Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 3

2023 m. sausio 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. sausio 11 d. – 2023 m. sausio 17 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 12, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00529, įsigalioja 2023-01-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 14, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00594, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 15, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00595, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 17, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00606, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 19, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00608, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos šaulių sąjungos nuolatinės šaulio tarnybos pareigų, kurias einantiems šauliams darbo užmokestis mokamas iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymasi skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, sąrašo patvirtinimo
(2023-01-11 Nr. 22, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00620, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 24, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00623, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 25, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00624, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 26, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00625, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įstaigų valdomų lėšų perkėlimo į įstaigų tvarkomas sąskaitas valstybės ižde
(2023-01-11 Nr. 30, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00665, įsigalioja 2023-01-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 31, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00716, įsigalioja 2023-01-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 32, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00721, įsigalioja 2023-01-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 33, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00720, įsigalioja 2023-01-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 35, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00818, įsigalioja 2023-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 36, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00819, įsigalioja 2023-01-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. 1K-11, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00717, įsigalioja 2023-01-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl techninių klaidų ištaisymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakyme Nr. A1-826 „Dėl Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2023 metams patvirtinimo“
(2023-01-12 Nr. A1-12, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00600, įsigalioja 2023-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. A1-17, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00682, įsigalioja 2023-01-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. A1-25, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00744, įsigalioja 2023-01-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. A1-695 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. A1-26, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00814, įsigalioja 2023-01-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. A1-5, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00597, įsigalioja 2023-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-270 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. A1-9, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00599, įsigalioja 2023-01-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-12 Nr. 4-11, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00630, įsigalioja 2023-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 2023 metams
(2023-01-11 Nr. D1-10, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00502, įsigalioja 2023-01-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-363 „Dėl miško gaisrų metinės ataskaitos formos MŪ-12 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. D1-11, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00522, įsigalioja 2023-01-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. D1-15, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00714, įsigalioja 2023-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl verslinės žvejybos įrankių limito 2023–2027 metais Kuršių mariose nustatymo
(2023-01-16 Nr. D1-18, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00727, įsigalioja 2023-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. D1-19, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00732, įsigalioja 2023-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. D1-21, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00743, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. D1-22, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00745, įsigalioja 2023-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-257 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. D1-23, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00810, įsigalioja 2023-01-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą tvarkos aprašo“ patvirtinimo
(2023-01-17 Nr. D1-24, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00824, įsigalioja 2023-01-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. D1-7, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00500, įsigalioja 2023-01-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 24 d. įsakymo Nr. D1-499 „Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. D1-8, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00501, įsigalioja 2023-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. V-26, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00519, įsigalioja 2023-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. V-50, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00820, įsigalioja 2023-01-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Minimalaus savivaldybėse užtikrinamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių gavimo ir / ar grįžimui gavus jas vykdomas savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimas, sąrašo patvirtinimo
(2023-01-11 Nr. V-32, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00556, įsigalioja 2023-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-11 Nr. V-33, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00555, įsigalioja 2023-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Specializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-11 Nr. V-34, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00554, įsigalioja 2023-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-1467 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2022 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. V-43, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00678, įsigalioja 2023-01-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. V-1124 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms palankios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. V-44, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00715, įsigalioja 2023-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. V-45, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00679, įsigalioja 2023-01-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. V-46, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00680, įsigalioja 2023-01-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. V-52, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00794, įsigalioja 2023-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2023–2025 metais priemonių plano patvirtinimo
(2023-01-16 Nr. V-53, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00793, įsigalioja 2023-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. V-55, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00795, įsigalioja 2023-01-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. 1R-18, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00749, įsigalioja 2023-01-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-526 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-02 „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. 3-11, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00736, įsigalioja 2023-01-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos Nr. 4.1.1.6 „Keitimasis knygomis tarp bibliotekų“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-01-13 Nr. ĮV-33, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00808, įsigalioja 2023-01-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. ĮV-36, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00827, įsigalioja 2023-01-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 3D-13, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00511, įsigalioja 2023-01-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 3D-14, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00524, įsigalioja 2023-01-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. 3D-15, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00673, įsigalioja 2023-01-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. 3D-17, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00694, įsigalioja 2023-01-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-01-16 Nr. 3D-19, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00739, įsigalioja 2023-01-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. 1V-17, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00696, įsigalioja 2023-01-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019–2025 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. VA-5, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00499, įsigalioja 2023-01-12)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. V-18, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00664, įsigalioja 2023-01-14)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. V-20, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00691, įsigalioja 2023-01-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekių muitinio įvertinimo tvarkos аprašo patvirtinimo
2022-12-30 Nr. 1BE-1043, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00525, įsigalioja 2023-02-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-06 Nr. 1BE-16, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00671, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 03-125 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. 03-10, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00728, įsigalioja 2023-01-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. 03-12, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00729, įsigalioja 2023-01-31)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 03-34 „Dėl Valdymo įmonių nuosavų lėšų dydžio apskaičiavimo taisyklių ir nuosavų lėšų reikalavimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. 03-14, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00730, įsigalioja 2023-01-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 03-22 „Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklos statistinių apyskaitų formų ir statistinių apyskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. 03-8, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00804, įsigalioja 2023-01-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 03-192 „Dėl Privalomojo draudimo veiklos ataskaitos pildymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. 03-9, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00805, įsigalioja 2023-01-18)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-12-29 Nr. 11V-241(1.2), TAR 2023-01-12, kodas 2023-00619, įsigalioja 2023-01-13)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-01-17 Nr. 1-32 /2023 (1.4 E), TAR 2023-01-17, kodas 2023-00832, įsigalioja 2023-01-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Neatidėliotino informacijos apie kilusį gaisrą patikrinimo ir ikiteisminio tyrimo vykdymo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jo teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. 1-33 /2023 (1.4 E), TAR 2023-01-17, kodas 2023-00833, įsigalioja 2023-02-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1-60 „Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. 1-35 /2023 (1.4 E), TAR 2023-01-17, kodas 2023-00834, įsigalioja 2023-01-18)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2023 metų vartojimo ginčo nagrinėjimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(2023-01-11 Nr. 1-6, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00509, įsigalioja 2023-01-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1K-112 „Dėl Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 1K-11, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00530, įsigalioja 2023-01-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. 1K-12, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00605, įsigalioja 2023-01-16)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo nuostatų ir Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2023-01-17 Nr. 1P-46-(1.3 E.), TAR 2023-01-17, kodas 2023-00829, įsigalioja 2023-01-18)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Transporto priemonių, kurios buvo aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo padarymo priemonės, paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-11 Nr. AD1-14, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00503, įsigalioja 2023-01-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-575 „Dėl priemonių taikymo mažinant akrilamido kiekį maisto produktuose“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-11 Nr. B1-16, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00688, įsigalioja 2023-01-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nuotolinės prekybos nereceptiniais veterinariniais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-11 Nr. B1-17, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00689, įsigalioja 2023-01-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. B1-376 „Dėl išlaidų atlyginimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-12 Nr. B1-19, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00690, įsigalioja 2023-01-14)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos
(2023-01-13 Nr. Į-16, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00748, įsigalioja 2023-01-17)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-195 „Dėl Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nuostatų, tarpininkavimo derybose tvarkos aprašo, ikiteisminio ginčų sprendimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. ĮV-2, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00629, įsigalioja 2023-01-13)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-728 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, saugos įgaliotinio ir administratorių skyrimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. ĮV-25, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00521, įsigalioja 2023-01-12)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. ĮV-643 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių skelbimo saugomais ir jų įrašymo į specialiuosius sąrašus metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. ĮV-27, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00603, įsigalioja 2023-01-13)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. KS-4, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00528, įsigalioja 2023-01-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-12 Nr. O3E-25, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00627, įsigalioja 2023-01-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. O3E-41, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00663, įsigalioja 2023-01-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energijos technologinėms reikmėms suvartojimo rodiklio Vilniaus m. šilumos tiekimo sistemai nustatymo
(2023-01-13 Nr. O3E-53, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00675, įsigalioja 2023-01-16)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Aukštaitijos metų minėjimo 2023 metais veiksmų plano patvirtinimo
2022-12-13 Nr. TN-13, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00517, įsigalioja 2023-01-12)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Žirgo metų minėjimo 2023 metais veiksmų plano patvirtinimo
2022-12-13 Nr. TN-14, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00515, įsigalioja 2023-01-12)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Dzūkijos (Dainavos) metų minėjimo 2023 metais veiksmų plano patvirtinimo
2022-12-13 Nr. TN-15, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00516, įsigalioja 2023-01-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. V-22, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00726, įsigalioja 2023-01-17)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-01-12 Nr. V-8, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00618, įsigalioja 2023-01-13)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. v-171 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. VE-45 (1.3 E), TAR 2023-01-16, kodas 2023-00735, įsigalioja 2023-01-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-13 Nr. 2BE-10, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00668, įsigalioja 2023-01-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 2BE-289 „Dėl Jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-11 Nr. 2BE-9, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00512, įsigalioja 2023-01-12)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakyme Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“
(2023-01-11 Nr. 2-11, TAR 2023-01-11, kodas 2023-00506, įsigalioja 2023-01-12)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-16 Nr. 6P-8-(1.1.E), TAR 2023-01-17, kodas 2023-00816, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo 13 straipsnio įgyvendinimo“ Nr. V-184 pakeitimo
(2023-01-16 Nr. V-21, TAR 2023-01-16, kodas 2023-00740, įsigalioja 2023-01-17)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-497 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų pristatymo į konkrečias bausmės atlikimo vietas“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. V-49, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00831, įsigalioja 2023-01-18)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-01-16 Nr. DĮ-10, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00809, įsigalioja 2023-01-18)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-01-16 Nr. DĮ-11, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00811, įsigalioja 2023-03-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. DĮ-14, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00812, įsigalioja 2023-01-18)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-01-17 Nr. DĮ-15, TAR 2023-01-17, kodas 2023-00828, įsigalioja 2023-01-18)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybės mero pažymėjimo formos patvirtinimo
(2023-01-12 Nr. Sp-12, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00614, įsigalioja 2023-01-13)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinių organizacijų finansinių ataskaitų rinkinių, jų priedų ir politinių organizacijų sąskaitų išrašų pateikimo tvarkos aprašo ir finansinių ataskaitų rinkinio priedų formų patvirtinimo
(2023-01-12 Nr. Sp-9, TAR 2023-01-12, kodas 2023-00628, įsigalioja 2023-01-13)


<< Atgal