Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 11

2023 m. kovo 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. kovo 15 d. – 2023 m. kovo 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-16 Nr. XIV-1796, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04815, įsigalioja 2023-07-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2023-03-16 Nr. XIV-1807, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04969, įsigalioja 2023-03-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2023-03-15 Nr. 155, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04651, įsigalioja 2023-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo įgyvendinimo
(2023-03-15 Nr. 156, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04652, įsigalioja 2023-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas 2023 metų limitų
(2023-03-15 Nr. 158, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04654, įsigalioja 2023-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų skyrimo į Europos vietos ir regionų valdžios kongresą tvarkos“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 169, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04858, įsigalioja 2023-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 170, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04859, įsigalioja 2023-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) netaikant skatinimo priemonių atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos generuoti galios ir mažiausios įrengtosios galios nustatymo
(2023-03-15 Nr. 171, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04860, įsigalioja 2023-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyrausybės 2022 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1049 „Dėl Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 172, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04862, įsigalioja 2023-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 174, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04895, įsigalioja 2023-03-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-28 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos 2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. 1K-89, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04657, įsigalioja 2023-03-17)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo plano patvirtinimo
(2023-03-20 Nr. 1K-94, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04901, įsigalioja 2023-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro, Vidaus reikalų ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
(2023-03-10 Nr. A1-152/V-320/V-301/1V-125, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04944, įsigalioja 2023-03-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. A1-164, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04580, įsigalioja 2023-03-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2023-03-15 Nr. A1-165, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04581, įsigalioja 2023-03-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-65 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. A1-166, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04582, įsigalioja 2023-03-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisijos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo
(2023-03-16 Nr. A1-167, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04686, įsigalioja 2023-03-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-03-16 Nr. A1-168, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04687, įsigalioja 2023-03-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-03-16 Nr. A1-169, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04688, įsigalioja 2023-03-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-264 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. A1-176, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04889, įsigalioja 2023-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-324 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-03-20 Nr. A1-177, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04888, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. A1-180, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04873, įsigalioja 2023-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. A1-182, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04886, įsigalioja 2023-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-490 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. A1-183, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04887, įsigalioja 2023-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. A1-184, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04906, įsigalioja 2023-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. A1-185, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04916, įsigalioja 2023-03-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 4-149, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04572, įsigalioja 2023-03-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 4-150, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04573, įsigalioja 2023-03-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4-568 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 4-151, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04574, įsigalioja 2023-03-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. D1-79, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04849, įsigalioja 2023-04-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-330, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04658, įsigalioja 2023-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-16 Nr. V-334, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04659, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-343, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04666, įsigalioja 2023-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-345, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04667, įsigalioja 2023-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1065 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-346, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04668, įsigalioja 2023-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-347, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04671, įsigalioja 2023-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-80 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-350, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04684, įsigalioja 2023-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl 2022–2025 metų paramos studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams skyrimo prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. V-352, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04851, įsigalioja 2023-03-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti patvirtinimo
(2023-03-20 Nr. V-353, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04883, įsigalioja 2023-03-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“ pakeitimo
(2023-03-21 Nr. V-355, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04949, įsigalioja 2023-03-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 1-64, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04852, įsigalioja 2023-03-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-908 „Dėl Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-17 Nr. ĮV-202, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04797, įsigalioja 2023-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 3D-156, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04553, įsigalioja 2023-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2023 metų plano ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2023 metų plano patvirtinimo
(2023-03-15 Nr. 3D-157, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04556, įsigalioja 2023-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. 3D-159, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04656, įsigalioja 2023-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. 3D-162, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04690, įsigalioja 2023-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. 3D-163, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04701, įsigalioja 2023-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 m. Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) papriemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti skirtų lėšų detalios išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis ir lėšų gavėjus patvirtinimo
(2023-03-17 Nr. 3D-164, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04789, įsigalioja 2023-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-17 Nr. 3D-165, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04808, įsigalioja 2023-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-03-20 Nr. 3D-166, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04853, įsigalioja 2023-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 3D-167, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04943, įsigalioja 2023-03-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-03-20 Nr. 3D-169, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04898, įsigalioja 2023-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 3D-170, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04900, įsigalioja 2023-03-21)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl Diplomato statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-21 Nr. V-96, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04963, įsigalioja 2023-03-22)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-21 Nr. V-97, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04967, įsigalioja 2023-03-22)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 10V-2, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04840, įsigalioja 2023-03-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1V-142, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04600, įsigalioja 2023-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1V-143, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04602, įsigalioja 2023-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1V-144, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04603, įsigalioja 2023-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1V-145, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04604, įsigalioja 2023-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1V-147, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04606, įsigalioja 2023-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1V-148, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04607, įsigalioja 2023-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-432 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-001-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 1V-150, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04848, įsigalioja 2023-03-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. V4-25, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04911, įsigalioja 2023-03-21)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V4-191 „Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. V4-26, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04913, įsigalioja 2023-03-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 1BE-199, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04947, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Turizmo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 1-65, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04904, įsigalioja 2023-03-21)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento informacinės sistemos nuostatų ir Aplinkos apsaugos departamento informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2023-03-17 Nr. AD1-91, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04782, įsigalioja 2023-03-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 1K-217 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1K-74, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04557, įsigalioja 2023-03-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1K-129 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1K-75, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04576, įsigalioja 2023-03-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Ginčų tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projekte nurodytų kainų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 1K-84, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04890, įsigalioja 2023-03-21)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. BR1-100, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04798, įsigalioja 2023-03-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo, panaikinimo ir informacijos apie piliečių energetikos bendriją teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-17 Nr. O3E-289, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04785, įsigalioja 2023-03-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2023-03-17 Nr. V-55, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04783, įsigalioja 2023-03-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-145 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-21 Nr. V-60, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04960, įsigalioja 2023-03-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. Įsakymo Nr. B1-6 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. VE-178 (1.3 E), TAR 2023-03-16, kodas 2023-04648, įsigalioja 2023-03-17)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-03-16 Nr. 1V-40, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04693, įsigalioja 2023-03-17)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1P-118-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-15 Nr. 1P-174-(1.3 E.), TAR 2023-03-15, kodas 2023-04564, įsigalioja 2023-03-16)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-118 „Dėl Nacionalinio 2023 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-17 Nr. A1-139, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04774, įsigalioja 2023-03-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. B1-955 „Dėl Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijos išdavimo reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-03-09 Nr. B1-149, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04558, įsigalioja 2023-03-16)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo
(2023-03-15 Nr. V1-39, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04673, įsigalioja 2023-03-17)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių 2022 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo
(2023-03-20 Nr. V1-42, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04954, įsigalioja 2023-03-22)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 260-15-V „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-21 Nr. V-91, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04968, įsigalioja 2023-03-22)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl Paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-17 Nr. V1-17, TAR 2023-03-17, kodas 2023-04786, įsigalioja 2023-03-18)

Kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, dokumentų formų patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. KMPF-22(1.15E), TAR 2023-03-15, kodas 2023-04575, įsigalioja 2023-03-16)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Meno doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-139, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04961, įsigalioja 2023-03-22)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2023-03-17 Nr. V-28, TAR 2023-03-20, kodas 2023-04843, įsigalioja 2023-03-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo formos patvirtinimo
(2023-03-15 Nr. 2BE-50, TAR 2023-03-15, kodas 2023-04596, įsigalioja 2023-03-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 2BE-172 „Dėl Prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. 2BE-51, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04649, įsigalioja 2023-03-17)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 2V-80 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022-2023 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 2V-75 (1.4E), TAR 2023-03-20, kodas 2023-04907, įsigalioja 2023-03-21)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 2V-138 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 2V-77 (1.4E), TAR 2023-03-20, kodas 2023-04912, įsigalioja 2023-03-21)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 2V-178 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. 2V-78 (1.4E), TAR 2023-03-20, kodas 2023-04910, įsigalioja 2023-03-21)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo
(2023-02-06 Nr. DĮ-30, TAR 2023-03-21, kodas 2023-04975, įsigalioja 2023-03-22)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl duomenų apie rengiamus lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigos asmenis pateikimo Lietuvos probacijos tarnybai
(2023-03-16 Nr. V-189/V-79, TAR 2023-03-16, kodas 2023-04694, įsigalioja 2023-03-17)


<< Atgal