Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 42

2022 m. spalio 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. spalio 19 d. – spalio 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27-1, 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1445, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21161, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 71, 415, 416, 417, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 589, 602, 603, 608, 611 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1446, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21162, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1447, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21163, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248-1, 248-2, 248-3 straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1448, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21204, įsigalioja 2022-10-20)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 343-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1091 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1449, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21164, įsigalioja 2022-10-20)

Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymo Nr. VIII-870 1, 2, 5 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymas
(2022-10-11 Nr. XIV-1450, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21165, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-11 Nr. XIV-1451, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21166, įsigalioja 2022-10-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 1035, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21159, įsigalioja 2022-10-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 771 „Dėl Aukštojo mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-19 Nr. 1037, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21259, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatinio kapitalo didinimo
(2022-10-19 Nr. 1041, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21265, įsigalioja 2022-10-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašo patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. 1049, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21361, įsigalioja 2022-10-22)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2018 m. birželio 29 d. redakcija) 9 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 9 straipsnio 2 dalies (2021 m. gruodžio 23 d. redakcija) 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-10-20 Nr. KT130-N13/2022, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21298, įsigalioja 2022-10-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 1K-341, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21351, įsigalioja 2022-10-22)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-190 „Dėl Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. 1K-348, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21556, įsigalioja 2022-10-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto atstovavimui šeimos interesams stiprinti ir stigmatizuotam visuomenės požiūriui į tam tikras šeimas keisti, atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. A1-699, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21201, įsigalioja 2022-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. A1-700, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21202, įsigalioja 2022-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. A1-701, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21203, įsigalioja 2022-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-264 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-20 Nr. A1-703, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21271, įsigalioja 2022-10-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. A1-705, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21341, įsigalioja 2022-10-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo
(2022-10-24 Nr. A1-709, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21464, įsigalioja 2022-10-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. 4-1082, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21481, įsigalioja 2022-10-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. 4-1085, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21484, įsigalioja 2022-10-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. 4-1087, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21560, įsigalioja 2022-10-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-60 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. D1-335, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21130, įsigalioja 2022-10-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimo plano patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. D1-336, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21147, įsigalioja 2022-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Maisto studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. V-1665, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21118, įsigalioja 2022-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Medicinos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. V-1666, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21119, įsigalioja 2023-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-832 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1678, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21386, įsigalioja 2022-10-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1679, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21387, įsigalioja 2022-10-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Filosofijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-10-21 Nr. V-1682, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21388, įsigalioja 2022-10-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių mokyklų (grupių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurioms 2023 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2022-10-25 Nr. V-1695, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21537, įsigalioja 2022-10-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. V-1696, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21538, įsigalioja 2022-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1582, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21417, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1583, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21418, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių bei jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1584, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21420, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 24 d. Įsakymo Nr. V-634 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1585, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21419, įsigalioja 2022-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. Įsakymo Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1587, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21424, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022–2025 metų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinacijos ir gydymo programos patvirtinimo
(2022-10-21 Nr. V-1588, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21443, įsigalioja 2022-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 643 „Dėl vaikų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1589, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21444, įsigalioja 2022-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1590, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21445, įsigalioja 2022-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-1592, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21446, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-701 „Dėl teismo psichiatrijos ambulatorinių bei stacionarinių ir teismo psichologijos ambulatorinių ekspertizių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. V-1596, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21490, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Perfuzininko veiklos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. V-1598, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21505, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1468 „Dėl Žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių donorystės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. V-1599, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21559, įsigalioja 2022-10-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklių patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. 1R-347, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21142, įsigalioja 2022-10-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-20 Nr. 3-479, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21302, įsigalioja 2022-10-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. 3-486, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21503, įsigalioja 2022-11-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 1-333, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21487, įsigalioja 2022-10-25)

Energetikos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-10-24 Nr. 1-334/3-485, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21498, įsigalioja 2022-10-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. ĮV-323 „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. ĮV-841, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21477, įsigalioja 2023-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-566 „Dėl Premijų už publicistinius kūrinius įsteigimo ir premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2022-10-25 Nr. ĮV-844, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21548, įsigalioja 2022-10-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-211 „Dėl Bronio Savukyno premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2022-10-25 Nr. ĮV-845, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21549, įsigalioja 2022-10-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01 „Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas“ aprašo patvirtinimo
(2022-10-25 Nr. ĮV-846, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21550, įsigalioja 2022-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-723 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-619, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21121, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-946 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-620, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21125, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-621, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21128, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-623, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21133, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-624, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21134, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-800 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m. finansinio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-625, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21135, įsigalioja 2022-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-626, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21136, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 3D-834 „Dėl Galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo, reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės požymius metodikų ir veislinių bulių vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-627, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21138, įsigalioja 2022-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 3D-628, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21140, įsigalioja 2022-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 3D-638, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21352, įsigalioja 2022-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-563 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 3D-640, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21355, įsigalioja 2022-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3D-609 „Dėl Duomenų apie druską, maisto papildus (vitaminus) ir mišinėlius kūdikiams teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 3D-641, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21357, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 3D-644, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21365, įsigalioja 2022-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-10-21 Nr. 3D-645, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21377, įsigalioja 2022-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 3D-646, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21378, įsigalioja 2022-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 3D-647, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21412, įsigalioja 2022-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 2 d. įsakymo NR. 3D-391 „Dėl Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normų patvirtinimo” pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 3D-649, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21413, įsigalioja 2022-10-22)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-265 „Dėl Užsienyje esančių Lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. V-344, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21541, įsigalioja 2022-10-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 1V-649, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21158, įsigalioja 2022-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 1V-650, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21167, įsigalioja 2022-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 1V-652, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21168, įsigalioja 2022-10-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 1V-658, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21442, įsigalioja 2022-10-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti į Ukrainą, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. 1V-659, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21448, įsigalioja 2022-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. 1V-660, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21449, įsigalioja 2022-10-25)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-852, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21415, įsigalioja 2022-10-22)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. VA-81, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21131, įsigalioja 2022-10-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pranešimo apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais PRC915 formos, papildomo lapo PRC915P formos bei jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-10-19 Nr. VA-82, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21252, įsigalioja 2022-10-21)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-126 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. V-409, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21506, įsigalioja 2022-10-25)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. V-411, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21564, įsigalioja 2022-10-26)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. EV-245, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21488, įsigalioja 2022-10-25)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. EV-246, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21489, įsigalioja 2022-10-25)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-20 Nr. 27V-100, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21348, įsigalioja 2022-10-22)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. 1S-189, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21390, įsigalioja 2022-10-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Bendrosios garantijos dokumentų papildymo dėl Ukrainos prisijungimo prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros taisyklių patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. 1BE-769, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21270, įsigalioja 2022-10-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1B-536 „Dėl Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir tir procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-17 Nr. 1BE-771, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21364, įsigalioja 2022-10-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1B-327 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1B-859 „Dėl Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 1BE-781, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21145, įsigalioja 2022-10-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1B-330 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 1BE-783, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21146, įsigalioja 2022-10-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. 1-584 (1.4 E)/2022, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21554, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-465 „Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. O3E-1454, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21360, įsigalioja 2022-10-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo
(2022-10-24 Nr. O3E-1467, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21485, įsigalioja 2022-10-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-24 Nr. O3E-1468, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21495, įsigalioja 2022-10-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2023 metams nustatymo
(2022-10-24 Nr. O3E-1469, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21496, įsigalioja 2022-10-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2021 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių ir 2021 m. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų be metrologinės patikros ir nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklose lyginamųjų rodiklių
(2022-10-24 Nr. O3E-1470, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21500, įsigalioja 2022-10-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. V-327, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21561, įsigalioja 2022-10-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formų patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. 03-160, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21397, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo ir draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formų patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. 03-161, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21398, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2023 metais patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. 03-164, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21399, įsigalioja 2022-10-22)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1P-3 „Dėl Ribų žymėjimo ir jų tikslinimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje techninių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. 1P-250-(1.3 E.), TAR 2022-10-24, kodas 2022-21462, įsigalioja 2023-01-04)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2020/8-247 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-24 Nr. 2022/8-426, TAR 2022-10-24, kodas 2022-21501, įsigalioja 2022-10-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. B1-737, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21280, įsigalioja 2022-10-21)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl aukciono būdu ūkio subjektų įsigytų individualių žvejybos galimybių Baltijos jūroje skyrimo
(2022-10-21 Nr. V1-129, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21363, įsigalioja 2022-10-22)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl Veiklos sričių, kuriose licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, vykdantis veiklą medicininės rentgenodiagnostikos srityje, turi užtikrinti, kad medicinos fizikas teiks konsultacijas radiacinės saugos klausimais, aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-20 Nr. V-93, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21268, įsigalioja 2022-10-21)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių nomenklatūros patvirtinimo
(2022-09-28 Nr. VE-78, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21152, įsigalioja 2022-10-20)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Gamybinių organizacijų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-21 Nr. 2-144, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21394, įsigalioja 2022-10-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-367 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-19 Nr. 2BE-259, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21151, įsigalioja 2022-10-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. 2BE-260, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21281, įsigalioja 2023-02-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Tarptautinių sankcijų, priskirtų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijai, įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. TN-38, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21294, įsigalioja 2022-10-21)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. 2V-300(1.4), TAR 2022-10-20, kodas 2022-21300, įsigalioja 2022-10-21)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2022-2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. V-80, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21292, įsigalioja 2022-10-21)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-93, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21383, įsigalioja 2022-10-22)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniuose skyriuose vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-21 Nr. V-94, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21384, įsigalioja 2022-10-22)

Kauno apylinkės teismo pirmininko įsakymas
Dėl Kauno apylinkės teismo antikorupcinio elgesio kodekso pakeitimo
(2022-10-19 Nr. VE-295, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21143, įsigalioja 2022-10-20)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-20 Nr. 5-V-1042, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21264, įsigalioja 2022-10-21)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų įtraukimo į darbinę veiklą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-21 Nr. V-368, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21356, įsigalioja 2022-10-22)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. Sp-88, TAR 2022-10-21, kodas 2022-21380, įsigalioja 2022-10-22)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. Sp-89, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21286, įsigalioja 2022-10-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Balsų skaičiavimo protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų (referendumo) biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai tvarkos aprašo ir balsų skaičiavimo protokolų formų patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. Sp-90, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21287, įsigalioja 2022-10-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Mokymų rinkimų (referendumo) organizatoriams ir dalyviams organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-20 Nr. Sp-94, TAR 2022-10-20, kodas 2022-21288, įsigalioja 2022-10-21)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinės ataskaitos TKR-01 (savaitinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-10-25 Nr. DĮ-234, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21558, įsigalioja 2023-01-02)


<< Atgal