Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 46

2022 m. lapkričio 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. lapkričio 16 d. – lapkričio 22 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 13-1, 30, 32, 33, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1472, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23019, įsigalioja 2023-06-25)

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo devintuoju-6 skirsniu įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1473, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23020, įsigalioja 2023-06-25)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 2, 3, 7, 12, 24, 28, 31, 33, 34 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1476, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23021, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 22, 22-1, 23-1 ir 25-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1477, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23022, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1479, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23198, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1480, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23199, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1484, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23023, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo ratifikavimo
(2022-11-08 Nr. XIV-1499, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23024, įsigalioja 2022-11-17)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutarties dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos nutraukimo ratifikavimo
(2022-11-08 Nr. XIV-1500, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23025, įsigalioja 2022-11-17)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos nutraukimo ratifikavimo
(2022-11-08 Nr. XIV-1501, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23026, įsigalioja 2022-11-17)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1506, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23364, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 42 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1507, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23355, įsigalioja 2022-11-22)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1508, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23356, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 1 priedu ir 2 priedu įstatymas
(2022-11-10 Nr. XIV-1509, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23357, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3, 5, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1, 2 priedais įstatymas
(2022-11-10 Nr. XIV-1510, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23359, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo Nr. XI-681 pakeitimo įstatymas
(2022-11-10 Nr. XIV-1511, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23361, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 14, 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-10 Nr. XIV-1512, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23363, įsigalioja 2022-11-22)

Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo įstatymas
(2022-11-10 Nr. XIV-1513, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23365, įsigalioja 2023-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-11-11 Nr. (22.35E)3-6894, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23137, įsigalioja 2022-11-17)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-11-17 Nr. (22.35E)3-7011, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23208, įsigalioja 2022-11-17)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-11-21 Nr. (22.35E)3-7044, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23385, įsigalioja 2022-11-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1130, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23042, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 66 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1131, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23043, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1137, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23191, įsigalioja 2022-11-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 283 „Dėl Atlyginimo už Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenų ir (arba) informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-11-14 Nr. 1138, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23192, įsigalioja 2022-11-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2022 metų valstybės biudžeto dotacijos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti paskirstymo savivaldybėms
(2022-11-17 Nr. 1K-375, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23158, įsigalioja 2022-11-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1K-45 „Dėl Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 1K-378, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23374, įsigalioja 2022-11-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. A1-759, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23320, įsigalioja 2022-11-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-392 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-02 „Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. A1-766, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23381, įsigalioja 2022-11-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. A1-767, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23382, įsigalioja 2022-11-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. A1-769, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23466, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. A1-772, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23468, įsigalioja 2022-11-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašo patvirtinimo
(2022-11-17 Nr. 4-1119, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23202, įsigalioja 2022-11-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 4-472 „Dėl Dokumentų ir pasiūlymų, reikalingų kurorto arba kurortinės teritorijos statusui suteikti ar panaikinti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. 4-1120, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23203, įsigalioja 2022-11-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programose, skiriamų stipendijų skaičių už lapkričio ir gruodžio mėnesius paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas
(2022-11-18 Nr. V-1813, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23313, įsigalioja 2022-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. V-1710, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23358, įsigalioja 2022-11-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. V-1711, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23360, įsigalioja 2022-11-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. V-1712, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23362, įsigalioja 2022-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. V-1716, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23401, įsigalioja 2022-11-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-465 „Dėl Osteoporozės ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. V-1717, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23435, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. V-1718, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23434, įsigalioja 2022-11-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 88 „Dėl Juridinio asmens veiklos apribojimo akto formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. 1R-366, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23210, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. 1R-367, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23330, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, kurių pažeidimais daroma ar gali būti padaryta žala vartotojų kolektyviniams interesams, sąrašo patvirtinimo
(2022-11-21 Nr. 1R-369, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23378, įsigalioja 2023-06-25)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1R-292 „Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 1R-370, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23454, įsigalioja 2022-11-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Pataisos pareigūnų rikiuotės ir ceremonijų tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų žinybinių ženklų pavyzdžių ir jų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 1R-371, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23460, įsigalioja 2023-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. 3-513, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23155, įsigalioja 2022-11-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos saugos politikos įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo
(2022-11-21 Nr. 3-519, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23387, įsigalioja 2022-11-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 480 „Dėl Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 3-520, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23391, įsigalioja 2022-11-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 3-521, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23392, įsigalioja 2022-12-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-02 „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ aprašo patvirtinimo
(2022-11-22 Nr. 3-526, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23457, įsigalioja 2022-11-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos projektų portfelio patvirtinimo
2020-06-25 Nr. ĮV-841, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23059, įsigalioja 2022-11-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-841 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos projektų portfelio patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. ĮV-907, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23056, įsigalioja 2022-11-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos Nr. 4.1.1.1 „Kultūra regionuose – muziejų kolekcijų mobilumas“ poveiklės Nr. 4.1.1.1.2 „Ilgalaikių kilnojamųjų parodų parengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-11-16 Nr. ĮV-908, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23146, įsigalioja 2022-11-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo ir projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. ĮV-911, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23389, įsigalioja 2022-11-22)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. ĮV-919/V-1815, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23326, įsigalioja 2022-11-19)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. ĮV-920/V-1814, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23375, įsigalioja 2022-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. 3D-692, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23080, įsigalioja 2022-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D-270 „Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. 3D-693, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23141, įsigalioja 2022-11-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl Duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. 3D-694, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23142, įsigalioja 2022-11-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. 3D-695, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23184, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 3D-699, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23366, įsigalioja 2022-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-49 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 3D-701, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23368, įsigalioja 2022-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-11-21 Nr. 3D-706, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23393, įsigalioja 2022-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir Tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 3D-707, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23394, įsigalioja 2022-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtus nuostolius taisyklių patvirtinimo
(2022-11-22 Nr. 3D-710, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23469, įsigalioja 2022-11-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Ketinamų Lietuvoje auginti genetiškai modifikuotų augalų pasėlių deklaravimo ir informacijos apie juos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 3D-711, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23471, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 3D-529 „Dėl 2022 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 3D-712, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23472, įsigalioja 2023-01-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. 1V-700, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23332, įsigalioja 2022-11-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. 1V-701, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23333, įsigalioja 2022-11-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. 1V-702, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23354, įsigalioja 2022-11-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 1V-706, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23400, įsigalioja 2022-11-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 1V-712, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23451, įsigalioja 2022-11-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Regiono plėtros plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo formos patvirtinimo
(2022-11-22 Nr. 1V-716, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23459, įsigalioja 2022-11-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. V-913, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23047, įsigalioja 2022-11-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-696 „Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. V-916, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23048, įsigalioja 2022-11-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1024 „Dėl Reikalavimų atlyginti žalą, teikiamų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl karinių pajėgų statuso pagrindu, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. V-920, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23062, įsigalioja 2022-11-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-1179 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą ir profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. V-923, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23143, įsigalioja 2023-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-16 Nr. V-924, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23061, įsigalioja 2022-11-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašo patvirtinimo
(2022-10-14 Nr. V-222, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23201, įsigalioja 2022-11-18)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. Įsakymo Nr. 1S-176 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 1S-199, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23464, įsigalioja 2022-11-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių lapų (INF) duomenų elementų, naudojamų laikinojo įvežimo (išvežimo) perdirbti procedūrų taikymo atvejais, pateikiamų elektroninėje standartizuotų informacijos mainų (INF) specialiosioms procedūroms sistemoje, nurodymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-14 Nr. 1BE-845, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23377, įsigalioja 2022-11-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimų tiekti rinkai veterinarinį vaistą nelietuviška pakuote išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. B1-787, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23195, įsigalioja 2022-11-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. 1-619 (1.4 E)/2022, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23097, įsigalioja 2022-11-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2023 metams patvirtinimo
(2022-11-18 Nr. V-342, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23311, įsigalioja 2022-11-19)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. VE-841 (1.3 E), TAR 2022-11-18, kodas 2022-23317, įsigalioja 2022-11-19)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. (1.72E)1A-1378, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23449, įsigalioja 2022-11-23)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus,apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 1K-349, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23448, įsigalioja 2023-01-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 1K-351, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23473, įsigalioja 2022-11-23)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-489 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1P-321-(1.3 E.), TAR 2022-11-16, kodas 2022-23016, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-224 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. 1P-328-(1.3 E.), TAR 2022-11-18, kodas 2022-23297, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1P-282-(1.3 E.) „Dėl Matininkų kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. 1P-330-(1.3 E.), TAR 2022-11-18, kodas 2022-23312, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1P-63-(1.3 E.) „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. 1P-332-(1.3 E.), TAR 2022-11-22, kodas 2022-23436, įsigalioja 2023-01-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-163 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos valstybinės priežiūros proceso aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-11-16 Nr. 1V-165, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23310, įsigalioja 2022-11-21)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. BV-357 „Dėl Administracinių nusižengimų tyrimų atlikimo, protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. BV-297, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23303, įsigalioja 2022-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. O3E-1567, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23148, įsigalioja 2022-11-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. O3E-1574, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23325, įsigalioja 2022-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. O3-435 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos ir neatgautos elektros energijos kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. O3E-1589, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23329, įsigalioja 2022-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-22 Nr. O3E-1607, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23453, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansavimo priemonę „Dotacijos ir subsidijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui“
(2022-11-16 Nr. T1-415, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23044, įsigalioja 2022-11-17)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. T1-332 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal plėtros programos pažangos priemonės veiklą „Atsi̇nauji̇nanči̇ų energi̇jos i̇štekli̇ų (saulės, vėjo) panaudoji̇mas valstybės, savi̇valdybi̇ų, tradi̇ci̇ni̇ų reli̇gi̇ni̇ų bendruomeni̇ų, reli̇gi̇ni̇ų bendri̇jų ar centrų elektros energi̇jos porei̇ki̇ams“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. T1-417, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23209, įsigalioja 2022-11-18)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-199 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. T1-418, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23308, įsigalioja 2022-11-19)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-197 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo
(2022-11-18 Nr. T1-419, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23309, įsigalioja 2022-11-19)

Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus įsakymas
Dėl Audiovizualinio paveldo, saugomo atminties institucijose bei kitose kultūros paveldą kaupiančiose ir saugančiose įstaigose, skaitmeninimo paslaugų planavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-22 Nr. V1-31, TAR 2022-11-22, kodas 2022-23462, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 260-15-V „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. V-362, TAR 2022-11-18, kodas 2022-23299, įsigalioja 2022-11-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-16 Nr. V-679, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23092, įsigalioja 2022-11-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-342 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. 2BE-286, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23151, įsigalioja 2022-11-18)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. 6P-113-(1.1.E), TAR 2022-11-21, kodas 2022-23384, įsigalioja 2022-11-22)

Regionų apygardos administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Regionų apygardos administraciniame teisme taisyklių patvirtinimo
(2022-11-18 Nr. V-44(E), TAR 2022-11-18, kodas 2022-23305, įsigalioja 2022-11-19)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-577 „Dėl Lietuvos kariuomenės karinės aviacijos skrydžio įgulos narių, borto operatorių, naikintuvų valdymo ir naikintuvų kontrolės karininkų bei bepiločių orlaivių pilotų operatorių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. V-1567, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23205, įsigalioja 2023-01-02)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-16 Nr. V-938, TAR 2022-11-21, kodas 2022-23383, įsigalioja 2022-11-22)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Narystės organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinės ataskaitos F-16 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-15 Nr. DĮ-265, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23017, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pensijos ir dalyvavimo darbo rinkoje statistinio tyrimo anketos PDR-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-15 Nr. DĮ-266, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23018, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinės ataskaitos ŽŪST-01 (kas 3 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-17 Nr. DĮ-272, TAR 2022-11-17, kodas 2022-23193, įsigalioja 2023-02-01)


<< Atgal