Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 41

2022 m. spalio 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. spalio 12 d. – spalio 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 42, 43, 60 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1441, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20972, įsigalioja 2022-10-15)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1442, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20973, įsigalioja 2022-10-15)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 64 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1443, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20974, įsigalioja 2022-10-15)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 11 ir 11-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1444, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21090, įsigalioja 2022-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl dujų tiekimo saugumą užtikrinančių solidarumo priemonių
(2022-03-10, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20858)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-05 Nr. 993, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20744, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2022–2024 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. 1021, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20852, įsigalioja 2022-10-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. 1022, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20853, įsigalioja 2022-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1673 „Dėl Veterinarinių vaistų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. 1023, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20854, įsigalioja 2022-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. 1031, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20977, įsigalioja 2022-10-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio vežimo keliais patvirtinimo
(2022-10-12 Nr. 1032, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20978, įsigalioja 2022-10-15)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio (2021 m. kovo 23 d. redakcija) 1 dalies, 4 dalies nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-10-12 Nr.  KT128-N12/2022, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20749, įsigalioja 2022-10-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. 1K-335, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21014, įsigalioja 2022-10-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. 1K-336, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21035, įsigalioja 2022-10-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. 1K-339, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21079, įsigalioja 2022-10-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-490 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. A1-684, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21053, įsigalioja 2022-10-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. A1-685, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21054, įsigalioja 2022-10-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2022-10-18 Nr. A1-695, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21081, įsigalioja 2022-10-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ schemos patvirtinimo
(2022-10-13 Nr. 4-1038, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20839, įsigalioja 2022-10-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-870 „Dėl Priemonės „Vykdyti verslumo ir įmonių augimo skatinimo priemones“ veiklos „Tikslinės kompetencijų ugdymo palydimosios subsidijos verslui“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. 4-1045, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20856, įsigalioja 2022-10-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 4-594 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 4-49 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. 4-1070, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21012, įsigalioja 2022-10-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 4-49 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. 4-1071, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21013, įsigalioja 2022-10-18)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. D1-331/3D-611, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20935, įsigalioja 2023-02-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. D1-332, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20958, įsigalioja 2022-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. V-1630, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20830, įsigalioja 2022-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. V-1632, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20832, įsigalioja 2022-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-1597 „Dėl Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. V-1633, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20833, įsigalioja 2022-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-646 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. V-1634, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20834, įsigalioja 2022-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. V-1636, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20835, įsigalioja 2022-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (Re) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2022-10-13 Nr. V-1637, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20836, įsigalioja 2022-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programose, skiriamų stipendijų skaičių už rugsėjo ir spalio mėnesius paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas
(2022-10-13 Nr. V-1640, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20864, įsigalioja 2022-10-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. V-1642, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20961, įsigalioja 2022-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. V-1647, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21074, įsigalioja 2022-10-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.2-ESFA-V-710 priemonės „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. V-1648, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21075, įsigalioja 2022-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. V-1544, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20721, įsigalioja 2022-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. V-1546, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20722, įsigalioja 2022-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. V-1547, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20725, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. V-1548, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20726, įsigalioja 2022-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-819 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. V-1549, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21017, įsigalioja 2022-10-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. V-1551, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20859, įsigalioja 2022-10-14)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. V-1553/A1-693, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21060, įsigalioja 2022-10-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. V-1554, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21059, įsigalioja 2022-10-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. V-1557, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21069, įsigalioja 2022-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Būtinųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. V-1558, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21070, įsigalioja 2022-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. V-1562, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21071, įsigalioja 2022-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių priemonių, skatinančių įstaigas efektyviau naudoti brangias medicinos priemones, plano formos patvirtinimo
(2022-10-18 Nr. V-1576, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21104, įsigalioja 2022-10-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-03 „Gerinti susisiekimą oro transportu“ aprašo patvirtinimo
(2022-10-17 Nr. 3-475, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21022, įsigalioja 2022-10-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. 1-292, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20865, įsigalioja 2022-10-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energetikos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-379 „Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. 1-294, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20868, įsigalioja 2022-10-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1-86 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-01 „Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. 1-300, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20876, įsigalioja 2022-10-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. 1-306, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21100, įsigalioja 2023-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. 1-307, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21101, įsigalioja 2023-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ĮV-405 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-820, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20882, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-821, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20883, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1488 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-IVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-823, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20885, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1490 ,,Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ įgyvendinimo priemonės Nr. 13.1.1.-LVPA-V-308 „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai““ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-824, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20886, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1489 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-825, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20887, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl projekto „E-kultūros platforma (vieningas suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas)“ įgyvendinimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-828, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20889, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-829, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20890, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. ĮV-830, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20891, įsigalioja 2022-10-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. ĮV-831, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20957, įsigalioja 2022-10-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl Lietuvos žemės ūkio integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. 3D-608, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20837, įsigalioja 2022-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Duomenų apie druską, maisto papildus (vitaminus) ir mišinėlius kūdikiams teikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-10-13 Nr. 3D-609, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20838, įsigalioja 2022-10-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. 3D-612, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20980, įsigalioja 2022-10-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. 3D-613, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20981, įsigalioja 2022-10-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3D-592 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-167 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos “Įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. 3D-614, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20982, įsigalioja 2022-10-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakyme Nr. 3D-522 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2022-10-14 Nr. 3D-615, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20983, įsigalioja 2022-10-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-774 „Dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. 3D-616, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20984, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3d-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. 3D-617, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20985, įsigalioja 2022-10-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. 1V-636, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20727, įsigalioja 2022-10-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-17 Nr. V-834, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21052, įsigalioja 2022-10-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. VA-80, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20966, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Rekomendacijų auditoriams dėl užsienio pareigūnų papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose rizikų vertinimo atliekant finansinių ataskaitų auditą tvirtinimo
(2022-09-26 Nr. 1.4-31.9.7.1.1, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21098, įsigalioja 2022-10-19)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Rekomendacijų dėl užsienio pareigūnų papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose rizikų valdymo teikiant audito, užtikrinimo ir susijusias paslaugas tvirtinimo
(2022-09-26 Nr. 1.4-31.9.7.1.2, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21099, įsigalioja 2022-10-19)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaikų išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo taisyklių patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. V-395, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20959, įsigalioja 2022-10-15)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-780 „Dėl elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių ir elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacijos EGAS V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. V-396, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21085, įsigalioja 2022-10-19)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo statistinio tyrimo atlikimo tvarkos metodikos patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. EV-239, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20963, įsigalioja 2022-10-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. 03-147, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20733, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Dalyvavimo mokėjimo sistemoje TARGET-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo
(2022-10-11 Nr. 03-150, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20735, įsigalioja 2022-11-21)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. 1-206, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21023, įsigalioja 2022-10-18)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. 2V-292 (1.4), TAR 2022-10-14, kodas 2022-20979, įsigalioja 2022-10-15)

Ekspertų komisijos sprendimas
Dėl Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti 2020 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“ pakeitimo
(2022-10-18 Nr. 5-V4-3, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21083, įsigalioja 2022-10-19)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos organizavimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(2022-10-12 Nr. AD1-229, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20844, įsigalioja 2022-10-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. B1-884 „Dėl laukinių gyvūnų ženklinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-11 Nr. B1-720, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20872, įsigalioja 2022-10-14)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-11 Nr. BR1-331, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20748, įsigalioja 2022-10-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. O3E-1375, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20877, įsigalioja 2022-10-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2023 metams ir 2023 metų pirmajam pusmečiui nustatymo
(2022-10-14 Nr. O3E-1377, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20917, įsigalioja 2022-10-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. O3E-1386, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21021, įsigalioja 2022-10-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2021 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių
(2022-10-17 Nr. O3E-1410, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21031, įsigalioja 2022-10-18)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. T1-278 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. T1-373, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20880, įsigalioja 2022-10-14)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. T1-262 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-13 Nr. T1-374, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20879, įsigalioja 2022-10-14)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V1-111 „Dėl žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu“ pakeitimo
(2022-10-14 Nr. V1-121, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20965, įsigalioja 2022-10-15)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločių orlaivių skrydžių aerodromų skrydžių valdymo zonose virš nustatytų maksimaliai leistinų aukščių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. V-210, TAR 2022-10-14, kodas 2022-20971, įsigalioja 2022-10-15)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos Doktorantūros vertinimo apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. V-605, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21005, įsigalioja 2022-10-18)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl Pavedimo atlikti patikrinimą formos, Patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-12 Nr. VKE-455, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20761, įsigalioja 2022-10-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. 2BE-256, TAR 2022-10-17, kodas 2022-21015, įsigalioja 2022-10-18)

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. B-58 „Dėl Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. B-98 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-10-10 Nr. B-54, TAR 2022-10-13, kodas 2022-20860, įsigalioja 2022-10-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų statistinės ataskaitos HOT-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-10-12 Nr. DĮ-226, TAR 2022-10-12, kodas 2022-20747, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-10-18 Nr. DĮ-230, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21105, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mašinų ir įrenginių kainų statistinės ataskaitos KA-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-10-18 Nr. DĮ-231, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21106, įsigalioja 2023-01-02)


<< Atgal