Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 2

2023 m. sausio 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. sausio 4 d. – 2023 m. sausio 10 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymas
2022-12-20 Nr. XIV-1722, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00135, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymas
2022-12-20 Nr. XIV-1723, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00136, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-20 Nr. XIV-1724, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00137, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 5, 7 ir 15-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-20 Nr. XIV-1725, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00138, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1726, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00140, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3268 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1727, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00141, įsigalioja 2023-01-05)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 24, 38 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1261 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1728, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00143, įsigalioja 2023-01-05)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-655 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1729, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00144, įsigalioja 2023-01-05)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1730, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00145, įsigalioja 2023-01-05)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1731, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00146, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1732, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00147, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1733, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00148, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1735, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00149, įsigalioja 2023-01-05)

Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 2, 4, 5, 10, 19, 21, 23, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1737, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00150, įsigalioja 2023-01-05)

Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1738, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00392, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 7 ir 7-1 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1739, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00151, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 3, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45-1, 46 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1740, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00152, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1741, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00153, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1742, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00154, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1744, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00393, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straipsnių ir keturioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1745, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00394, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1757, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00155, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-12-22 Nr. XIV-1758, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00156, įsigalioja 2023-01-05)

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas
2022-12-23 Nr. XIV-1766, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00157, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
2022-12-23 Nr. XIV-1775, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00158, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32-1 ir 32-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-23 Nr. XIV-1778, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00159, įsigalioja 2023-01-05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl projekto „Elektroninės kelių rinkliavos informacinės sistemos sukūrimas“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu
(2023-01-04 Nr. 2, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00174, įsigalioja 2023-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 3, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00177, įsigalioja 2023-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 4, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00178, įsigalioja 2023-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 7, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00192, įsigalioja 2023-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 8, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00262, įsigalioja 2023-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 9, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00264, įsigalioja 2023-01-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl atlygio uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos nariams nustatymo
2022-12-28 Nr. 1K-424, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00161, įsigalioja 2023-01-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 1K-5, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00183, įsigalioja 2023-01-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-06 Nr. 4-5, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00364, įsigalioja 2023-01-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-06 Nr. 4-8, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00365, įsigalioja 2023-01-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo fasilitatorių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-09 Nr. 4-9, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00439, įsigalioja 2023-01-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-01-09 Nr. D1-3, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00421, įsigalioja 2023-01-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-265 „Dėl Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo“ pakeitimo
(2023-01-09 Nr. D1-4, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00422, įsigalioja 2023-01-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl Transporto priemonių, kurios buvo aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo padarymo priemonės, paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-09 Nr. D1-5, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00423, įsigalioja 2023-01-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2023-01-04 Nr. V-11, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00171, įsigalioja 2023-01-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 2023 metų I pusmetį, vertinimo temos, klausimų ir rodiklių nustatymo
(2023-01-04 Nr. V-15, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00181, įsigalioja 2023-01-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl Stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-16, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00187, įsigalioja 2023-01-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Prašymo skirti lituanistinio švietimo lėšas formos ir Lituanistinio švietimo programų finansavimo ir vykdymo sutarties formos patvirtinimo
(2023-01-04 Nr. V-17, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00188, įsigalioja 2023-01-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-21, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00191, įsigalioja 2023-01-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo
(2023-01-09 Nr. V-24, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00419, įsigalioja 2023-01-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-7, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00126, įsigalioja 2023-01-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2023-01-04 Nr. V-8, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00168, įsigalioja 2023-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-150 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-10, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00123, įsigalioja 2023-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-04 Nr. V-11, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00124, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-14, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00164, įsigalioja 2023-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-16, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00180, įsigalioja 2023-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. V-17, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00375, įsigalioja 2023-01-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Socialinio recepto iniciatyvos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-05 Nr. V-18, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00287, įsigalioja 2023-01-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. V-19, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00285, įsigalioja 2023-01-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-09 Nr. V-22, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00493, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1130 „Dėl Pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. V-23, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00496, įsigalioja 2023-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-2569 „Dėl Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. V-27, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00495, įsigalioja 2023-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. V-5, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00163, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. V-6, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00176, įsigalioja 2023-01-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 1R-4, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00166, įsigalioja 2023-01-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. 1R-6, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00268, įsigalioja 2023-01-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-08-01-06 „Modernizuoti teisinės apsaugos procesus“ aprašo patvirtinimo
(2023-01-05 Nr. 1R-7, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00272, įsigalioja 2023-01-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. 3-8, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00468, įsigalioja 2023-01-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-443 „Dėl Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-05 Nr. ĮV-12, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00275, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Duomenų rinkimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-01-05 Nr. 3D-3, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00280, įsigalioja 2023-01-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo
(2023-01-06 Nr. 3D-4, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00368, įsigalioja 2023-01-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-427 „Dėl Valstybės įmonės žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. 3D-9, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00480, įsigalioja 2023-01-11)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimo veiksmų plano 2023–2025 m. patvirtinimo
(2023-01-09 Nr. V-2, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00433, įsigalioja 2023-01-10)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo ir Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-09 Nr. V-6, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00471, įsigalioja 2023-01-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 1V-7, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00193, įsigalioja 2023-01-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. VA-3, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00276, įsigalioja 2023-01-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį FR0428 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. VA-4, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00473, įsigalioja 2023-01-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 452 „Dėl Muitinės informacinių sistemų centro steigimo, nuostatų, struktūros bei etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-02 Nr. 1BE-4, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00134, įsigalioja 2023-01-05)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1A-1323 „Dėl Farmakologinio budrumo patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-10 Nr. (1.72E)1A-35, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00481, įsigalioja 2023-01-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. 1K-3, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00186, įsigalioja 2023-01-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1K-320 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. 1K-9, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00288, įsigalioja 2023-01-06)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl Sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-06 Nr. 1P-22-(1.3 E.), TAR 2023-01-06, kodas 2023-00379, įsigalioja 2023-01-07)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1P-389-(1.3 e.) „Dėl Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-06 Nr. 1P-23-(1.3 E.), TAR 2023-01-06, kodas 2023-00380, įsigalioja 2023-01-07)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-01-10 Nr. 2V-7 (1.4E), TAR 2023-01-10, kodas 2023-00479, įsigalioja 2023-01-11)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kontrolinių pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-06 Nr. AD1-4, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00426, įsigalioja 2023-01-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. B1-2 „Dėl Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-12-30 Nr. B1-912, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00284, įsigalioja 2023-01-06)

Kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. KMPF-115(1.15E) „Dėl projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių, projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatų ir viešinimo planų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. KMPF-1(1.15E), TAR 2023-01-09, kodas 2023-00427, įsigalioja 2023-01-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. O3E-3, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00282, įsigalioja 2023-01-06)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-01-05 Nr. T1-3, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00366, įsigalioja 2023-01-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. V-5, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00478, įsigalioja 2023-01-11)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-06 Nr. VE-16 (1.3 E), TAR 2023-01-06, kodas 2023-00376, įsigalioja 2023-01-07)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. VE-279 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinio registratoriaus sprendimų ir išvadų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. VE-22 (1.3 E), TAR 2023-01-10, kodas 2023-00475, įsigalioja 2023-01-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 2BE-68 „Dėl vidaus vandenų transporto priemonių registraciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre patvirtinančių dokumentų, prašymų ir kitų dokumentų, teikiamų registruojant vidaus vandenų transporto priemones, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-06 Nr. 2BE-2, TAR 2023-01-06, kodas 2023-00372, įsigalioja 2023-01-07)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-4, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00142, įsigalioja 2023-01-05)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl Baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. I-7, TAR 2023-01-05, kodas 2023-, įsigalioja 2023-01-06)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo
(2023-01-03 Nr. V-15, TAR 2023-01-04, kodas 2023-00133, įsigalioja 2023-01-05)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-22 Nr. V-1738, TAR 2023-01-09, kodas 2023-00424, įsigalioja 2023-01-10)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. Sp-131 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos parlamentą ir Lietuvos Respublikos referendumo biuletenių privalomų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. Sp-5, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00283, įsigalioja 2023-01-06)


<< Atgal