Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 6

2023 m. vasario 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. vasario 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2023-02-06 Nr. (22.35E)3-648, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02237, įsigalioja 2023-02-07)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo
(2023-02-01 Nr. 61, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01903, įsigalioja 2023-02-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo iki 2030 metų
(2023-02-01 Nr. 65, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01907, įsigalioja 2023-02-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytų saulės šviesos energijos elektrinių plėtros
(2023-02-01 Nr. 66, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01909, įsigalioja 2023-02-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 67, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01922, įsigalioja 2023-02-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 69, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01968, įsigalioja 2023-02-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. 1K-38, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02060, įsigalioja 2023-02-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-421 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-03 „Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. A1-63, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01898, įsigalioja 2023-02-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-01 Nr. A1-64, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01899, įsigalioja 2023-02-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-849 „Dėl funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. A1-68, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02054, įsigalioja 2023-02-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. A1-70, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02048, įsigalioja 2023-02-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. A1-76, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02135, įsigalioja 2023-02-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2023-02-06 Nr. A1-80, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02137, įsigalioja 2023-02-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 4-41, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01776, įsigalioja 2023-02-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. 4-48, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01921, įsigalioja 2023-02-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-875 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-15-02 „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. 4-54, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02091, įsigalioja 2023-02-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. 4-56, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02092, įsigalioja 2023-02-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Aplinkos ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti
(2023-02-03 Nr. D1-41, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02062, įsigalioja 2023-02-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. D1-42, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02067, įsigalioja 2023-02-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. D1-44, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02140, įsigalioja 2023-02-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. V-117, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01777, įsigalioja 2023-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ paketimo
(2023-02-03 Nr. V-130, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02094, įsigalioja 2023-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. V-141, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01760, įsigalioja 2023-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. V-142, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01759, įsigalioja 2023-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. V-143, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01979, įsigalioja 2023-02-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1758 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. V-149, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01980, įsigalioja 2023-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. V-151, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02039, įsigalioja 2023-02-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. V-154, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02093, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 7 d. Įsakymo Nr. V-833 „Dėl Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų teikimo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. V-165, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02216, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. V-168, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02217, įsigalioja 2023-02-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planų ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-02-06 Nr. V-170, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02218, įsigalioja 2023-02-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. V-175, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02219, įsigalioja 2023-02-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. V-176, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02220, įsigalioja 2023-02-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. V-177, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02221, įsigalioja 2023-02-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-149 „Dėl Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. V-185, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02223, įsigalioja 2023-02-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pareiškimo dėl sutikimo būti atstovaujamam nagrinėjant kompetentingo subjekto pareikštą ieškinį dėl teisių gynimo priemonių taikymo formos patvirtinimo
(2023-02-01 Nr. 1R-44, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01859, įsigalioja 2023-06-25)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. 1R-47, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01900, įsigalioja 2023-06-25)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 14 „Dėl pažymos formų, naudojamų įteikiant procesinius dokumentus, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. 1R-52, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02138, įsigalioja 2023-02-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. 1R-54, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02139, įsigalioja 2023-02-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje nustatymo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. 3-38, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01945, įsigalioja 2023-02-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-301 „Dėl Nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų gastrolių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-07 Nr. ĮV-104, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02249, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 3D-48, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01769, įsigalioja 2023-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-338 „Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo nuostatų ir Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-01 Nr. 3D-49, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01770, įsigalioja 2023-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 3D-51, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01771, įsigalioja 2023-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 3D-52, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01772, įsigalioja 2023-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos Žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 3D-53, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01773, įsigalioja 2023-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 3D-54, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01823, įsigalioja 2023-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 3D-55, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01826, įsigalioja 2023-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. 3D-60, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02057, įsigalioja 2023-02-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. 3D-65, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02230, įsigalioja 2023-02-08)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos diasporos organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-02 Nr. V-46, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01948, įsigalioja 2023-02-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl užsieniečių, kurie perkeliami dirbti į Lietuvos Respubliką
(2023-02-07 Nr. 1V-45, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02293, įsigalioja 2023-02-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. V-94, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02047, įsigalioja 2023-02-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-01 Nr. VA-6, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01797, įsigalioja 2023-02-02)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Įgaliojimų atstovauti santykiuose su valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. V-45, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01976, įsigalioja 2023-02-03)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. 1S-19, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02055, įsigalioja 2023-02-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1BE-16 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 1BE-81, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02156, įsigalioja 2023-02-07)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1B-1069 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 1BE-82, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02154, įsigalioja 2023-02-07)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1B-373 „Dėl Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių veiklos zonų nustatymo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 1BE-88, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02155, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. B1-780 „Dėl Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. B1-71, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01860, įsigalioja 2023-02-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. B1-72, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01822, įsigalioja 2023-02-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. B1-76, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01861, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. B1-85, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02173, įsigalioja 2023-02-07)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. B1-190 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. B1-89, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02175, įsigalioja 2023-02-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-355 „Dėl 2022 metais finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. V-25, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02043, įsigalioja 2023-02-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-353 „Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. V-26, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02042, įsigalioja 2023-02-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Trišalės pameistrystės sutarties nesudarius mokymo sutarties ir Trišalės bandomosios praktikos sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-03 Nr. V-27, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02041, įsigalioja 2023-02-04)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. (1.72E)1A-159, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01843, įsigalioja 2023-02-02)

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-01 Nr. 1-23, TAR 2023-02-01, kodas 2023-01837, įsigalioja 2023-02-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. O3E-1468 „Dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. O3E-127, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02283, įsigalioja 2023-02-08)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ patvirtinimo
(2023-01-26 Nr. V-48, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02096, įsigalioja 2023-02-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. VE-100 (1.3 E), TAR 2023-02-07, kodas 2023-02275, įsigalioja 2023-02-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-345 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-03 Nr. 2BE-22, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02059, įsigalioja 2023-02-04)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-730 „Dėl Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. TN-19, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02280, įsigalioja 2023-02-08)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.7-2023 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos įgaliotų darbuotojų atliekama nuolatinė branduolinės energetikos objektų priežiūra“ patvirtinimo
(2023-02-02 Nr. 22.3-12, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01947, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl kandidatų ir kandidatų sąrašų, dalyvaujančių 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, įregistravimo ir paskelbimo
(2023-02-02 Nr. Sp-30, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01981, įsigalioja 2023-02-03)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. Sp-64 „Dėl Balsavimo patalpos įrengimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. Sp-34, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01978, įsigalioja 2023-02-03)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkėjų pavėžėjimo į rinkimų (referendumo) apylinkes balsuoti rinkimų (referendumo) dieną organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-06 Nr. Sp-39, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02196, įsigalioja 2023-02-07)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-02-07 Nr. 2V-36(1.4E), TAR 2023-02-07, kodas 2023-02292, įsigalioja 2023-02-08)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. T1-10, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02233, įsigalioja 2023-02-20)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. T1-8, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01901, įsigalioja 2023-02-03)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. T1-9, TAR 2023-02-06, kodas 2023-02172, įsigalioja 2023-02-20)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-01-31 Nr. V-72, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01915, įsigalioja 2023-02-03)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-172 „Dėl tardymo izoliatorių parduotuvėms privalomų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų asortimentų ir kainų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-02 Nr. V-75, TAR 2023-02-02, kodas 2023-01913, įsigalioja 2023-02-03)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-02-03 Nr. V-77/V-39, TAR 2023-02-03, kodas 2023-02044, įsigalioja 2023-02-04)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos bausmės atlikimo vietos į kitą ir jiems taikomų bausmės atlikimo sąlygų keitimo dokumentų rengimo bei pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-07 Nr. V-85, TAR 2023-02-07, kodas 2023-02234, įsigalioja 2023-02-8)


<< Atgal