Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 13

2023 m. balandžio 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. kovo 29 d. – 2023 m. balandžio 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30-2, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1390 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-21 Nr. XIV-1809, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05484, įsigalioja 2023-03-30)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1818, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05486, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1820, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05719, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1741 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1821, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05720, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1272 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 1, 5, 7 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1822, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05724, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1823, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05725, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1824, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05490, įsigalioja 2023-03-30)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1825, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05496, įsigalioja 2023-03-30)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1826, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05726, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8-1, 11, 16, 17-1, 18, 18-2 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18-2 straipsniu įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1827, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05727, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1828, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05501, įsigalioja 2023-03-30)

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1829, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05502, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 8, 9, 14, 20, 21, 25, 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1836, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05728, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1837, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05879, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.210, 3.241, 3.246, 3.250, 3.260, 3.262, 3.264 ir 3.266 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1838, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05730, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 36-4, 41, 42, 43, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1839, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05732, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 ir 25-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1840, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05734, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 14-1, 16, 17, 19-2, 25-2, 30 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1841, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05736, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17, 20, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1842, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05738, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 9, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1843, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05740, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1844, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05744, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1845, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05745, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo Nr. VIII-541 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1846, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05746, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1847, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05747, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1848, TAR 2023-03-30, kodas 2023-V49, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo Nr. VIII-1517 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1849, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05750, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 – 1991-12-31)“ Nr. I-576 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1850, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05753, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1851, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05755, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1852, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05756, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo Nr. XI-681 3, 4, 5, 8, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1853, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05758, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1854, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05760, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1723 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1855, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05761, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1856, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05763, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-934 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1857, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05764, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 11-1 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-28 Nr. XIV-1858, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05789, įsigalioja 2023-04-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo
(2023-03-29 Nr. 199, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05693, įsigalioja 2023-03-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 202, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05717, įsigalioja 2023-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 207, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05962, įsigalioja 2023-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl UAB „EPSO-G“ mokamų dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas
(2023-03-29 Nr. 208, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05986, įsigalioja 2023-04-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Strateginio valdymo informacinės sistemos steigimo
(2023-03-29 Nr. 1K-114, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05550, įsigalioja 2023-03-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai
(2023-04-04 Nr. 1K-126, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06357, įsigalioja 2023-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-803 „Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. A1-201, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05888, įsigalioja 2023-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. A1-202, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05889, įsigalioja 2023-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui stebėti ir specializuotos kompleksinės pagalbos centrams konsultuoti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo klausimais, atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-03-30 Nr. A1-205, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05897, įsigalioja 2023-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. A1-206, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05898, įsigalioja 2023-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms dotacijoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. A1-207, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05978, įsigalioja 2023-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 ,,Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. A1-208, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05980, įsigalioja 2023-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl Institucinės socialinės globos iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis, ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. A1-209, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05981, įsigalioja 2023-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. A1-211, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06374, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. A1-212, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06375, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-04 Nr. A1-213, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06376, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. A1-214, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06377, įsigalioja 2023-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms skyrybų atveju teikti, atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-04-04 Nr. A1-216, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06378, įsigalioja 2023-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. A1-217, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06380, įsigalioja 2023-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 m. programos techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-04 Nr. A1-218, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06381, įsigalioja 2023-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. A1-220, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06379, įsigalioja 2023-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 1 priedo 2.1.1.2 papunkčio priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atrankos 2023–2024 m. aprašo patvirtinimo
(2023-04-04 Nr. A1-224, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06418, įsigalioja 2023-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-64 „Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. A1-225, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06419, įsigalioja 2023-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. D1-89, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05540, įsigalioja 2023-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. D1-94, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06120, įsigalioja 2023-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. D1-95, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06217, įsigalioja 2023-04-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. D1-96, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06358, įsigalioja 2023-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. D1-97, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06360, įsigalioja 2023-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. D1-99, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06423, įsigalioja 2023-04-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. V-447, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05892, įsigalioja 2023-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. V-382, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05557, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Geriamojo vandens tiekimo grandinės rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2023-03-29 Nr. V-385/D1-91, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05558, įsigalioja 2023-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. V-387, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05743, įsigalioja 2023-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2023 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. V-390, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05748, įsigalioja 2023-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl Gydytojų specialistų teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. V-391, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05752, įsigalioja 2023-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. V-392, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05757, įsigalioja 2023-03-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimų bei vidutinės gydymo suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionare trukmės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. V-393, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05972, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. V-394, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05973, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-322 „Dėl Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. V-395, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06008, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. V-398, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06114, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-1036 „Dėl Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. V-400, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06280, įsigalioja 2023-04-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1758 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. V-401, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06281, įsigalioja 2023-04-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1R-200 „Dėl Antstolio gautų pajamų ir patirtų išlaidų atliekant antstolio funkcijas ir teikiant paslaugas ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 1R-118, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05545, įsigalioja 2023-03-30)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3-157, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06240, įsigalioja 2023-04-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Europos Sąjungos vidaus vandenų keliais, nustatymo, Europos Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo, pakeitimo ir panaikinimo, klasifikavimo bendrovių pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3-158, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06241, įsigalioja 2023-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodikos patvirtinimo
(2023-03-30 Nr. 1-90, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05891, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2023-04-03 Nr. 1-98, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06438, įsigalioja 2023-04-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir Respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina kultūros ministro įsakymas, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. ĮV-242, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05685, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. ĮV-243, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05687, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 ,,Dėl Geriausio kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. ĮV-260, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05990, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-961 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos „7.1. kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. ĮV-261, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06180, įsigalioja 2023-04-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. ĮV-262, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06192, įsigalioja 2023-04-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ĮV-535 „Dėl Juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. ĮV-263, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06191, įsigalioja 2023-04-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovams ir nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų vadovų pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. ĮV-300, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06324, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 3D-189, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05598, įsigalioja 2023-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-03-30 Nr. 3D-190, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05804, įsigalioja 2023-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. 3D-191, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05805, įsigalioja 2023-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. 3D-192, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05809, įsigalioja 2023-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-03-30 Nr. 3D-194, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05811, įsigalioja 2023-03-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-288 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 3D-197, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06088, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-714 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 3D-198, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06091, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kenksmingojo organizmo fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 3D-199, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06098, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 3D-200, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06100, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Suteiktos paramos iš EŽŪFKP lėšų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą viešinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. 3D-201, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06123, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3D-202, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06172, įsigalioja 2023-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3D-203, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06173, įsigalioja 2023-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 3D-575 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „Natura 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Veiksmai, kuriais siekiama valdyti, išsaugoti ar praturtinti vandenų biologinę įvairovę“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3D-205, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06218, įsigalioja 2023-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3D-207, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06239, įsigalioja 2023-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3D-208, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06253, įsigalioja 2023-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 3D-209, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06257, įsigalioja 2023-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-04 Nr. 3D-210, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06331, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-946 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 3D-212, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06335, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-97 „Dėl Bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 3D-214, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06368, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 3D-215, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06370, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 3D-216, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06372, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ ir veiklos „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-04 Nr. 3D-217, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06373, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 3D-218, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06401, įsigalioja 2023-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 3D-219, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06402, įsigalioja 2023-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizikos vertinimo kriterijų nustatymo
(2023-03-29 Nr. 1V-171, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05480, įsigalioja 2023-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-431 „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo 2022–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-018-10- 06-01 „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. 1V-172, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05759, įsigalioja 2023-03-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-04-04 Nr. 1V-188, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06405, įsigalioja 2023-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 1V-190, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06411, įsigalioja 2023-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 1V-191, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06413, įsigalioja 2023-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. 1V-192, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06414, įsigalioja 2023-04-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gynybos srities prototipų testavimo organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. V-258, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06113, įsigalioja 2023-04-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-114 „Dėl Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. VA-22, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06179, įsigalioja 2023-04-04)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. VA-23, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06351, įsigalioja 2023-04-05)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo, jų pateikimo ir lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-30 Nr. EV-68, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05895, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. (1.72E)1A-461, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05842, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 1-71, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05987, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Medininių intervencijų, taikomų teikiant gydytojų specialistų konsultacijas, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas, sąrašo patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. 1K-102, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05992, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 1K-103, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06048, įsigalioja 2023-04-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaizdo konferencijų technologijų naudojimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje nagrinėjant administracinių nusižengimų ir kitas bylas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-27 Nr. B1-215, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06174, įsigalioja 2023-04-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-29 Nr. O3E-332, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05586, įsigalioja 2023-03-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkurso, organizuojamo pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22-1 straipsnį, sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-03-29 Nr. O3E-333, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05587, įsigalioja 2023-03-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. O3-183 „Dėl Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. O3E-336, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05881, įsigalioja 2023-03-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. O3E-340, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05882, įsigalioja 2023-03-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. O3E-374, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05893, įsigalioja 2023-03-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo
(2023-03-30 Nr. O3E-375, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05894, įsigalioja 2023-03-31)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties, pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą, formos patvirtinimo
(2023-03-30 Nr. T1-107, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06117, įsigalioja 2023-04-01)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 metų Informacinės visuomenės plėtros komiteto teikiamų informacinių technologijų paslaugų įkainių patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. T-32(2023), TAR 2023-03-31, kodas 2023-06075, įsigalioja 2023-04-01)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V1-67 „Dėl Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2023-04-04 Nr. V1-112, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06396, įsigalioja 2023-04-05)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Pakartotinio neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių, specialiųjų poreikių lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimo Sprendimų kontrolės skyriuje vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. V-19, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05878, įsigalioja 2023-03-31)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. V-69, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06009, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-109 „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 2BE-64, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05476, įsigalioja 2023-03-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių keliais saugos specialisto paskyrimo formos patvirtinimo ir pateikimo procedūros nustatymo
(2023-03-29 Nr. 2BE-65, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05578, įsigalioja 2023-03-30)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3K-65 „Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. 3K-86, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05692, įsigalioja 2023-03-31)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų valdymo platformos veikimo ir naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. DĮ-82, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06118, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo
(2023-03-29 Nr. KS-27, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05585, įsigalioja 2023-03-30)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl 2023 metais vykstančių rinkimų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo organizavimo
(2023-03-30 Nr. Sp-88, TAR 2023-03-30, kodas 2023-05800, įsigalioja 2023-03-31)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo pareigų pažeidimo fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-06-11 Nr. 4-200, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05539, įsigalioja 2023-03-30)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. V-49, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06169, įsigalioja 2023-04-04)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. t1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. T1-33, TAR 2023-03-31, kodas 2023-06103, įsigalioja 2023-04-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 13p-157-(7.1.2) „Dėl Administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 13P-59-(7.1.2.), TAR 2023-04-03, kodas 2023-06237, įsigalioja 2023-04-04)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. I-75, TAR 2023-04-04, kodas 2023-06433, įsigalioja 2023-07-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-766 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro steigimo“ pakeitimo
(2023-02-09 Nr. 5-V-144, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06260, įsigalioja 2023-04-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 5-V-817 „Dėl Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro steigimo“ pakeitimo
(2023-03-07 Nr. 5-V-203, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06261, įsigalioja 2023-04-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų patalpoms bei ginklo naudojimo ir nuomos tire ar šaudykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 5-V-278, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05538, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-618 „Dėl į Lietuvos Respubliką importuotų, atvežtų, pagamintų ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą perduotų ginklų žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 5-V-280, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05546, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 5-V-281, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05547, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-775 „Dėl Šaunamųjų ginklų perdirbimo į imitacinius ginklus, jų naudojimo, ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo, ginklų, šaudmenų perdirbimo kolekcijoms ir ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių parodų organizavimo, reikalavimų parodoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 5-V-282, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05548, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 5-V-148 „Dėl Policijos licencijuojama ūkine komercine veikla besiverčiančio ūkio subjekto patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 5-V-284, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05551, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 5-V-285, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05552, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-29 Nr. 5-V-286, TAR 2023-03-29, kodas 2023-05556, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 5-V-551 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-30 Nr. 5-V-288, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05982, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-31 Nr. 5-V-290, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05974, įsigalioja 2023-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-484 „Dėl Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-03 Nr. 5-V-294, TAR 2023-04-03, kodas 2023-06268, įsigalioja 2023-04-04)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. V-222, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05988, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio ir įtakos bei tokios informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. V-223, TAR 2023-03-31, kodas 2023-05989, įsigalioja 2023-04-01)


<< Atgal