TAR 2022-10-10, kodas 2022-20605, įsigalioja 2022-10-11)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2022-10-07 Nr. 1P-239-(1.3 E.), TAR 2022-10-10, kodas 2022-20606, įsigalioja 2022-10-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. O3E-1344, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20557, įsigalioja 2022-10-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl šilumos sektoriaus 2022 metų I pusmečio pakartotinio finansinio pajėgumo įvertinimo
(2022-10-10 Nr. O3E-1360, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20648, įsigalioja 2022-10-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. O3E-1361, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20649, įsigalioja 2022-10-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. O3E-1363, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20688, įsigalioja 2022-10-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl gyvenamųjų vietovių, kuriose 2022 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. V-312, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20491, įsigalioja 2022-10-07)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Regioninės kultūros tarybos nario (-ės) nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo
(2022-10-04 Nr. 4LKT-23(1.3E), TAR 2022-10-05, kodas 2022-20267, įsigalioja 2022-10-06)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. V-62, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20625, įsigalioja 2022-10-11)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos ir Ekspertų atrankos aprašo, patvirtintų studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2022-10-07 Nr. V-63, TAR 2022-10-10, kodas 2022-20626, įsigalioja 2022-10-11)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. 1-448, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20673, įsigalioja 2022-10-12)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 2V-203 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. 2V-287 (1.4), TAR 2022-10-11, kodas 2022-20698, įsigalioja 2022-10-12)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Aukų lapų įsigijimo, jų pildymo, apskaitos ir anuliavimo tvarkos aprašo ir aukų lapų panaudojimo ataskaitos formos patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. Sp-85, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20499, įsigalioja 2022-10-08)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. Sp-86, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20465, įsigalioja 2022-10-07)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Paskyrų socialiniuose tinkluose deklaravimo ir politinės reklamos ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir politinės reklamos ataskaitos formos patvirtinimo
(2022-10-06 Nr. Sp-87, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20467, įsigalioja 2022-10-07)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Sprogdinimo darbų vadovo mokymo programos patvirtinimo
(2022-10-11 Nr. 5-V-1021, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20697, įsigalioja 2022-11-15)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. I-207 „Dėl Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. I-289, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20262, įsigalioja 2022-10-06)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. I-218 „Dėl Rekomendacijų dėl viešojo intereso gynimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. I-293, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20461, įsigalioja 2022-10-07)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-06 Nr. I-294, TAR 2022-10-06, kodas 2022-20462, įsigalioja 2022-10-07)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinės ataskaitos P-12 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-10-11 Nr. DĮ-223, TAR 2022-10-11, kodas 2022-20686, įsigalioja 2023-02-01)


<< Atgal