Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 8

2023 m. kovo 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. vasario 22 d. – 2023 m. vasario 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-02-22 Nr. (22.35E)3-966, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03122, įsigalioja 2023-02-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. 105, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03128, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo teismo teisėjus ir generalinius advokatus bei Europos žmogaus teisių teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-22 Nr. 106, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03171, įsigalioja 2023-02-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. 117, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03427, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymą
(2023-02-15 Nr. 99, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03179, įsigalioja 2023-02-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro ir Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keitimosi duomenimis grafiko patvirtinimo
(2023-02-23 Nr. 1K-64/DĮ-44, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03245, įsigalioja 2023-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
(2023-02-23 Nr. 1K-65, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03187, įsigalioja 2023-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. 1K-66, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03246, įsigalioja 2023-02-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. 1K-73, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03628, įsigalioja 2023-03-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. A1-115, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03247, įsigalioja 2023-02-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. A1-116, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03248, įsigalioja 2023-02-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. A1-117, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03379, įsigalioja 2023-02-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-265 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. 4-104, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03306, įsigalioja 2023-02-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. 4-116, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03455, įsigalioja 2023-02-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. D1-58, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03228, įsigalioja 2023-02-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-375 „Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. D1-60, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03405, įsigalioja 2023-02-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-318 ,,Dėl Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. D1-61, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03566, įsigalioja 2023-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. V-205, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03104, įsigalioja 2023-02-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos studento pažymėjimo formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-22 Nr. V-209, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03105, įsigalioja 2023-02-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Viešųjų profesinio mokymo įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių patvirtinimo
(2023-02-23 Nr. V-213, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03226, įsigalioja 2023-02-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Studijų kokybės vertinimo centrui ir Nacionalinei švietimo agentūrai
(2023-02-23 Nr. V-219, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03170, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. V-222, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03230, įsigalioja 2023-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir Atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. V-244, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03165, įsigalioja 2023-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. V-247, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03167, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. Įsakymo Nr. 648 „Dėl vaikų kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. V-253, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03290, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Kosmetikos gaminių gamybos atitikties gerai gamybos praktikai pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. V-255, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03292, įsigalioja 2023-02-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo ir jos įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. V-257, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03538, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. V-260, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03343, įsigalioja 2023-02-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-265, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03616, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-864 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-266, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03617, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-272, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03570, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-654 ,,Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-274, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03649, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-275, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03670, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-278, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03672, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. V-279, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03671, įsigalioja 2023-03-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Notarinių veiksmų grupių sąrašo ir Apklausos dėl notaro ir notaro padėjėjo (-ų) patiriamų laiko sąnaudų atliekant notarinius veiksmus anketos formos patvirtinimo
(2023-02-22 Nr. 1R-84, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03135, įsigalioja 2023-02-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1R-123 „Dėl Politinių partijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. 1R-87, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03354, įsigalioja 2023-02-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Elektroninio dokumentų archyvo informacinės sistemos likvidavimo
(2023-02-24 Nr. 1R-88, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03355, įsigalioja 2023-02-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. 1-53, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03369, įsigalioja 2023-02-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1-86 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-01 „Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. 1-54, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03458, įsigalioja 2023-02-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-401 „Dėl Kultūros ministerijos premijų už gautus svarbiausius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. ĮV-149, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03305, įsigalioja 2023-02-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. ĮV-154, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03500, įsigalioja 2023-02-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. 3D-101, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03281, įsigalioja 2023-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. 3D-102, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03282, įsigalioja 2023-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. 3D-103, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03283, įsigalioja 2023-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. 3D-104, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03285, įsigalioja 2023-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. 3D-105, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03286, įsigalioja 2023-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. 3D-107, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03344, įsigalioja 2023-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-02-27 Nr. 3D-108, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03371, įsigalioja 2023-02-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo
(2023-02-27 Nr. 3D-109, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03372, įsigalioja 2023-02-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. 3D-110, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03572, įsigalioja 2023-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-894 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. 3D-98, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03103, įsigalioja 2023-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2023 metais
(2023-02-24 Nr. 3D-99, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03279, įsigalioja 2023-02-25)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. V-61, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03391, įsigalioja 2023-02-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. 1V-90, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03069, įsigalioja 2023-02-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1V-212 „Dėl 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų techninės paramos lėšų naudojimo Lietuvoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. 1V-92, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03126, įsigalioja 2023-02-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. 1V-93, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03249, įsigalioja 2023-02-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą
(2023-02-28 Nr. 1V-98, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03648, įsigalioja 2023-03-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1V-76 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. 1V-99, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03650, įsigalioja 2023-03-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. VA-182 „Dėl Pranešimo apie mokėtinas palūkanas FR0556 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. VA-11, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03092, įsigalioja 2023-02-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. VA-12, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03506, įsigalioja 2023-02-28)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. VA-14, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03618, įsigalioja 2023-03-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V1-86 „Dėl Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. V1-34, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03575, įsigalioja 2023-03-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 metų viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano patvirtinimo
(2023-02-22 Nr. V3-8, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03233, įsigalioja 2023-02-24)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1-60 „Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. 1-118 /2023 (1.4 E), TAR 2023-02-22, kodas 2023-03114, įsigalioja 2023-02-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 1-226 „Dėl Tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. 1-126 /2023 (1.4 E), TAR 2023-02-23, kodas 2023-03217, įsigalioja 2023-02-24)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl profesinių žinių patikrinimo testų klausimų sąrašų patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. 1P-79-(1.3 E.), TAR 2023-02-24, kodas 2023-03276, įsigalioja 2023-02-25)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl pranešimo apie statybos pradžią, rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo
(2023-02-23 Nr. 1V-25, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03300, įsigalioja 2023-03-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1811 „Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. O3E-209, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03221, įsigalioja 2023-02-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. O3E-215, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03298, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. O3E-216, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03317, įsigalioja 2023-02-25)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. (1.72E)1A-285, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03608, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. T1-352 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-23 Nr. T1-767, TAR 2023-02-23, kodas 2023-03183, įsigalioja 2023-02-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Siūlymo dalyvauti užimtumo didinimo programoje formos patvirtinimo
(2023-02-27 Nr. V-41, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03511, įsigalioja 2023-02-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. VE-132 (1.3 E), TAR 2023-02-24, kodas 2023-03277, įsigalioja 2023-02-25)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-184 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. 1V-27, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03539, įsigalioja 2023-03-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. VE-133 (1.3 E), TAR 2023-02-27, kodas 2023-03510, įsigalioja 2023-02-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. VE-135 (1.3 E), TAR 2023-02-28, kodas 2023-03596, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, paraiškos formos patvirtinimo
(2023-02-22 Nr. KMPF-13(1.15E), TAR 2023-02-22, kodas 2023-03106, įsigalioja 2023-02-23)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
(2023-02-24 Nr. N-5, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03597, įsigalioja 2023-03-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. 2-47, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03395, įsigalioja 2023-02-28)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-108 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-24 Nr. T1-17, TAR 2023-02-24, kodas 2023-03326, įsigalioja 2023-02-25)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų pranešimo apie išvykas į užsienio valstybes taisyklių patvirtinimo
(2023-02-22 Nr. V-102, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03096, įsigalioja 2023-02-23)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos prižiūrimų asmenų neblaivumo ir apsvaigimo nustatymo tvarkos bei Vaizdo registratorių išdavimo, jų eksploatavimo, jais užfiksuotų duomenų naudojimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo.
(2023-02-27 Nr. V-57, TAR 2023-02-27, kodas 2023-03407, įsigalioja 2023-02-28)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-22 Nr. DĮ-40, TAR 2023-02-22, kodas 2023-03095, įsigalioja 2023-02-23)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos gairių patvirtinimo
(2023-02-28 Nr. DĮ-54, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03615, įsigalioja 2023-03-01)


<< Atgal