Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 7

2023 m. vasario 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. vasario 8 d. – 2023 m. vasario 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-02-10 Nr. (22.35E)3-769, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02564, įsigalioja 2023-02-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl pritarimo bendrojo finansavimo ir kitų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis reikalaujamų grąžinti lėšų skolos nurašymui
(2023-02-15 Nr. 101, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02989, įsigalioja 2023-02-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl tarptautinės pagalbos suteikimo Turkijos Respublikai
(2023-02-08 Nr. 73, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02406, įsigalioja 2023-02-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2023–2025 metų sąmatos patvirtinimo
(2023-02-08 Nr. 75, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02455, įsigalioja 2023-02-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 76, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02459, įsigalioja 2023-02-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 77, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02460, įsigalioja 2023-02-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 78, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02461, įsigalioja 2023-02-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 80, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02472, įsigalioja 2023-02-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1096 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 82, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02493, įsigalioja 2023-02-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 83, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02494, įsigalioja 2023-02-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašo ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 85, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02634, įsigalioja 2023-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2023-02-08 Nr. 86, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02680, įsigalioja 2023-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1388 „Dėl Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-15 Nr. 89, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02741, įsigalioja 2023-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 90, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02744, įsigalioja 2023-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 91, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02745, įsigalioja 2023-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 357 „Dėl fondo, skirto disponuoti kompensacija už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą, paskyrimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 93, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02903, įsigalioja 2023-02-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 95, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02917, įsigalioja 2023-02-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Politinių organizacijų narių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo
(2023-02-15 Nr. 98, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02981, įsigalioja 2023-02-21)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-02-09 Nr.  KT14-A-N2/2023, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02488, įsigalioja 2023-02-09)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 1K-46, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02373, įsigalioja 2023-02-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 1K-47, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02391, įsigalioja 2023-02-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. 1K-49, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02536, įsigalioja 2023-02-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. 1K-50, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02537, įsigalioja 2023-02-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Finansų ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1K-26 „Dėl oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. 1K-51, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02538, įsigalioja 2023-02-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų nekilnojamojo turto, skirto užsieniečiams nemokamai apgyvendinti, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-10 Nr. A1-101, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02570, įsigalioja 2023-02-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl Institucinės socialinės globos iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis, ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-13 Nr. A1-102, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02639, įsigalioja 2023-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Socialinių paslaugų užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą ar kuriems suteikta laikinoji apsauga, skyrimo sąlygų ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-02-13 Nr. A1-103, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02640, įsigalioja 2023-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-780 „Dėl Vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti, skiriamų užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. A1-105, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02808, įsigalioja 2023-02-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. A1-106, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02967, įsigalioja 2023-02-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-264 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. A1-111, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03057, įsigalioja 2023-02-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų akredituotai pagalbai teikti 2023 metais, paskirstymo pagalbos tarnyboms
(2023-02-08 Nr. A1-85, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02335, įsigalioja 2023-02-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-861 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. A1-86, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02336, įsigalioja 2023-02-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo
(2023-02-10 Nr. A1-95, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02563, įsigalioja 2023-02-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 4-60, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02385, įsigalioja 2023-03-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „MILInvest“ schemos patvirtinimo
(2023-02-08 Nr. 4-61, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02386, įsigalioja 2023-02-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 4-67, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02388, įsigalioja 2023-02-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-305 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-13 Nr. D1-48, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02609, įsigalioja 2023-02-14)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-13 Nr. D1-49/ĮV-130, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02630, įsigalioja 2023-02-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-14 Nr. D1-50, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02695, įsigalioja 2023-02-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024-2025 m. patvirtinimo
(2023-02-15 Nr. D1-51, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02742, įsigalioja 2023-02-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. D1-54, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02969, įsigalioja 2023-02-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-02-20 Nr. D1-56, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02987, įsigalioja 2023-02-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. D1-57, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02992, įsigalioja 2023-02-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1065 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. V-145, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02361, įsigalioja 2023-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. V-148, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02363, įsigalioja 2023-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. V-150, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02374, įsigalioja 2023-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonei Nr. 13.1.1-LMT-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“
(2023-02-13 Nr. V-155, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02610, įsigalioja 2023-02-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Architektūros studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-02-13 Nr. V-158, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02611, įsigalioja 2023-02-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl projektų, pateiktų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, priskyrimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonei Nr. 01.2.2-LMT-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“
(2023-02-13 Nr. V-159, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02612, įsigalioja 2023-02-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-17 Nr. V-191, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02878, įsigalioja 2023-02-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-17 Nr. V-198, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02926, įsigalioja 2023-02-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2023-02-21 Nr. V-199, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03048, įsigalioja 2023-02-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-465 „Dėl Lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. V-200, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03060, įsigalioja 2023-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-850 „Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-06 Nr. V-167, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02409, įsigalioja 2023-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl Oftalmologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. V-188, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02320, įsigalioja 2023-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų ir hospitalinių infekcijų plitimo prevencijos ir kontrolės 2023-2027 metų veiksmų plano tvirtinimo
(2023-02-08 Nr. V-192, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02397, įsigalioja 2023-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. V-193, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02411, įsigalioja 2023-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. V-198, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02456, įsigalioja 2023-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2023 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-02-09 Nr. V-199, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02498, įsigalioja 2023-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. V-200, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02497, įsigalioja 2023-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. V-201, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02499, įsigalioja 2023-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-2402 „Dėl Tyrimo dėl elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamos ar šiais gaminiais vykdomos vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. V-202, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02500, įsigalioja 2023-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos alkoholio reklamos tyrimo ir privalomųjų nurodymų teikimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama skleidžiant alkoholio reklamą, arba panaikinti galimybę pasiekti alkoholio reklamą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. V-203, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02501, įsigalioja 2023-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-1588 „Dėl 2022–2025 metų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinacijos ir gydymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. V-204, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02552, įsigalioja 2023-02-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1130 „Dėl Pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. V-205, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02569, įsigalioja 2023-02-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. V-210, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02705, įsigalioja 2023-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. V-214, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02707, įsigalioja 2023-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1495 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. V-219, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02715, įsigalioja 2023-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-17 Nr. V-229, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02919, įsigalioja 2023-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1032 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-17 Nr. V-230, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02927, įsigalioja 2023-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. V-231, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02976, įsigalioja 2023-02-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Paraiškos, padidintam darbo užmokesčiui mokėti, lėšoms gauti formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-20 Nr. V-232, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03015, įsigalioja 2023-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. V-234, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03050, įsigalioja 2023-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. V-235, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03051, įsigalioja 2023-02-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1R-292 „Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 1R-55, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02412, įsigalioja 2023-02-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-13 Nr. 1R-60, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02629, įsigalioja 2023-02-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1R-349 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. 1R-65, TAR 2023-02-20, kodas 2023-03013, įsigalioja 2023-03-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1R-350 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. 1R-66, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03047, įsigalioja 2023-03-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 3-64, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02749, įsigalioja 2023-02-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-581 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. 3-82, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02997, įsigalioja 2023-02-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-03 Nr. 1-23, TAR 2023-02-20, kodas 2023-03012, įsigalioja 2023-02-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 1-40, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02711, įsigalioja 2023-02-16)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. 1-43, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03065, įsigalioja 2023-02-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1-159 „Dėl Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. 1-44, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03066, įsigalioja 2023-03-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-02 „Didinti energetikos sektoriaus inžinerinės pakraipos darbuotojų skaičių“ aprašo patvirtinimo
(2023-02-21 Nr. 1-47, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03067, įsigalioja 2023-02-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-552 „Dėl Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. ĮV-101, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02482, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. ĮV-964 „Dėl nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-07 Nr. ĮV-105, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02484, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-313 „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. ĮV-121, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02486, įsigalioja 2023-02-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo 2024–2028 metų veiksmų plano ir Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo 2024–2028 metų veiksmų plano įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-09 Nr. ĮV-122, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02487, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-895 „Dėl rekomendacijų dėl teatrų ir koncertinių įstaigų teikiamų kvietimų ir taikomų nuolaidų bei nemokamų renginių organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-10 Nr. ĮV-131, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02602, įsigalioja 2023-02-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-13 Nr. ĮV-135, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02708, įsigalioja 2023-02-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-03-01 „Tautinių mažumų įsitraukimo ir įtraukties į visuomeninį gyvenimą skatinimas ir informacinės atskirties mažinimas“ aprašo patvirtinimo
(2023-02-20 Nr. ĮV-139, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02975, įsigalioja 2023-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 3D-70, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02380, įsigalioja 2023-02-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-09 Nr. 3D-72, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02496, įsigalioja 2023-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. 3D-73, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02555, įsigalioja 2023-02-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-716 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-13 Nr. 3D-75, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02616, įsigalioja 2023-02-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 3D-850 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos srities „Parama Europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-14 Nr. 3D-78, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02673, įsigalioja 2023-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikos patvirtinimo
(2023-02-14 Nr. 3D-80, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02678, įsigalioja 2023-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2023 metais grafiko patvirtinimo
(2023-02-14 Nr. 3D-83, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02689, įsigalioja 2023-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-132 „Dėl Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 3D-85, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02714, įsigalioja 2023-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-563 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 3D-86, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02727, įsigalioja 2023-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-17 Nr. 3D-89, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02858, įsigalioja 2023-02-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paraiškų pagal žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės „Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2023 metais grafiko patvirtinimo
(2023-02-17 Nr. 3D-90, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02859, įsigalioja 2023-02-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo
(2023-02-20 Nr. 3D-92, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02964, įsigalioja 2023-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. 3D-93, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02965, įsigalioja 2023-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. 3D-94, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02983, įsigalioja 2023-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. 3D-95, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02985, įsigalioja 2023-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. 3D-96, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03046, įsigalioja 2023-02-22)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-119/1V-317 „Dėl Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-14 Nr. V-58/1V-69, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02682, įsigalioja 2023-02-27)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 10V-1, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02299, įsigalioja 2023-02-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Vairuotojo kvalifikacijos kortelės blanko aprašymo, privalomosios formos ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 1V-55, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02400, įsigalioja 2023-02-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. 1V-58, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02495, įsigalioja 2023-02-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-17 Nr. 1V-80, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03059, įsigalioja 2023-02-22)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. VA-10, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02716, įsigalioja 2023-02-16)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-02-10 Nr. VA-8, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02551, įsigalioja 2023-02-13)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos nuostatų bei audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. V1-19, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02713, įsigalioja 2023-02-16)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V4-352 „Dėl Teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. V4-15, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03061, įsigalioja 2023-02-22)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. V-63, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02759, įsigalioja 2023-02-18)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. EV-33, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02984, įsigalioja 2023-02-21)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. EV-34, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02995, įsigalioja 2023-02-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 1BE-99, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02993, įsigalioja 2023-03-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-02 Nr. B1-82, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02479, įsigalioja 2023-02-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. O3E-161, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02545, įsigalioja 2023-02-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2023 m. kovo–birželio mėn. visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2023-02-15 Nr. O3E-194, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02734, įsigalioja 2023-02-16)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės automatiniu būdu įrašomos garso informacijos tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2023-02-10 Nr. VE-24, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02568, įsigalioja 2023-02-11)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės administracinio pastato vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2023-02-14 Nr. VE-25, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02692, įsigalioja 2023-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 03-162 „Dėl Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. 03-39, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02604, įsigalioja 2023-02-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 03-95 „Dėl Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. 03-40, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02605, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-196 „Dėl Bankų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. 03-45, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02607, įsigalioja 2023-07-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. 03-47, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02608, įsigalioja 2023-02-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2023-02-15 Nr. 1-107 /2023 (1.4 E), TAR 2023-02-15, kodas 2023-02739, įsigalioja 2023-02-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. 1-92 /2023 (1.4 E), TAR 2023-02-10, kodas 2023-02566, įsigalioja 2023-02-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-13 Nr. 1K-42, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02617, įsigalioja 2023-02-14)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti skirtų dokumentų formų patvirtinimo
(2023-02-15 Nr. 2023/8-65, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02882, įsigalioja 2023-02-18)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl dokumentų, susijusių su dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimu, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-10 Nr. A1-91, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02556, įsigalioja 2023-02-11)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo
(2023-02-17 Nr. AD1-47, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02994, įsigalioja 2023-02-21)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, paraiškos formos patvirtinimo
(2023-02-13 Nr. KMPF-6(1.15E), TAR 2023-02-20, kodas 2023-02996, įsigalioja 2023-02-21)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-77 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių priimamų sprendimų periodinės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. V-9, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02732, įsigalioja 2023-04-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-888 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties ir Sutarties specialiųjų sąlygų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. VE-116 (1.3 E), TAR 2023-02-15, kodas 2023-02719, įsigalioja 2023-02-16)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2-303 „Dėl Pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. 2-23, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02389, įsigalioja 2023-02-09)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 2-204 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. 2-24, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02390, įsigalioja 2023-02-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Specialiųjų pavojingųjų krovinių vežimo 1520 milimetrų pločio vėžės geležinkelių keliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimų patvirtinimo
(2023-02-09 Nr. 2BE-25, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02448, įsigalioja 2023-02-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 2BE-278 „Dėl pažymėjimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. 2BE-26, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02462, įsigalioja 2023-02-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 2BE-332 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalų formų, žurnalų registravimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-15 Nr. 2BE-30, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02704, įsigalioja 2023-02-16)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Nacionalinio prefikso diegimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-15 Nr. TN-29, TAR 2023-02-15, kodas 2023-02733, įsigalioja 2023-03-01)

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų preliminarių sumų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2024 ir 2025 metais
(2023-02-10 Nr. VE-28, TAR 2023-02-14, kodas 2023-02636, įsigalioja 2023-02-15)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-20 Nr. 2-43, TAR 2023-02-20, kodas 2023-02966, įsigalioja 2023-02-21)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Jaunimo reikalų agentūros turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo
(2023-01-20 Nr. 2V-16 (1.4E), TAR 2023-02-09, kodas 2023-02473, įsigalioja 2023-02-10)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 2V-326 (1.4) „Dėl  Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 2V-39 (1.4E), TAR 2023-02-08, kodas 2023-02402, įsigalioja 2023-02-09)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-17 Nr. 4-59, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02879, įsigalioja 2023-02-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos pareigūnų veiksmų įforminant neįskaitinį eismo įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-08 Nr. 5-V-120, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02381, įsigalioja 2023-02-09)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti 2020 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“ pakeitimo
(2023-02-13 Nr. 5-V4-1, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02615, įsigalioja 2023-02-14)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. T1-101 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento etikos kodekso patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-02-20 Nr. T1-15, TAR 2023-02-20, kodas 2023-03004, įsigalioja 2023-02-21)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Psichologinių paslaugų planavimo ir vykdymo Lietuvos probacijos tarnyboje metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2023-02-13 Nr. V-49, TAR 2023-02-13, kodas 2023-02631, įsigalioja 2023-02-14)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo
(2023-02-09 Nr. V-88, TAR 2023-02-09, kodas 2023-02458, įsigalioja 2023-02-10)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo“ pakeitimo
(2023-02-17 Nr. V-96, TAR 2023-02-17, kodas 2023-02924, įsigalioja 2023-02-18)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ATLŪ-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-02-08 Nr. DĮ-32, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02340, įsigalioja 2023-02-09)


<< Atgal