Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 4

2023 m. sausio 25 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. sausio 18 d. – 2023 m. sausio 24 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 39, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00946, įsigalioja 2023-01-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 40, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00957, įsigalioja 2023-01-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023–2024 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2023-01-18 Nr. 46, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01028, įsigalioja 2023-01-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl pagrindinių bendradarbiavimo per sieną principų denonsavimo
(2023-01-18 Nr. 47, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01109, įsigalioja 2023-01-24)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.8 ir 3.4.4 papunkčių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymui
(2023-01-24 Nr. KT8-N1/2023, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01176, įsigalioja 2023-01-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 1K-12, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00873, įsigalioja 2023-01-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1K-65 „Dėl Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvų nustatymo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. 1K-14, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01023, įsigalioja 2023-01-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1K-188 „Dėl Delspinigių už ne laiku sumokėtų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. 1K-15, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01046, įsigalioja 2023-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. 1K-16, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01058, įsigalioja 2023-01-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-01-20 Nr. 1K-17, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01048, įsigalioja 2023-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. 1K-18, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01175, įsigalioja 2023-01-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti patvirtinimo
(2023-01-16 Nr. A1-23, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01035, įsigalioja 2023-01-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-108 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. A1-30, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01059, įsigalioja 2023-01-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms dydžių 2023 metams patvirtinimo
(2023-01-24 Nr. A1-33, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01158, įsigalioja 2023-01-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-616 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. A1-35, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01162, įsigalioja 2023-01-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 4-1038 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-19 Nr. 4-24, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00953, įsigalioja 2023-01-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės turizmo informacinės sistemos nuostatų ir Nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2023-01-19 Nr. 4-25, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00954, įsigalioja 2023-01-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. 4-26, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01147, įsigalioja 2023-01-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Informacinės visuomenės plėtros komitetui suteikimo
(2023-01-24 Nr. 4-31, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01179, įsigalioja 2023-01-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. D1-25, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01030, įsigalioja 2023-01-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. D1-26, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01032, įsigalioja 2023-01-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 554 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. D1-27, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01034, įsigalioja 2023-01-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. D1-28, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01049, įsigalioja 2023-01-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2023-01-18 Nr. V-61, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00875, įsigalioja 2023-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-74, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01063, įsigalioja 2023-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Standartizuoto pacientų pavėžėjimo paslaugų užsakymo algoritmo patvirtinimo
(2023-01-18 Nr. V-58, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00858, įsigalioja 2023-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-59, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00903, įsigalioja 2023-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 25 d. Įsakymo Nr. V-429 „Dėl Anestezijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-60, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00906, įsigalioja 2023-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-61, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00907, įsigalioja 2023-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-63, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00943, įsigalioja 2023-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl tikslo savivaldybėms nustatymo 2023 metams ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo
(2023-01-20 Nr. V-63, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01016, įsigalioja 2023-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-64, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00904, įsigalioja 2023-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-1700 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-19 Nr. V-67, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00945, įsigalioja 2023-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-70, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01021, įsigalioja 2023-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-71, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01061, įsigalioja 2023-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-72, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01060, įsigalioja 2023-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-73, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01062, įsigalioja 2023-01-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-468 „Dėl Gydytojo vaikų odontologo išplėstinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-04 Nr. V-9, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01108, įsigalioja 2023-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-01-23 Nr. V-90, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01126, įsigalioja 2023-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-769 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. V-91, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01145, įsigalioja 2023-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1R-316 „Dėl Notaro pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-18 Nr. 1R-21, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00859, įsigalioja 2023-01-31)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1R-296 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-19 Nr. 1R-24, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00935, įsigalioja 2023-01-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-245 „Dėl Vidaus vandenų transporto priemonių, išskyrus pramoginius, asmeninius ir tradicinius laivus, techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-20 Nr. 3-16, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01012, įsigalioja 2023-01-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-24 Nr. 3-18, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01184, įsigalioja 2023-02-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 1-6, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00888, įsigalioja 2023-01-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 1-7, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00889, įsigalioja 2023-01-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-99 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. ĮV-39, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01042, įsigalioja 2023-01-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. ĮV-45, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01185, įsigalioja 2023-01-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 3D-21, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00860, įsigalioja 2023-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-01-18 Nr. 3D-23, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00908, įsigalioja 2023-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 3D-24, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00871, įsigalioja 2023-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 3D-575 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Veiksmai, kuriais siekiama valdyti, išsaugoti ar praturtinti vandenų biologinę įvairovę“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 3D-25, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00872, įsigalioja 2023-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 3D-27, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00887, įsigalioja 2023-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-563 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-19 Nr. 3D-30, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00955, įsigalioja 2023-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. 3D-32, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01113, įsigalioja 2023-01-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-594 „Dėl pasėlių ir augalų didžiausiųjų draudimo įmokų įkainių 2021–2022 m. nustatymo” pakeitimo
(2023-01-24 Nr. 3D-33, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01149, įsigalioja 2023-01-25)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2023 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimo veiksmų plano 2023–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-19, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01037, įsigalioja 2023-01-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-19 Nr. 1V-30, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00962, įsigalioja 2023-01-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo techninės paramos valdymo taisyklių patvirtinimo
(2023-01-23 Nr. 1V-35, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01098, įsigalioja 2023-01-24)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. 1V-38/V-35, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01106, įsigalioja 2023-01-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Lėšų, reikalingų valstybinei funkcijai „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ vykdyti, planavimo, pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. V-53, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01124, įsigalioja 2023-02-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2018 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 1.4-7.2.6.1 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo Lietuvos auditorių rūmuose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. 1.4-2.1.2.1, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01111, įsigalioja 2023-01-24)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos nuostatų bei Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V1-17, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01050, įsigalioja 2023-01-21)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-19 Nr. V-27, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00949, įsigalioja 2023-01-20)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių ir SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-28, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01044, įsigalioja 2023-01-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. 1BE-42, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00864, įsigalioja 2023-01-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo įdiegus Garantijų valdymo sistemą taisyklių patvirtinimo
(2023-01-19 Nr. 1BE-47, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01156, įsigalioja 2023-01-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-19 Nr. 1BE-52, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01157, įsigalioja 2023-01-25)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. VE-11, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01128, įsigalioja 2023-01-24)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-16 „Dėl Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. 1-15, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01118, įsigalioja 2023-05-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-12, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00884, įsigalioja 2023-01-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio išleidimo 2024 m. plano patvirtinimo
(2023-01-12 Nr. 03-5, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00862, įsigalioja 2023-01-19)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. 1K-26, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01114, įsigalioja 2023-01-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. B1-492 „Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. B1-49, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01122, įsigalioja 2023-01-24)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinės atskaitomybės naštos ūkio subjektams rodiklio skaičiavimo metodikos aprašo patvirtinimo
(2023-01-13 Nr. DĮ-9, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01103, įsigalioja 2023-01-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. O3E-61, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01019, įsigalioja 2023-01-21)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-01-23 Nr. T1-17, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01150, įsigalioja 2023-01-25)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo asistento pagalbos poreikio ir jo termino nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-18 Nr. V-1, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00867, įsigalioja 2023-01-19)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-2, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00868, įsigalioja 2023-01-19)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-148 „Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. V-3, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00869, įsigalioja 2023-01-19)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. VE-66 (1.3 E), TAR 2023-01-20, kodas 2023-01025, įsigalioja 2023-01-21)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl vidutinių žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo, siekiant paskaičiuoti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. V1-12, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01164, įsigalioja 2023-01-25)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-13, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01020, įsigalioja 2023-01-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. 2BE-14, TAR 2023-01-23, kodas 2023-01107, įsigalioja 2023-01-24)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-1025 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-19 Nr. TN-6, TAR 2023-01-19, kodas 2023-00961, įsigalioja 2023-02-01)

Geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Valstybinės geologijos informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės geologijos informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. 1-26, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01178, įsigalioja 2023-01-25)

Geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-23 Nr. 1-27, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01154, įsigalioja 2023-01-25)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 2V-7 (1.4E) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-18 Nr. 2V-14 (1.4E), TAR 2023-01-18, kodas 2023-00890, įsigalioja 2023-01-19)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 4-232 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. 4-22, TAR 2023-01-24, kodas 2023-01160, įsigalioja 2023-01-25)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. TP-68 „Dėl Administracinių bylų paskirstymo ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. TP-7, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01039, įsigalioja 2023-01-21)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento, pirkimų organizatoriaus nuostatų ir konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-17 Nr. V-9, TAR 2023-01-18, kodas 2023-00870, įsigalioja 2023-01-19)


<< Atgal